Julkaistu

WWF esittää työryhmää öljyntorjuntavalmiuden selvittämiseksi ja kehittämiseksi

Asian tiimoilta tapaaminen avainministerien kanssa

Suomen WWF esittää laajapohjaisen työryhmän pikaista perustamista öljyntorjuntavalmiustilan tarkistamiseksi ja kehittämiseksi. WWF on tehnyt asiasta tänään esityksen sisäministeri Ville Itälälle, ympäristöministeri Satu Hassille ja puolustusministeri Jan-Erik Enestamille. WWF aikoo keskustella esityksestä ao. ministerien kanssa alkuvuodesta. Työryhmän perustamisella on kiire, jotta sen esityksiä voidaan ottaa huomioon jo vuoden 2003 valtion talousarviossa.

WWF korostaa myös, että Ruissalon edustalla tapahtuneen öljyvuodon torjunnassa mukana olevilta on kaikilta keskitetysti kerättävä kokemukset ja kehittämisehdotukset.

Öljyntorjuntavalmiuksien kehittämiseksi on selvitettävä muun muassa öljyntorjuntakaluston nykyinen taso, laajuus ja toimintavalmiudet eri olosuhteissa sekä tulevat tarpeet, erityisesti huomioon ottaen kasvava öljyonnettomuuden riski Primorskin öljyterminaalin myötä. WWF pitää myös erittäin tärkeänä, että pelastushenkilöstön koulutustarpeet ja koulutuksen järjestämismahdollisuudet selvitetään. Myös öljypäästöjen havainnoinnin riittävyyttä on syytä selvittää. On myös mahdollista, että öljyntorjuntatoimien hallinnon ja johdon rakennetta on syytä kehittää, niin että valmiudet ovat yhtä hyvät eri puolilla rannikkoa ja tehokas tiedonkulku varmistetaan.

WWF korostaa myös, että samalla on selvitettävä, miten vapaaehtoisjoukot voidaan kytkeä mukaan pelastustyöhön. WWF:llä oli tarkoitus viedä Ruissaloon sata vapaaehtoista torstaina, mikä ei nyt ole mahdollista tulevan lumipyryn vuoksi.

WWF on jo aiemmin korostanut Suomenlahdelle tarvittavan uuden öljyntorjunta-aluksen tärkeyttä. Vuodelle 2004 on suunnitteilla väyläaluksen muuntaminen öljyntorjunta-alukseksi, minkä kustannukseksi on arvioitu noin 35 miljoonaa markkaa. Suomenlahdella, erityisesti itäisellä Suomenlahdella on kuitenkin puute aluksesta, jolla on riittävät valmiudet öljyntorjuntaan sekä talvioloissa että suuronnettomuudessa. Tämän aluksen kustannuksiksi on arvioitu 200 miljoonaa markkaa, minkä takia alusta voidaan nykybudjetin mukaan odotella vasta vuonna 2007. "Öljyntorjunta-alusten hankintaa on kiirehdittävä. Niistä ei kuitenkaan saada "kaikkea irti", ellei samalla kehitetä muuta öljyntorjunnassa tarvittavaa kalustoa, henkilöstön koulutusta sekä valmiuksia käynnistää öljyntorjunta heti onnettomuuden satututtua", sanoo WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen.

Lisätietoja:

WWF: pääsihteeri Timo Tanninen, 040 574 9266, meriasiantuntija Anita Mäkinen, 040 527 1425, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666, paivi.rosqvist@wwf.fi, www.wwf.fi