Julkaistu

WWF: Alimittaisten kalojen pyytäminen uhkaa kalakantoja

Ympäristöjärjestö WWF:n tänään julkistaman Baby Fish -raportin mukaan EU:n kalastusalukset pyytävät paljon pieniä, keskenkasvuisia kaloja. Tämä ei ole ekologisesti kestävää kalastusta. WWF vaatii EU:ta uudistamaan yhteistä kalatalouspolitiikkaansa niin, että kalojen alamittaa koskevia säädöksiä tiukennetaan ja otetaan käyttöön valikoivia kalastusmenetelmiä.

EU:n lähes 100 000 kalastusalusta pyytää vuosittain 6-7 miljoonaa tonnia kalaa alueen vesillä. Kalakannat ovat kutistuneet, ja osa kannoista on jopa romahduksen partaalla. Aikuiset kalat ovat hupenemassa ja pienemmät keskenkasvuiset kalat päätyvät yhä useammin ruokapöytiin. Esimerkiksi täysikasvuisten tonnikalojen (Thunnus thynnus) määrä Atlantilla oli vuonna 1998 vain 20 prosenttia vuoden 1970 tasosta. Sama koskee hiljattain romahtanutta Pohjanmeren turskakantaa (Gadus morhua). Espanjan pitkäsiimakalastusaluksilla Välimerestä kalastamista tonnikaloista 83 prosenttia on keskenkasvuisia. Nämä kalat ovat alimittaisia EU:n lainsäädännön mukaan.

"Nuoret kalat ovat umpikujassa. Kun kalastajat pyytävät pieniä alimittaisia kaloja, se tarkoittaa sitä, että jäljellä on yhä vähemmän ja vähemmän aikuisia lisääntymiskelpoisia kaloja, jotka voisivat kasvattaa kalakantaa", sanoo Paolo Guglielmi, WWF:n Välimeren toimiston meriyksikön johtaja.

WWF:n mielestä nykyiset EU:n asettamat kalojen alamitat ovat joko riittämättömät tai sitten niitä ei noudateta. Esimerkiksi Espanjan pyytämistä miekkakaloista (Xiphias gladius) 86 prosenttia on alle 120-senttisiä, joka on vuoden 1994 päätöksellä säädetty alimmaksi sallituksi pyyntikooksi. EU laski alarajaa toukokuussa 2001 toteamalla, että raja soveltuu vain Atlantille. Päätös tarjosi Välimeren kalastajille mahdollisuudet pyytää laillisesti suuria määriä nuoria miekkakaloja ja heikensi jo valmiiksi uhattua kalakantaa.

Vaikka nuoret pyydetyt kalat usein käytetään, ne heitetään myös monesti pois. Pohjoisen Tyrrhenanmeren troolikalastusaluksilla kummeliturskista (Merluccius) 34 prosenttia ja turskista 39 prosenttia heitetään menemään. On arvioitu, että Pohjanmerellä vuonna 1996 jopa 90 prosenttia turskista pyydettiin ja heitettiin pois ennen kuin ne saavuttivat sukukypsyyden.

Keskenkasvuisten kalojen pyytäminen on laajalle levinnyt ilmiö. Alimittaisille kaloille ystävällisen kalastuslaitteiston ja -tekniikan omaksuminen auttaa vähentämään tätä. Esimerkiksi Välimeren luoteisosissa pitkäsiimoihin jäävät vain aikuiset (keskimitta 48,2 cm) kummeliturskat, kun puolestaan pohjatroolarit saalistavat nuoria kaloja. Pohjatroolauksessa nykyistä isosilmäisempien verkkojen käyttö parantaisi kalastuksen ekologista kestävyyttä merkittävästi.

EU:n kalatalouspolitiikkaa uudistetaan tänä vuonna. WWF toteaa, että kalastuskapasiteettia on vähennettävä ja valikoivia kalastusmenetelmiä kehitettävä, jotta vältytään kalakantojen romahdukselta. Lisäksi WWF vaatii kalojen alamittarajojen tiukentamista, jotta kalat saavat mahdollisuuden lisääntyä ja kanta kasvaa.

"EU:n uuden yhteisen kalatalouspolitiikan on huolehdittava siitä, että markkinapolitiikka kulkee käsi kädessä kestävän kalastuksen kanssa", sanoo Simon Cripps, WWF:n meriensuojeluohjelman johtaja. "Tällä hetkellä ei ole mahdollista estää kolmansia maita pyytämästä alimittaisia kaloja ja myymästä niitä EU:n markkinoilla. Rajoitusten ei pitäisi koskea ainoastaan EU:n kalatuotantoa, vaan myös kalatuotteita muista maista."

Lisätietoja:
Anne Rémy, viestintäpäällikkö, WWF:n Välimeren toimisto, puh. + 39 06 844 97 424
Julian Scola, viestintäpäällikkö, WWF:n kalastuskampanja, puh. + 32 2 743 88 06
Olivier van Bogaert, tiedottaja, kansainvälinen WWF, puh. + 41 22 364 95 54

Lataa Baby Fish -raportti