Julkaistu

WWF:n öljyntorjuntajoukkojen yhteistyö viranomaisten kanssa vahvistuu: WWF koulutti siviilipalvelusmiehiä öljyntorjuntaan

WWF järjesti tänään Porvoossa öljyntorjuntaharjoitukset, joihin osallistui WWF:n vapaaehtoisten öljyntorjujien lisäksi siviilipalvelusmiehiä. Siviilipalvelusmiehiä koulutettiin nyt ensimmäistä kertaa öljyntorjuntatehtäviin. Harjoituksissa julkistettiin myös WWF:n opetusvideo öljyntorjunnasta.

Siviilipalvelusmiehiä koulutetaan öljyntorjuntatehtäviin nyt ensimmäistä kertaa, kokeiluluontoisesti. WWF ja Lapinjärven koulutuskeskus kouluttavat tänä keväänä 20 siviilipalvelusmiestä öljyntorjuntaan. ”Yhteistyö on yksi tapa kehittää siviilipalveluksen koulutusjaksoa niin sanottuihin siviilikriisinhallinnan tehtäviin, tässä tapauksessa ympäristökatastrofin torjuntaan”, sanoo WWF:n projektikoordinaattori Toni Jokinen.

WWF:n vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen yhteistyö viranomaistahojen kanssa vahvistuu entisestään tänä keväänä, kun WWF alkaa siviilipalvelusmiesten lisäksi kouluttaa myös Metsähallituksen työntekijöitä öljyntorjuntatehtäviin. Kansallispuistojen työntekijöiden koulutus käynnistyy 23.–24.5. pidettävissä harjoituksissa Turussa ja Naantalissa. Lisäksi WWF kouluttaa keväällä Saaristomeren biosfäärialueen asukkaita ja mökkeilijöitä öljyntorjuntaan paikallisissa koulutustilaisuuksissa.

”WWF:n mielestä on tärkeää, että pelastusviranomaiset ja muut asianosaiset tekevät saumatonta yhteistyötä jo öljyntorjuntaan varautuessa. Erityisesti Metsähallituksen kansallispuistojen henkilöstö voi tarjota alueen luontoarvot ja maaston hyvin tuntevaa työvoimaa. Siksi WWF aloittaa yhteistyön Metsähallituksen ja alueellisten pelastuslaitosten välillä”, WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen sanoo.

Tänään Porvoossa Neste Oilin varustamolla pidetyissä öljyntorjuntaharjoituksissa julkistettiin myös WWF:n uusi opetusvideo ”Öljyonnettomuuden jälkeen – Johdatus öljyyntyneiden rantojen puhdistamiseen”. Video on tarkoitettu koulutusmateriaaliksi ennen kaikkea WWF:n vapaaehtoisille öljyntorjuntajoukoille mutta myös muille öljyntorjuntaan osallistuville tahoille.

Öljyntorjuntajoukkojen koulutuksessa on tähän asti keskitytty öljyyntyneiden rantojen puhdistamisen opetteluun. Seuraava askel WWF:n koulutustoiminnassa on aloittaa vapaaehtoisten öljyntorjujien koulutus öljyyntyneiden eläinten, etenkin lintujen, hoitamiseen. WWF järjesti perjantaina 12.5. aiheesta pilottikoulutuksen, ja jatkossa vapaaehtoisia öljyntorjujia koulutetaan myös eläintenhoidon ryhmänjohtajiksi.

WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot ovat osa Operaatio Merenneitoa, WWF:n suurkampanjaa Itämeren suojelemiseksi. Joukot perustettiin vuonna 2003, ja niihin kuuluu yli 3600 vapaaehtoista, joista yli 400 on koulutettu ryhmänjohtajiksi. Joukot toimivat pelastusviranomaisten alaisuudessa. Toiminta on laajentunut Suomesta myös Viroon, Norjaan ja Venäjälle.

Lisätietoja:
projektikoordinaattori Toni Jokinen, gsm 050557 6465, etunimi.sukunimi@wwf.fi
meriasiantuntija Anita Mäkinen, gsm 040527 1425, etunimi.sukunimi@wwf.fi
tiedottaja Laura Tahkokallio, gsm 040556 9860, etunimi.sukunimi@wwf.fi

”Öljyonnettomuuden jälkeen – Johdatus öljyyntyneiden rantojen puhdistamiseen” -video

Lahjoitukset öljyntorjuntajoukkojen toiminnan tukemiseksi