Julkaistu

WWF laittoi tiikerin uhkat kartalle

Sunnuntaina 14.2. käynnistyvänä Tiikerin vuonna WWF haluaa kiinnittää erityistä huomiota uhanalaisen kissaeläimen suojeluun. Tänään julkaistiin interaktiivinen kartta, johon on merkattu kymmenen tiikerin kannalta kriittistä paikkaa. Suurin osa kartan merkinnöistä sijoittuu tiikereiden elinalueille Aasiaan. Merkintä löytyy myös Euroopasta, jonka suuri palmuöljyn kysyntä uhkaa monien Aasian alueiden tiikerikantoja.

Tiikereitä on jäljellä luonnossa arviolta enää 3200. Määrä on romahtanut viimeisen vuosisadan aikana, ja yhdeksästä alalajista kolme kuoli sukupuuttoon 1900-luvulla. Tänään julkaistuun interaktiiviseen karttaan on merkattu kymmenen paikkaa, jotka ovat tiikerin kohtalon kannalta ratkaisevia.

Elinalueiden häviäminen ja pirstoutuminen maa- ja metsätalouden tieltä on yksi suurimmista tiikerien uhkista. Esimerkiksi metsän hakkaaminen öljypalmuplantaasien tieltä pienentää lajin elintilaa. Myös salametsästys verottaa uhanalaista lajia entisestään.

Yksi kartalle merkityistä paikoista on Nepal, joka on merkittävä laittomien tiikerin ruumiinosien kauttakulkupaikka. Tiikerin ruumiinosille on kova kysyntä esimerkiksi perinteisessä itämaisessa kansanparannuksessa.

WWF Suomella on Nepalissa käynnissä vuonna 2003 alkanut hanke, jonka yhtenä tavoitteena on suojella tiikereille tärkeitä elinalueita. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lopettaa salametsästys ekologisissa käytävissä ja puskurivyöhykkeillä.

”WWF:n toiminta-alueilla sekä tiikerien että sarvikuonojen salametsästys on saatu kuriin”, kertoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen. ”WWF on myös kartoittanut Terain alueen tiikerikannan ensimmäistä kertaa, alueelta löydettiin 120 tiikeriä.”

Syyskuussa Vladivostokissa Venäjällä järjestetään kokous, jossa tiikerivaltiot kokoontuvat päättämään tiikerien suojelusta. WWF toivoo, että tapaamisessa saadaan aikaan kunnianhimoinen sopimus tiikereiden suojelemiseksi. Jo nyt kaikki 13 tiikerivaltiota ovat sitoutuneet siihen, että suojelutoimenpiteillä luonnossa elävien tiikerien määrä saadaan kaksinkertaiseksi vuoteen 2022 mennessä.

Lisätietoja:
suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, 040 585 0020

Kartta löytyy osoitteesta http://www.worldwildlife.org/tigertroublespots (englanniksi)
Kuva- ja videomateriaalia tiikereistä (englanniksi)
Tietoa tiikereistä ja WWF:n suojelutyöstä

Vuosi 2010 on YK:n kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden vuosi. WWF:n työskentelee sisukkaasti ja pitkäjänteisesti, jotta luonnon monimuotoisuuden jatkuva väheneminen voidaan pysäyttää, ja siten rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.