Julkaistu

Suomen WWF:n hallintoneuvoston tunnustuspalkinnot 2003

WWF palkitsi merikotkatyöryhmän ja MTV3:n uutistoimituksen

Suomen WWF:n hallintoneuvosto on myöntänyt vuoden 2003 tunnustuspalkintonsa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Elisabeth Rehn luovutti tunnustuksen tänään 8.5.2003 WWF:n merikotkatyöryhmälle ja MTV3:n uutistoimitukselle.

Merikotkatyöryhmän palkinnon perustelut ovat seuraavat:
WWF:n merikotkatyöryhmä on tehnyt yhtäjaksoisesti työtä merikotkan suojelemiseksi vuoden 1972 lopulta lähtien. Keskeisiä toimintamuotoja ovat mm. olleet merikotkien talviruokinta, pesimäsaarten rauhoitusten edistäminen, tekopesien rakentaminen rauhallisille seuduille, pesimätulosten seuranta rengastustoiminnan kautta, pesimätulosten vuosittainen kokoaminen sekä viranomaisten ja suuren yleisön valistaminen merikotkasta ja sen suojelun tarpeellisuudesta.

Merikotkatyöryhmän työ on ollut erittäin menestyksekästä. Työn alkaessa 1970-luvulla merikotkan tulevaisuus Suomessa oli erittäin vakavasti uhattuna, mutta viime vuosina Suomen merikotkakanta on vuosittain saanut lähes 200 lentokykyistä poikasta.

Suuri osa suojelutyöstä on tehty vapaaehtoistyönä, johon on osallistunut useita kymmeniä henkilöitä eri puolilla maata. WWF on vuosittain rahoittanut osaa työryhmän työstä, jonka turvin on pystytty maksamaan kokouskuluja sekä osa työryhmäläisten matkakustannuksista.

Suomen WWF:n hallintoneuvosto perusteli MTV3:n uutistoimituksen palkintoa seuraavasti:
Television merkitys tiedonvälityksessä on jatkuvasti korostunut. Ympäristön tilan näkökulmasta onkin tärkeää, että ympäristökysymyksiä käsitellään televisiossa.

Tutkimusten mukaan suomalaiset pitävät ympäristön tilaa tärkeänä asiana. Toisaalta televisiouutisten nopea tempo ei aina suosi monimutkaisten ympäristökysymysten käsittelyä. MTV3:n uutistoimitus on kuitenkin vastannut tähän haasteeseen.

MTV3:n uutisten ympäristöjuttujen aiheet ovat monipuolisia, ja niitä käsitellään usein ja useista eri näkökulmista. Monimutkaisia ja kansainvälisiä ympäristökysymyksiä on pystytty käsittelemään ymmärrettävästi ja ihmistä lähellä, niitä liikaa kuitenkaan yksinkertaistamatta. Myös paikallisnäkökulma on MTV3:n ympäristöuutisoinnissa hyvin esillä, ja ympäristöjuttujen taso on korkea.

Suomen WWF:n hallintoneuvoston tunnustuspalkinnon saaneet 1979 - 2003

1979 
Anthony Bosley
Tor ja Ulla Rosendahl
Ounasjokitoimikunta
Kittilän luonnonsuojeluyhdistys
Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri

1980 
Tammisaaren Metsäopisto

1981 
Rauno Tenovuo

1982-84    
palkintoa ei jaettu

1985 
Timo Korpivaara

1986  
Pauli Kantonen

1987-90    
palkintoa ei jaettu

1991 
Tuomas Manninen
Antti Vahtera
Asko Vuorjoki

1992 
Rauno Ruuhijärvi

1993 
palkintoa ei jaettu

1994 
Sirpa Pietikäinen

1995-96 
palkintoa ei jaettu

1997 
Sinikka Jokela
Kaiku Marttinen
Ulla ja Jari Peltomäki
Hannu Vilpponen

1998           
Harri Dahlström

1999           
palkintoa ei jaettu

2000          
Hedda Biström, Kalevi Keynäs

2001          
Kaarina Järventaus

2002         
UPM-Kymmene Oyj

2003          
Suomen WWF:n merikotkatyöryhmä
MTV3:n uutistoimitus

Lisätietoja:

WWF, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666, (09) 7740 1040, paivi.rosqvist@wwf.fi