Julkaistu

WWF: Hylkeidensuojelualueiden viivästyminen on odottamaton takaisku

WWF:n mielestä hylkeiden suojelualueet on perustettava viipymättä esitetyssä muodossaan, ja uusi viivästys suojelualueiden muodostamisessa on turha. Hylkeensuojelualueiden perustaminen on olennainen osa Itämeren luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja hallituksen tulevaa Itämeriohjelmaa. Valtioneuvosto käsitteli tänään ympäristöministeriön esitystä seitsemän suojelualueen perustamisesta Suomen rannikolle. Valtioneuvoston käsittelyssä maa- ja metsätalousministeri otti asian pöydälle, ja päätöksenteko hylkeiden suojelualueista siirtyi elokuulle.

Suojeltavaksi esitetyt luodot ovat harmaahylkeille erittäin tärkeitä alueita, joille hylkeet perinteisesti kokoontuvat laumoiksi. Kyseessä on ainutlaatuinen keskittyminen, sillä suurin osa Itämeren harmaahylkeistä kerääntyy kesäajaksi vain muutamalle kymmenelle luodolle. Suojelualueiksi esitetyt seitsemän luotoa ovat tyyppinsä edustavimpia lepäilyluotoja Suomen puolella.

WWF:n mielestä Suomi on viivytellyt asiassa jo tarpeeksi: Itämeren suojelukomissio HELCOM esitti suojelualueiden perustamista jo vuonna 1988 antamassaan suosituksessa. Esitettyjen suojelualueiden maa- ja vesialueet kuuluvat valtiolle, ja ne on hankittu nimenomaan hylkeiden suojelualueiksi. Alueet ovat myös mukana Suomen Natura 2000 verkostossa, johon ne on otettu mukaan nimenomaan harmaahylkeiden suojelukohteina. Suojelualueiden perustaminen on ollut vireillä jo vuosia.

Suojeltavaksi esitettyjen kohteiden suojelumääräysten tulee olla riittävän tiukat turvaamaan EU:n luontodirektiivin suotuisan suojelun tason edellytykset sekä turvaamaan hylkeiden häiriötön oleskelu luodoilla.

Suojeltavaksi ehdotetut alueet käsittävät tärkeimmät Suomen alueen harmaahyljeluodot lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Ahvenanmaa on ollut toistaiseksi Manner-Suomea aloitteellisempi suojelussa, sillä maakunta rauhoitti keskeisen hyljeluotonsa Kökarin ulkopuolella jo 1998. Ruotsissa hylkeiden suojelualueverkosto on edustava, siihen kuuluu 23 luotoa.

Lisätietoja:

meriasiantuntija Anita Mäkinen, WWF, puh. 040 527 1425, Antti Halkka, WWF:n hyljetyöryhmän puheenjohtaja, puh. 040 700 6582