Julkaistu

WWF: Öljyvahinkojen torjuntaan hankittavan ”uudenlaisen” aluksen on täytettävä alkuperäiset vaatimukset

WWF on huolissaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan tämänpäiväisestä päätöksestä, jossa kokonaistaloudellisilla perusteilla luovuttaisiin pahimmillaan öljyvahinkojen torjuntaan jää- ja avomeriolosuhteissa kykenevän aluksen hankinnasta.

WWF:n mielestä Itämeren suojelun kannalta välttämättömän uuden öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntaan jää- ja avomeriolosuhteissa kykenevän uuden aluksen hankintaa ei tule murentaa taloudellisten perusteiden takia vaan alkuperäisissä tavoitteissa tulee pysyä.

Paavo Lipposen II hallitus esitti Itämeren suojeluohjelmassaan, että Suomen öljyntorjuntakapasiteettia on vahvistettava. Myös nykyinen hallitus on sitoutunut tähän, ja valtion tämän vuoden budjetissa annettiin valtuutus ryhtyä öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntaan kykenevän monitoimimurtajan hankintaan. Jos monitoimimurtaja korvataan ministerivaliokunnan esityksen mukaisesti niin sanotulla monitoimialuksella, tulee ehdottomasti varmistua  uuden aluksen jää- ja avomeriolosuhteissa tapahtuvan öljyvahinkojen torjuntakapasiteetista.

"Itämeren öljyonnettomuusriski kasvaa lisääntyneiden ja alati lisääntyvien öljykuljetusten myötä. Mikäli suuren luokan öljyonnettomuus tapahtuu, Suomella ei ole valmiuksia sen torjuntaan. Erityisesti talvi- ja avomeriolojen öljyntorjuntaa on parannettava", WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen korostaa. "Nyt esitetty esimerkki rannikkotankkerin varustamisesta öljyntorjuntaa varten ei kuulosta tällaiselta ratkaisulta."

WWF huomauttaa myös, että kansainvälinen WWF antoi Suomen Itämeren suojeluohjelmalle korkeimman mahdollisen tunnustuksensa Gift to the Earth -palkinnon. Palkintoon liittyy myös palkintokohteen eli tässä tapauksessa Itämeren suojeluohjelman toteutuksen seuranta. WWF toivoo, että öljyntorjuntakapasiteettia parannetaan suunnitellulla tavalla.

Seuraavaksi öljyntorjunta-aluksen hankintaa käsittelään hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunnassa helmikuussa.

Lisätietoja:
WWF Suomi, meriasiantuntija Anita Mäkinen, 040 527 1425
WWF Suomi, suojelujohtaja Jari Luukkonen, 040 585 0020