Julkaistu

Testaa, kuinka myrkyllinen olet

REACH:ia tiukennettava toisella käsittelykierroksella

WWF julkaisee tänään 15.5. vakavasta aiheesta leikkimielisen kyselytestin, jonka avulla jokainen voi pohtia elämäntapojensa vaikutusta kemikaalialtistumiseensa. Testi käynnistää WWF:n DetoX-kampanjan "toisen aallon", jonka tavoitteena on tiukentaa ehdotusta EU:n kemikaaliasetukseksi. REACH-asetuksen ensimmäisen käsittelyn jälkeen ehdotuksessa on huomattavia porsaanreikiä.

Kuinka myrkyllinen olet? –testi on leikkimielinen kyselytesti, joka saa tekijänsä pohtimaan, miten arjen valinnoilla voi vähentää kemikaalialtistumistaan. Testin voi tehdä WWF:n verkkosivuilla.

REACH-ehdotus kilpailuministerien jäljiltä

REACH-asetuksen seuraavaa kierrosta on valmisteltu kevään aikana, ja EU:n parlamentin ympäristövaliokunta käsittelee sitä heinäkuussa 2006. Täysistunnon äänestys on lokakuussa. Kilpailuministerien neuvosto puolestaan äänestää REACH:sta joulukuussa. Jos parlamentti ja ministerit pääsevät REACH:sta sopuun, REACH voi astua voimaan vuonna 2007. Jos ei, asetusehdotus menee niin sanottuun sovitteluun.

WWF korostaa, että REACH-ehdotus tarvitsee tiukennuksia, jotta se suojaa ihmisiä ja ympäristöä vaarallisten kemikaalien vaikutuksilta. Erityisen huolestuttavaa on se, että ministerineuvosto heikensi huomattavasti parlamentin esitystä lupamenettelyksi ja korvaamisperiaatteeksi: terveydelle ja luonnolle vaarallista kemikaalia ei ole aina korvattava turvallisella vaihtoehdolla silloin, kun se on mahdollista.

Neuvosto heikensi esitystä myös monin muin osin esimerkiksi kemikaalien käyttölupien keston ja riskiarvioraporttien osalta. Neuvosto myös heikensi kuluttajien ja kemikaaleja käyttävien yritysten mahdollisuuksia saada tietoa kemikaalien turvallisuustestauksista ja vaikutuksista.

WWF korostaa, että jos REACH-asetusta ei tiukenneta toisella kierroksella, markkinoille pääsee edelleen tuhansia kemikaaleja, joiden turvallisuutta ei ole varmistettu.

Lisätietoja:

suojelujohtaja Jari Luukkonen, 040 585 0020; viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666.

Lisätietoa WWF:n vaatimuksista REACH:n toiselle käsittelylle myös verkossa.