Julkaistu

WWF:n Kukanpäivän tunnustus rehtori Alfred Varkille

WWF:n kasvityöryhmä palkitsi perinteisellä Kukanpäivän kunniakirjalla tänään rehtori Alfred Varkin ansiokkaasta työstään Kainuun ja erityisesti Vaalan sekä koko Pohjois-Suomen kasviston, uhanalaisten lajien ja soiden suojelun hyväksi.

Nuoruutensa Kauhajoella viettänyt Alfred Varkki selvitti Kauhajoen kasvistoa ja julkaisi tulokset omakustanteena vuonna 1985. 1960-luvulla Varkki siirtyi matematiikan opettajaksi Vaalan lukioon, jonka rehtorina hän toimi myöhemmin yhteensä 33 vuoden ajan. Ensimmäisinä Vaalan vuosikymmeninään Varkki oli kesäisin aktiivisesti mukana dos. Juha Suomisen vetämässä Etelä-Pohjanmaan kasviston selvityshankkeessa. 1980-luvulta alkaen hän on ollut ahkerasti mukana FT hc. Tauno Ulvisen johdolla toimivan Oulun kasvimuseon kasvistoryhmän toiminnassa ja osallistunut vuosittain lukuisille retkille Kainuussa sekä Pohjanmaalla, Kuusamossa ja Lapissa. Rehtorin työnsä ohessa Varkki on selvittänyt Vaalan kasvistoa, jonka käsikirjoitus karttoineen alkaa olla valmis.

Varkin kiinnostuksen kohteena ovat olleet erityisesti Vaalan ja koko Kainuun suot sekä niiden lajisto. Liikkuessaan polkupyörällä ja jalkaisin alueilla, joilla muut kasviharrastajat eivät ole juuri retkeilleet, hän on löytänyt ja jäljittänyt uudelleen lukuisia harvinaisuuksia. Lajeja, joista Varkki on kerännyt huomattavan paljon havaintoja, ovat monet suosarat, mm. velttosara (Carex laxa), noidanlukot (Botrychium sp.) sekä liuskakämmekät, esim. punakämmekkä (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata) ja kaitakämmekkä (D. traunsteinerii). 1990-luvun alussa Alfred Varkki löysi yhdessä Kimmo Kaakisen kanssa Tervolasta uudelleen aikoinaan hävinneeksi luullun suoneidonvaipan (Epipactis palustris) esiintymän. Arvokkaan suokokonaisuuden suojelu ja kasvupaikan lähelle kaivettujen ojien tukkiminen saivatkin löydön takia vauhtia.

Varkin yhteydet kasvimuseoihin ovat olleet toimivat. Kasvupaikoilta kerätyt tiedot on äärimmäisellä uutteruudella ja järjestelmällisyydellä dokumentoitu näytteisiin, jotka on toimitettu  Oulun, Helsingin ja Turun kasvimuseoihin. Varkin ahkeran näytteidenkeruun ansiosta Vaalan kunnasta on kertynyt Oulun kasvimuseoon neljänneksi eniten näytteitä. Monien Varkin keräämien hankalien sara- ja pajuristeymien määrittäminen onkin aiheuttanut museoiden henkilökunnalle päänvaivaa.

Kasviharrastajien tekemät inventoinnit ja tietojen keruu ovat julkisuudessa näkymätöntä, mutta tärkeää taustatyöstä, jota tarvitaan kaiken luonnonsuojelutyön pohjaksi. Varkki oli mukana Kainuun uhanalaisten kasvien selvitystyössä 1980-luvulla. Hänen uhanalaisten lajien lomakkeille huolellisesti kirjaamansa tiedot ovat laajalti ympäristöhallinnon käytettävissä. Tiedot on tallennettu ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmään, josta ne ovat myös muiden tahojen saatavilla. Varkin erinomaista maastotuntemusta on tarvittu monien maankäyttöä koskevien hankkeiden suunnittelussa.

WWF:n kasvityöryhmän kunniakirja myönnettiin nyt yhdeksännen kerran uhanalaisten kasvien suojelutyössä kunnostautuneelle yksityishenkilölle tai yhteisölle. Aiemmin sen ovat saaneet Tampereen kasvitieteellinen yhdistys (1995), Heinolan kaupunki ja FL Veli Haikonen (1996), Oulun Luonnonystäväin kasvistoryhmä ja FT h.c. Tauno Ulvinen (1997), Jyväskylän yliopiston museon luonnontieteellinen osasto, Keski-Suomen liitto ja professori Mikko Raatikainen (kunniakirjan vastaanotti Terttu Raatikainen; 1998), professori Pertti Uotila ja Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseon putkilokasviosasto (1999), professori Yrjö Mäkinen, FL Unto Laine, Lapin tutkimuslaitos Kevo ja Turun kasvimuseo (2000), FT Tapio Rintanen (2001) sekä FK Kalevi Keynäs (2002).

Lisätietoja:
WWF:n kasvityöryhmän puheenjohtaja Tapio Rintanen, puh. (05) 3573 640, 050 413 6742
WWF:n kasvityöryhmän sihteeri Eija Kemppainen, puh. (09) 40300 733
Biologi Maarit Vainio, Kainuun ympäristökeskus, puh. (08) 6163688