Julkaistu

WWF muistuttaa Matka 2006 -messuilla: Matkailun aiheuttamia ympäristöhaittoja voi hillitä

Matkailu on maailman mittavin elinkeino, jonka määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. Matkailu myös kuormittaa ympäristöä, ja siksi WWF kehottaa matkailijoita ja matkanjärjestäjiä kiinnittämään huomiota ympäristön hyvinvointiin. Järkevästi suunniteltu matkailu voi olla luonnonsuojelun liittolainen ja auttaa myös paikallisväestöä. WWF julkisti Matka 2006 -messuilla myös Arktisen matkailun ohjeensa.

Matkailu muodostaa 11 % maailman bruttokansantuotteesta, ja siihen liittyviä työpaikkoja on lähes 200 miljoonaa. Liikkeellä on vuosittain 800 miljoonaa matkailijaa. WWF muistuttaa, että sekä matkailija että matkanjärjestäjä voivat vähentää matkailun ympäristöhaittoja. Hotelleja kannattaa vertailla jo matkaa suunniteltaessa ja kysellä, mitä niissä on tehty veden ja energian säästämiseksi sekä jätteiden synnyn ehkäisemiseksi. Matkailija voi säästää vettä ja energiaa myös itse. Kanariansaarilla keskiverto luksushotellissa asuva matkailija kuluttaa vajaassa kolmessa viikossa saman verran vettä kuin paikallinen maanviljelijä vuodessa. Myös tuliaisostoksiin kannattaa kiinnittää huomiota ja jättää esimerkiksi norsunluusta tai korallista tehdyt tuotteet ostamatta. Lisää vinkkejä saa WWF:n ”Valppaana matkalle” -esitteestä.

Liike-elämässä kannattaa suosia esimerkiksi puhelin- ja videokonferensseja matkojen sijaan, jos mahdollista. ”Ylipäänsä kannattaa matkustaa harkiten. Jos vaikkapa lentää usein, kannattaa pyrkiä muussa elämässään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen esimerkiksi suosimalla julkista liikennettä. Matkakohteessa kannattaa harrastaa asioita, jotka ovat tyypillisiä alueelle eivätkä aiheuta esimerkiksi ylenpalttista vedenkulutusta. Näin voi myös tutustua alueen kulttuuriin ja nauttia sen luonnosta”, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

Matkailun voi myös suunnitella luonnonsuojelua edistäväksi. Erikoistuneilla luontomatkoilla ympäristökuormitus minimoidaan ja tuloja käytetään kohteen luonnon suojelemiseen. ”Matkustamalla vaikkapa eteläisen Afrikan pieneen ja köyhään Malawiin tutustumaan Malawi-järven tuhatlukuiseen kalalajistoon kirkkaan veden äärelle matkailija voi tukea järven lajiston säilymistä. Tällaisessa neitseellisessä luontokohteessa matkailijan ja matkanjärjestäjän tulee toki tuntea vastuunsa vielä paremmin kuin jo turmeltuneessa kohteessa”, Luukkonen toteaa.

WWF julkisti Arktisen matkailun ohjeet

WWF julkisti Matka 2006 -messuilla Helsingin Messukeskuksessa myös kansainvälisen WWF:n laatimien ohjeiden pohjalta suomennetut Arktisen matkailun ohjeet, joissa otetaan erityisesti huomioon arktisen alueen luonnon ja arktisen matkailun erityispiirteet.

”Arktinen luonto on erittäin herkkä ja haavoittuvainen. Suojelualueilla liikkumiseen tarvitaan asianmukaiset luvat, ja kulkuvälineenä on hyvä käyttää suksia, kajakkeja, veneitä, koiravaljakoita tai muita moottorittomia kuljetusvälineitä melusaasteen ja maaperän vaurioitumisen välttämiseksi. Viisas matkailija myös kunnioittaa arktisen alueen asukkaiden oikeuksia ja tutustuu heidän kulttuuriinsa”, Luukkonen sanoo.

Lisätietoja: suojelujohtaja Jari Luukkonen, GSM 040 585 0020, jari.luukkonen@wwf.fi;
tiedottaja Laura Saarilahti, GSM 040 556 9860, laura.saarilahti@wwf.fi
Arktisen matkailun ohjeet: www.wwf.fi/ymparisto/arktiset_alueet/arktinen_matkailu.html
Kestävä matkailu: www.wwf.fi/ymparisto/ekomatkailu
Kuvamateriaalia median käyttöön:
tiedustelut tiedottaja Laura Saarilahdelta (ks. yhteystiedot yllä)
Valppaana matkalle -esite: tilaukset www.wwf.fi/esitteet