Julkaistu

WWF:n Pandapalkinto 2007 Joensuun yliopiston saimaannorppatutkimukselle

WWF:n 20 000 euron suuruinen Pandapalkinto on tänä vuonna myönnetty Joensuun yliopiston saimaannorppatutkimukselle. Yliopisto tutkii saimaannorpan käyttäytymistä radiolähettimien ja GPS/GSM-tekniikan avulla. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa suoraan saimaannorpan suojelutyössä. Pandapalkinto on jaettu vuodesta 1999 lähtien.

WWF myöntää vuoden 2007 Pandapalkinnon Joensuun yliopiston saimaannorppaprojektille. WWF haluaa palkinnolla kannustaa Joensuun yliopistoa jatkamaan arvokasta saimaannorpan tutkimustyötään ja tukea yliopiston tärkeää ”Saimaannorppa ja Suomen talvi” -tutkimushanketta.

Joensuun yliopisto on ottanut käyttöön Suomessa ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen norppien tutkimusmenetelmän, joka pohjautuu GPS/GSM-tekniikkaan. Uudet lähettimet mahdollistavat entisiä menetelmiä huomattavasti tehokkaamman ja tarkemman reaaliaikaisen norppien seurannan ilman eläinten häirintää.

”Joensuun yliopiston pitkään jatkunut, merkittävä tutkimustyö on luonut hyvän pohjan norppakannan seurantamenetelmille ja suojelutoimille. Saimaannorpan talviaikaisesta käyttäytymisestä, elinympäristövaatimuksista ja häiriöiden vaikutuksista pesintään tiedetään kuitenkin edelleen kovin vähän. Lisätutkimukset ovat erittäin tarpeellisia oikeiden suojelutoimien löytämiseksi ja kohdentamiseksi. Ilmastonmuutoksen myötä lämpenevät talvet ja sen seurauksena kuuttien viime vuosina lisääntynyt pesäpoikaskuolleisuus yhdessä edelleen liian korkean verkkokuolleisuuden kanssa asettavat uusia haasteita saimaannorpan suojelutyölle”, WWF Suomen Pandapalkinto-raadin puheenjohtaja Heidi Andersson kertoo.

Käynnissä oleva monivuotinen radiolähetintutkimus on osa Joensuun yliopiston biotieteiden tiedekunnan tutkimushanketta, jossa pyritään selvittämään saimaannorpan talviaikaista käyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tulokset valottavat nuorien norppien elämän riskejä ensimmäisen kriittisen elinvuoden aikana. Tutkimuksen tulokset auttavat saimaannorppakannan suojelua ja tarjoavat mahdollisuuden arvioida niitä riskejä, joita ilmastonmuutos ja muut talviaikaiset häiriötekijät saimaannorpalle aiheuttavat.

”Saimaan Haukivedellä kaksi kuuttia ja seitsemän aikuista saimaannorppaa saivat tänä vuonna turkkiinsa radiolähettimen. Kaksi aikuista norppaa, ’Kesto-Juha’ ja ’Helga’, varustettiin uutta tekniikkaa edustavilla GPS/GSM-lähettimillä. Päivittäin norpasta saadaan 5–30 paikannusta. Lisäksi lähetin kerää tietoa norppien sukelluksista ja veden lämpötilasta”, tutkija Marja Niemi Joensuun yliopistosta kertoo.

WWF:n Pandapalkinto tuo lisämahdollisuuksia uuden tekniikan käyttöön ensi vuonna. ”Pandapalkinto on todella hieno tunnustus norppatutkimukselle ja se mahdollistaa ensi vuonna useamman GPS/GSM-laitteen hankinnan”, Niemi sanoo.

Päärahoittajina norppatutkimuksessa toimivat ympäristöministeriö sekä Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä WWF Suomen, Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Metsähallituksen kanssa.

Lisätietoja:
WWF, pääsihteeri Timo Tanninen, puh. (09) 774 01052, gsm 040 574 9266
Joensuun yliopisto, tutkija Marja Niemi, puh. (013) 251 3586, gsm 050 341 3654

Materiaali- ja kuvapyynnöt:
WWF, tiedottaja Mira Hannuksela, puh. (09) 7740 1051, gsm 040 595 6532

 

Pandapalkinto

WWF on vuodesta 1999 lähtien jakanut Pandapalkinnon, jolla halutaan edistää ja palkita aktiivisia luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita. Palkintoja voidaan antaa yksi tai useampia, yhteissummaltaan 20 000 euroa. Hakijana voi olla yksi tai useampi henkilö, yritys tai yhteisö.

Aikaisemmat Pandapalkinnon saajat:

1999: (palkinto jaettiin kahden hakijan kesken)

  • Mahnalan ympäristökoulu, Hämeenkyrö
  • Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, Joutseno

2000: Suomen Ympäristökasvatuksen seuran Vihreä Lippu -ympäristökasvatusohjelma

2001: FM Mia Rönkä, Turun yliopisto, saaristolinnuston tutkiminen

2002: Tampereen ammattikorkeakoulu, Snowchange – Pohjoisten alkuperäiskansojen havaintoja ilmastonmuutoksesta -projekti

2003: Heinolan lintutarha, luonnonvaraisten lintujen hoito

2004: ENO-Environment Online -verkkokoulu, Joensuu

2005 (palkinto jaettiin kahden hakijan kesken)

  • Suomen FSC-yhdistys 
  • Luonto-Liiton, Maan ystävät ry:n, Dodon ja Nuorten Akatemian Ilmari-ilmastotiedotushanke

2006 (palkinto jaettiin kahden hakijan kesken)

  • Pro Espoonjoki ry – Pro Esbo å rf, Espoonjoen säilyttäminen 
  •  Metsähallitus ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, metsäjokien ja -purojen kunnostus Koillismaalla