Julkaistu

WWF ja Kalatalouden Keskusliitto: Valtion talousarvioon rahaa rysien muuttamiseen hylkeitä kestäviksi

WWF ja Kalatalouden Keskusliitto ovat tehneet aloitteen maa- ja metsätalousministeriölle, että valtion talousarvioon varataan määräraha rysien muuttamiseen hylkeitä kestäviksi. Tutkimustulosten mukaan rysät voidaan muuntaa sekä pyytäviksi että hylkeitä kestäviksi. WWF:n ja Kalatalouden Keskusliiton mielestä pyydysten uusimiskustannuksia – noin 30 000 markkaa rysää kohti – ei voi jättää yksin kalastajien maksettaviksi.

Harmaahylkeiden aiheuttamien vahinkojen lisääntyminen on aiheuttanut lisärasitteen rannikkokalastuksessa. Hylkeiden aiheuttamia pyydysvahinkoja korvaavat vakuutukset eivät korvaa saalismenetyksiä, jotka ovat viime vuosina kasvaneet.

WWF ja Kalatalouden Keskusliitto korostavat, että valtion varojen varaaminen rysien muuttamiseen on erityisen tärkeää nyt, kun päätös monivuotisesta saalisvahinkojen korvaamisesta valtion varoista on pitkittynyt Euroopan unionin komission kielteisen kannan takia. Kalastaja- ja ympäristöjärjestöt ovat pitkään yhdessä edistäneet saalisvahinkojen korvaamista valtion talousarviosta, ja Suomesta löytyy kansallista valmiutta tähän.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimustulosten mukaan rysät voidaan varustaa pyytäviksi ja hylkeitä kestäviksi, kun rysät varustetaan dyneemaperillä ja perän nieluun tulevilla tukevilla vaijerikaltereilla. Näiden lisävarusteiden käyttöönotto edellyttää valtion tuen lisäksi kalastusasetuksen 14 §:n muuttamista siten, että uudistusta koskevissa pyydyksissä voidaan käyttää nykyistä pienempiä silmäharvuuksia. Muutos vahvistaisi kentällä pitkään vallinneen käytännön lohen pyytämisestä ns. siikarysää käyttäen.

Lisätietoja:

WWF, meriasiantuntija Anita Mäkinen, 040 527 1425, anita.makinen@wwf.fi

Kalatalouden Keskusliitto, toiminnanjohtaja Markku Myllylä, 0400 601 965, (09) 6844590 (vaihde)