Julkaistu

WWF:n öljyntorjuntakoulutus leviää Venäjälle, Viroon ja Norjaan

Kansainvälisten hankkeiden edustajat tutustuvat öljyntorjuntaan jo tänä viikonloppuna Porvoossa

WWF Suomi on mukana uusissa kansainvälisissä hankkeissa, joissa sen omien vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen mallin mukaan perustetaan öljyntorjuntajoukot Vienanmeren alueelle Venäjälle sekä Viroon ja Norjaan. Öljykuljetusten jatkuvasti lisääntyessä vapaaehtoisilla öljyntorjujilla on suuri merkitys varauduttaessa mahdolliseen öljykatastrofiin.

WWF Suomi on aloittanut WWF Venäjän Murmanskin toimiston ja WWF Norjan kanssa Vienanmeren Kantalahden alueella ympäristökasvatushankkeen. Kolmivuotinen hanke on osa WWF:n Barentsinmeren ekologista suojeluohjelmaa. Yhtenä osana hanketta on varautuminen öljyonnettomuuteen, ja tarkoituksena on perustaa 18 vuotta täyttäneille öljyntorjuntajoukot, joita koulutetaan WWF Suomen mallin pohjalta. Paikalliselle nuorisolle järjestetään myös ympäristökasvatusleirejä, ja he osallistuvat Kantalahden luonnonsuojelualueen hoitoon. Lisäksi WWF Norja on perustamassa omia öljyntorjuntajoukkoja WWF Suomen mallin mukaan.

WWF Suomi ja ELF (Viron luonnonsäätiö) puolestaan ryhtyvät parantamaan Viron öljyntorjuntavalmiuksia EU:n Interreg-ohjelmaan kuuluvassa hankkeessa. Projektin tavoitteena on tietojen, taitojen ja valmiuksien lisääminen öljytuhojen torjumiseksi, asianmukaisten varusteiden hankkiminen vapaaehtoisille sekä toimintaohjelman valmistelu. Sekä Virossa että Suomessa on suunnitteilla koulutuspäiviä öljytuhojen torjunnasta suojelualueiden työntekijöille ja vapaaehtoisille. Lisäksi on tarkoitus opettaa öljyyntyneiden lintujen käsittelyä. Virossa on tärkeää hyödyntää Suomen kokemuksia, jotta öljykatastrofiin pystytään valmistautumaan mahdollisimman hyvin, sillä öljyonnettomuuden riski on Suomenlahdella suuri.

WWF Suomen vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot ovat mukana Porvoon Tolkkisissa koko tämän viikonlopun kestävässä öljyntorjunnan suurharjoituksessa, jonka pääjärjestäjä on Maanpuolustuskoulutus ry. Koulutettavista noin puolet on WWF:n öljyntorjuntajoukkolaisia. Harjoitukseen on tutustumassa myös edustajia WWF:n uusista kansainvälisistä öljyntorjuntahankkeista. He ovat paikan päällä koko harjoituksen ajan.

Öljykuljetusten voimakas lisääntyminen Itämerellä kasvattaa jatkuvasti öljykatastrofin riskiä. WWF haluaa omalta osaltaan valmistautua auttamaan viranomaisia mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Maailmalla sattuneet öljyonnettomuudet ovat osoittaneet, että vapaaehtoisilla on suuri merkitys öljyyntyneiden rantojen puhdistuksessa, koska se on hidasta käsityötä. WWF perusti vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot vuonna 2003, ja niihin on ilmoittautunut jo yli 3 300 vapaaehtoista.

Lisätietoja:

WWF, suojelujohtaja Jari Luukkonen, gsm 040 585 0020
WWF, meriasiantuntija Anita Mäkinen, gsm 040 527 1425
WWF, suojeluassistentti Tanja Pirinen, gsm 040 840 0058
WWF, tiedottaja Anu Jussila, gsm 040 592 6532