Julkaistu

WWF:n laskennoissa luodoilta on löytynyt 220 kuuttia

Harmaahylkeet synnyttivät luodoille huonon jäätilanteen takia

Harmaahylkeet ovat epätavallisen heikon jäätilanteen takia poikineet tänä vuonna jälleen maalle. Saaristomereltä on Suomen WWF:n laskennoissa tähän mennessä löydetty 220 luodoille syntynyttä harmaahylkeen kuuttia. Kuutit havaittiin WWF:n hyljetyöryhmän lentolaskennassa, joka toteutettiin 18. maaliskuuta.

Koska tuulet eivät ole olleet kovin voimakkaita, luodoille syntyneillä kuuteilla lienee onneksi hyvät selvitymismahdollisuudet. Jos aallot lyövät myrskysäällä luotojen yli, kuutteja pyyhkiytyy mereen. Ne menehtyvät usein, sillä poikaset eivät ensimmäisinä elinviikkoinaan normaalisti mene lainkaan veteen.

Perämeri ja Merenkurkku ovat jäässä ja kuutit poikivat siellä normaaliin tapaan ajojäävyöhykkeessä. Laajan jääalueen kuuteista voidaan tehdä vain hajahavaintoja. Merivartioston vartiolaivan mukana eteläisen Merenkurkun alueella liikkunut WWF:n hyljetyöryhmän jäsen näki yli 10 hallin kuuttia.

Suomalaisissakin tiedotusvälineissä on kerrottu Virossa saarille syntyneistä harmaahylkeen poikasista. Viron läntisessä saaristossa on virolaisen hyljetutkijan Mart Jüssin mukaan syntynyt yhteensä useita satoja harmaahylkeen kuutteja. Viime vuonna kuutteja havaittiin Virossa kuitenkin tämänvuotista huomattavasti enemmän. Yhtä saarta lukuun ottamatta kuuttien kuolleisuus on Virossa tavanomaista. Eräällä saarella on toistaiseksi selvittämättömästä syystä menehtynyt noin kolmannes kuuteista. Tämä saari ei kuitenkaan ollut tänä vuonna tärkein poikimisluoto.

Toissavuotisen laskennan mukaan Itämerellä elää ainakin 7 600 harmaahyljettä. Hylje-emo synnyttää tavallisesti maaliskuussa ja vain yhden kuutin kerrallaan. Sukukypsyyden harmaahylje saavuttaa tavallisesti viiden-kuuden vuoden iässä ja pitää sukukypsyyden saavutettuaankin usein synnytyksissä välivuosia.

Lisätietoja:

WWF: Antti Halkka, Suomen WWF:n Itämeren hyljetyöryhmän puheenjohtaja, puh. 040 700 65 82, meriasiantuntija Anita Mäkinen, puh. 040 527 1425
Eestimaa Looduse Fond, hyljetutkija Mart Jüssi, puh. +372 505 37 32