Julkaistu

WWF:n kumppaniyritykset sitoutuvat huomattaviin hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin IPCC:n raportin julkistuspäivänä

Kaksitoista WWF:n Climate Savers -ohjelmaan kuuluvaa suuryritystä aikoo vähentää vuosittaisia hiilidioksidipäästöjään vähintään kymmenellä miljoonalla tonnilla vuoteen 2010 mennessä. Yritykset kuten, Nike, Sony ja Lafarge, julkaisivat sitoumuksensa tänään Pariisissa päivänä, jolloin Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkistaa raporttinsa ilmaston lämpenemisestä. Myös WWF Suomen Virtaa tulevaisuuteen -energiamalli ja yrityksille suunnattu Päästöistä säästöihin -hanke osoittavat, että hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on liiketoiminnallisesti kannattavaa.

Kaksitoista WWF:n Climate Savers -ohjelmaan kuuluvaa suuryritystä julkisti tänään Pariisissa omat sitoumuksensa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Yritykset aikovat vähentää vuosittaisia hiilidioksidipäästöjään vähintään kymmenellä miljoonalla tonnilla vuoteen 2010 mennessä. Jos 1 300 muuta suuryritystä liittyisi joukkoon, nykyiset Kioton pöytäkirjan päästörajoitustavoitteet saavutettaisiin niiden toimilla, toteaa WWF.

”Osallistumalla Climate Savers -ohjelmaan pääsimme varhaisessa vaiheessa paneutumaan kysymykseen, jolla on merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaamme”, sanoo Sarah Severn, urheiluasusteiden valmistaja Niken yhteiskuntavastuusta vastaava johtaja. ”Huolimatta hallinnoimiemme toimintojen kasvusta olemme tehostaneet energiankäyttöämme. Huomasimme, että rajoitukset voivat johtaa valtavaan innovatiivisuuteen."

"Nämä yritykset osoittavat, että taistelussa ilmastonmuutosta vastaan tarvitaan johtajuutta, ja, että ilmastonmuutoksen torjunta voi avata liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistää innovaatioiden ja uusien työpaikkojen syntymistä”, toteaa professori Peter Lund Teknillisestä korkeakoulusta. "Myös WWF:n Virtaa tulevaisuuteen -malli Suomen kestävästä energiatulevaisuudesta osoittaa, että Suomi ja suomalaisyritykset voivat saada liiketoimintamahdollisuuksia globaaleilla kestävän energianmarkkinoilla, jos varmistamme toimivat kotimarkkinat lisäämällä energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa."

WWF korostaa kuitenkin, että taistelussa ilmastonmuutosta vastaan vapaaehtoiset toimet eivät riitä, vaan valtioiden on otettava ohjat käsiinsä. Tämän voi kuitenkin tehdä kannustavin, innovaatioita ja markkinavetoisuutta lisäävin toimin.

"Jos Suomen valtio esimerkiksi velvoittaisi pitämään energiatehokkuutta julkisten hankintojen kriteerinä, pystyisimme paitsi hidastamaan ilmastonmuutosta myös edistämään energiapihien laitteiden markkinaosuuksia, parantamaan niiden teknisiä ominaisuuksia ja tuomaan hintaa alas", Peter Lund antaa esimerkin.

Myös Suomessa WWF:n kumppaniyritykset ovat kantaneet kortensa kekoon vapaaehtoisin toimin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Samalla yritykset saavuttivat huomattavia eurosäästöjä. Päästöistä säästöihin -hankkeessa 17 yrityksessä saavutettiin yhteensä yli 3,6 miljoonan euron rahallinen säästö ja 1 091 hiilidioksiditonnin päästösäästö, joka vastaa 464 260 bensiinilitran säästöä. Tarkastellut yritykset muun muassa korvasivat matkoja videoneuvotteluin, siirtyivät sähköiseen viestintä- ja arkistointijärjestelmään, tekivät vihreitä hankintoja ja sammuttivat turhaan päällä olevat valot ja tietokoneet. Liiketoiminnallisesti perustelluilla, päästöjä pienentävillä toimilla hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää jopa 70 prosenttia

Lue Virtaa tulevaisuuteen –julkaisu ja sen yhteenveto netissä.

Tutustu Päästöistä säästöihin -hankkeeseen netissä. 

Climate savers -ohjelmasta netissä englanniksi.

Taustatietoa tiedotusvälineille:

  • IPCC:n raportti ilmaston lämpenemisestä julkaistaan Pariisissa tänä iltana. Se osoittanee, että maapallo on jo lämmennyt yli 0,7°C ja lämpenee väistämättä vielä ainakin 0,5°C. Raportissa myös kehotetaan ryhtymään nopeisiin ja tehokkaisiin toimiin, jotta maapallon keskilämpötila ei nouse vaarallista 2 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna.
  • WWF:llä on Climate savers -sopimus seuraavien yritysten kanssa: Johnson&Johnson, IBM, Nike, Polaroid, Collins, Xanterra (Yhdysvallat), Sagawa, Sony (Japani), Lafarge (Ranska), Catalyst (Kanada) Tetra Pak (Ruotsi) ja Novo Nordisk (Tanska).
  • Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisääminen WWF:n Virtaa tulevaisuuteen –mallin mukaan vastaisi Suomessa vuonna 2020 2,7 kertaa nyt rakennettavan ydinvoimalan tuotantoa. Samalla Suomi vähentäisi kasvihuonekaasupäästöjä noin 30 % vuoden 1990 tasosta.
  • Päästöistä säästöihin -hanke on osa WWF:n Green Office -palvelua, joka on niin pienille kuin suurille ja niin yksityisen sektorin kuin julkishallinnon toimistoille suunnattu ympäristöpalvelu. Hankkeessa mukana olleet yritykset ovat Green Office -toimistoja.

Lisätietoja:

WWF Suomi, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666
Virtaa tulevaisuuteen –energiamalli: Professori Peter Lund, TKK, 040 515 0144
Climate savers: Martin Hiller, Communications Manager, t +41 22 364 9019, m +41 79 347 2256