Julkaistu

Suomessa eniten suojelutarpeita maan eteläosassa

WWF:n Euroopan metsien suojelua koskevan selvityksen mukaan Suomessa tarvitaan toimia etenkin Etelä-Suomen metsien suojelemiseksi. WWF:n mukaan valtion on myös varattava tähän riittävät varat. Eläin- ja kasvilajistoltaan Etelä-Suomen metsät ovat rikkain osa luontoamme, mutta niistä on suojeltu vain noin 1 %. WWF:n uuden Insight into Europe’s Forest Protection –raportin mukaan Euroopan metsistä keskimäärin vain noin 6 % on suojeltu, ja mittaamattoman arvokkaita luonnontilaisia metsiä on yhä vailla suojelua. Raportti julkaistiin tiistaina Brysselissä ja tänään Helsingissä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

"Metsien väheneminen, luonnonmetsien muuttaminen plantaaseiksi ja puutteellinen suojelu on johtanut satojen metsälajien taantumiseen Euroopassa. Suojelualueita on valittu hallinnollisin eikä ekologisin perustein”, sanoo Suomen WWF:n metsäpäällikkö Harri Karjalainen, joka on tänään julkaistavan raportin päätoimittaja. Monissa Euroopan maissa 20-50 % metsien nisäkkäistä ja 15-40 % linnuista on uhanalaisia. Esimerkkejä Euroopan uhanalaisista lajeista ovat karhu ja metso.

WWF arvioi, että Euroopassa on yhä noin 15-20 miljoonaa hehtaaria suhteellisen luonnontilaista metsää: Länsi-Euroopan metsistä noin 2-3 % ja Euroopan puoleisen Venäjän metsistä noin 5-10 %. Noin puolet näistä metsistä on yhä vailla suojelua.

Euroopan metsien suojelu on painottunut karuimmille metsätyypeille kuten vuoristojen metsiin. Metsiensuojelualueet ovat myös liian pieniä: yli 90 % suojelluista metsäalueista on alle 10 km2:n kokoisia. Laajimmat metsiensuojelualueet sijaitsevat Euroopan puoleisella Venäjällä (39 aluetta 50 laajimmasta) ja Pohjoismaissa (6). Niukimmin niitä on Etelä-Euroopassa (4).

Suomen metsien suojelun lähtökohdat eurooppalaisittain kohtuulliset – rahanpuute uhkaa tärkeimpien suojelupuutteiden korjaamista

Suomen metsiensuojelun lähtökohdat ovat eurooppalaisen mittapuun perusteella ilahduttavat. Aivan eteläisintä tammivyöhykettä lukuunottamatta metsiemme pinta-ala on säilynyt korkeana, ja metsätaloutemme perustuu luontaisiin puulajeihin. Suomessa metsiensuojelualueiden hoito on mallikasta. Sen sijaan manner-Euroopassa lähes joka toisen metsiensuojelualueen luonnonarvot ovat uhattuna hakkuiden, rakentamisen, metsästyksen, hallitsemattoman turismin tai metsäpalojen vuoksi.

“Suomen metsiensuojelutilanteen parantamiseksi valtioneuvoston asettaman Etelä-Suomen metsien suojelutoimikunnan työ on ratkaisevassa asemassa. Toimikunnalle on kuitenkin asetettu kestämätön lähtökohta: lisäsuojelulle ei saisi olla valtiontaloudellisia vaikutuksia ennen vuotta 2007”, sanoo WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen tänään tiedotustilaisuudessa Helsingissä. WWF:n mielestä suojelusta aiheutuvat taloudelliset menetykset on viipymättä korvattava maanomistajille. Jo nyt on ollut tapauksia, että suojelusta kiinnostunut metsänomistaja ei ole voinut toteuttaa suojelua korvausten puuttumisen takia.

Lisätietoja:

Metsäpäällikkö Harri Karjalainen, Suomen WWF, GSM 040 563 7179, harri.karjalainen@wwf.fi