Julkaistu

WWF julkaisi oppaan vastuullisesta paperinhankinnasta

Suomi on yksi maailman suurimmista paperintuhlaajista. Keskivertosuomalainen kuluttaa vuodessa 250 kg paperia, kun maailmankansalaisella sitä kuluu viisi kertaa vähemmän. Oikeilla paperivalinnoilla ja paperipolitiikalla yritykset ja organisaatiot voivat säästää niin ympäristöä kuin rahaa. WWF julkaisi tänään suomenkielisen paperioppaan helpottamaan vastuullisten paperivalintojen tekemistä.

Maailmassa kulutetaan noin miljoona tonnia paperia joka päivä. Kasvava sellun- ja paperintuotanto uhkaa joillakin alueilla luonnonmetsiä, kuluttaa suuria määriä energiaa ja aiheuttaa päästöjä ympäristöön. Oikeilla paperivalinnoilla yritykset ja organisaatiot voivat vähentää päästöjä ja jätteen määrää sekä ehkäistä luonnon monimuotoisuuden vähenemistä.

”Paperia ei arvosteta tarpeeksi, vaan sitä kulutetaan harkitsemattomasti. Suomi yhdessä muutaman EU-maan, Japanin ja USA:n kanssa kuluttavat puolet kaikesta maailman paperista. Jos kaikissa maissa käytettäisiin yhtä paljon paperia per henkilö kuin Suomessa, maailman metsävarat tuskin riittäisivät paperin tuottamiseen”, sanoo metsäpäällikkö Harri Karjalainen WWF:stä.

Paperi on tärkeä osa jokapäiväistä elämäämme. Paperi valmistetaan uusiutuvista luonnonvaroista, ja jos se on tuotettu vastuullisesti ja ekologisesti kestävästi, sillä on paljon etuja uusiutumattomiin luonnonvaroihin verrattuna. Paperia tulee kuitenkin käyttää järkevästi ja tehokkaasti. Ensisijaista on vähentää tuhlaavaa paperinkulutusta ja suosia kierrätystä. Valitsemalla FSC-sertifioitua paperia voi tukea vastuullista metsänhoitoa. WWF:n paperiopas auttaa kestävien paperivalintojen tekemisessä sekä paperin käyttö- ja ostopolitiikan luomisessa. Oppaassa mukana olevan paperimittarin avulla voi arvioida paperituotteiden ympäristöystävällisyyttä.

Tällä hetkellä 45 % kaikesta tulostetusta ja kopioidusta paperista päätyy päivän päätteeksi roskiin. Useimmilla työpaikoilla 20-30 prosentin säästö paperinkulutuksessa on helposti toteutettavissa esimerkiksi sähköisellä asiakirjanhallinnalla ja kaksipuoleisella tulostamisella. WWF:n Green Office -verkostossa on jo saavutettu merkittäviä paperinsäästöjä. ”Green Office -toimistot säästivät viime vuonna paperia yhteensä yli kymmenen miljoonaa arkkia, eli kilometrin korkuisen pinon”, kertoo WWF:n Green Office -päällikkö Helka Julkunen.

Yritysten paperi-innovaatiot voivat olla moninaisia: matka- ja pääsyliput ja asiakaskirjeet voi tulostaa FSC- tai kierrätyspaperille, ruokapakkausten päällyskerrosten välissä voi käyttää kierrätyskuituja ja kirjat ja muut painotuotteet painaa FSC-sertifioidulle paperille. Myös yhteistyökumppaneilta tulee edellyttää vastuullista ja ympäristöystävällistä toimintaa. Yksittäinen kuluttaja voi vaikuttaa esimerkiksi kierrättämällä käyttämänsä paperin ja valitsemalla WC- ja talouspaperiksi valkaisemattoman, kierrätyspaperista valmistetun vaihtoehdon.

Lisätietoja:

Harri Karjalainen, WWF metsäpäällikkö, 040 563 7179
Helka Julkunen, WWF Green Office -päällikkö, 040 531 0555

WWF:n paperiopas: www.wwf.fi/paperiopas
WWF:n englanninkieliset paperiaiheiset www-sivut: www.panda.org/paper/toolbox
WWF:n Green Office -ympäristöohjelma: www.wwf.fi/greenoffice
Paperin FSC-sertifikaatti: www.fsc.org