Julkaistu

WWF:ltä kestävä ja kustannustehokas vaihtoehto kuudennelle ydinvoimalalle

WWF:n Virtaa tulevaisuuteen -raportti osoittaa, että energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen tarjoavat kustannustehokkaan vaihtoehdon kuudennelle ydinvoimalalle. WWF:n malli voidaan toteuttaa järkeistämällä kuluttajasektorin sähkön käyttöä sekä lisäämällä bioenergian ja tuulivoiman käyttöä. Toimenpiteet tukevat kestävää kehitystä, työllisyyttä ja ympäristöteknologian vientiä huomattavasti ydinvoimaa tehokkaammin.

Virtaa tulevaisuuteen -raportti osoittaa, että Suomella on loistavat mahdollisuudet tyydyttää tulevaisuuden energiantarve ja vähentää samalla merkittävästi hiilidioksidipäästöjä ilman lisäydinvoimaa. Lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja säästämällä energiaa voidaan vuonna 2020 Suomessa tuottaa ja vähentää sähköä määrä, joka vastaa 2,7 kertaa parhaillaan rakennettavan viidennen ydinvoimalan tuotantoa. "Äskettäin hyväksytyt EU:n energialinjaukset vaativat myös Suomelta panostamista energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian lisäämiseen. Kuudes ydinvoimala ei tue näitä tavoitteita", huomauttaa WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

Kuudennen ydinvoimalan laskennallinen sähkönlisäys voidaan korvata 6–10 vuoden kuluessa tehtävillä konkreettisilla toimenpiteillä, jotka tulee käynnistää välittömästi. Niillä energiatehokkuuden parantamiseksi julkisille hankinnoille asetettaisiin tiukat energiatehokkuuskriteerit ja osan julkisen sektorin käyttämästä sähköstä tulisi olla ekosähköä. Energiatehokkuutta parantaisi myös julkisen sektorin tukema lämpöpumppujen asentaminen 250000 pientaloon. Bioenergian osuutta tulee lisätä selvästi etenkin sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Uusiutuvaa energiaa lisättäisiin myös rakentamalla Suomeen 250 uutta tuulivoimalaa – tietenkin luonnonarvot huomioon ottaen.

WWF:n ehdottamien toimien yhteisvaikutus vastaa yhden ydinvoimalan sähköntuotantokapasiteettia, mutta ne ovat kaikki toteutettavissa jo seuraavien 10 vuoden aikana. Toimien toteuttaminen edellyttää valtiolta hallinnollisia päätöksiä ja aktiivisia ohjauskeinoja, kuten syöttötariffien käyttöönottoa ja muita investointikannustimia. Markkinavetoiset ohjauskeinot ovat hyvin kustannustehokkaita, joten toimien kustannusvaikutus julkistalouteen on maltillinen.

"Jos Suomi rakentaisi kuudennen ydinvoimalan, yli puolet sähköstämme tuotettaisiin ydinvoimalla. Sähköntuotantorakenteemme yksipuolistuisi merkittävästi, mikä lisäisi tuotannon haavoittuvuutta. Uusiutuvaan energiaan pohjautuvalle sähköntuotannolle ei syntyisi lisämarkkinoita, eikä Suomessa siten muodostuisi kotimarkkinoita uudelle energiateknologialle. Näin Suomen mahdollisuudet päästä osalliseksi nopeasti kasvavista ympäristöteknologian maailmanmarkkinoista heikkenisivät entisestään", toteaa WWF:n Virtaa tulevaisuuteen -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, professori Peter Lund.

Lisätietoja:

Professori Peter Lund, Teknillinen korkeakoulu, 040 515 0144 (tavoitettavissa ma 2.4. klo 15:n jälkeen, tiistaina 3.4. vastaa soittopyyntöihin)
Suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF, 040 585 0020
Projektipäällikkö Eeva Härmä, WWF, 0400 982 348