Julkaistu

Vähähiilinen maailmantalous on edullisempi kuin on uskottu

Uunituoreen tutkimuksen mukaan siirtyminen ‘vihreään’ maailmantalouteen suojelee maapalloa vaaralliselta ilmastonmuutokselta ja on edullisempaa kuin on uskottu. Kansainvälisen, arvostetun konsulttiyritys McKinseyn julkaisema tutkimus Pathways to a Low Carbon Economy osoittaa, että ilmastonmuutos voidaan pysäyttää selvästi alle vaarallisen kahden asteen rajan olemassa olevin keinoin.

Tutkimuksessa eritellään tarkasti päästöjen vähentämisen kustannukset ja todetaan, että vain välittömästi toimimalla voidaan välttää ilmastonmuutoksen vakavat – ja kalliit – seuraukset. Tutkimuksen tekoon osallistunut WWF vetoaakin poliittisiin päättäjiin, jotta he käyttäisivät tutkimuksen tuomaa ajankohtaista tietoa uuden kansainvälisen ilmastosopimuksen pohjana.

McKinseyn tutkimus on suurimpia ja yksityiskohtaisimpia aiheesta koskaan tehtyjä selvityksiä. Sen on tarkastanut laaja joukko luonnontieteilijöitä, taloustieteilijöitä ja asiantuntijaorganisaatioita. Tutkimuksessa listataan yli kaksisataa tapaa vähentää päästöjä kymmenellä sektorilla ja 21 maantieteellisellä alueella. Näillä keinoin globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää noin 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tämä merkitsee noin 70 prosentin päästövähennyksiä verrattuna odotettavissa olevaan päästökehitykseen ilman toimenpiteitä.

Vuoteen 2030 mennessä lähes kolmannes maailman energiantarpeesta voidaan tyydyttää tuuli- ja aurinkoenergialla sekä muulla kestävästi tuotetulla uusiutuvalla energialla. Energiatehokkuuden parantaminen voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yli neljänneksellä. Metsäkato, joka on yksi suurimmista uhista ilmastolle ja kestävälle kehitykselle, voidaan pysäyttää lähes kokonaan. Tämä kaikki voidaan saavuttaa kustannuksin, jotka vastaavat alle puolta prosenttia maailman BKT:sta.

”McKinseyn tutkimus osoittaa, että ilmastonmuutoksen torjumisella on kiire, mutta potentiaalit ovat suuremmat kuin on uskottu”, toteaa WWF:n ilmasto-ohjelman päällikkö Karoliina Auvinen.

” Luvut osoittavat, että talouskriisistä selviytyminen on hallituksille myös ainutlaatuinen tilaisuus aloittaa vähähiiliseen talouteen siirtyminen. Teknologiat ja tuotantotavat siihen ovat jo olemassa. Näin sekä luodaan työpaikkoja että pysäytetään kasvihuonekaasujen pitoisuuden kasvu ilmakehässä.”

Lisätietoja:
Ilmasto-ohjelman päällikkö Karoliina Auvinen, WWF, 050 330 5418
Ilmastoasiantuntija Marja Kaitaniemi, WWF, 050 3625 363

Tutkimuksen sisältö ja tekniset kysymykset: WWF:n energiaohjelman johtaja, tri Stephan Singer, +32 2743 8817

Koko raportti on ladattavissa McKinseyn verkkosivuilta osoitteesta: http://www.mckinsey.com/