Julkaistu

WWF:n talkooleiriläiset kunnostustöissä Oulangan kansallispuistossa

WWF:n talkooleiriläiset tekevät kunnostus- ja luonnonhoitotöitä Kuusamon ja Sallan kuntien alueella sijaitsevassa Oulangan kansallispuistossa. Vapaaehtoisten joukko kunnostaa retkeilyreittejä ja -alueita sekä hoitaa kansallispuiston niittyjä ja muita perinnemaisemakohteita. Metsähallituksen kanssa yhteistyössä järjestettävä leiri alkoi viime sunnuntaina ja jatkuu sunnuntaihin 5.8. asti.

WWF:n vapaaehtoistyöntekijät niittävät Oulangan kansallispuistossa tulvaniittyjä ja muita avoimia alueita, joilla on aikoinaan harjoitettu niittytaloutta. Niitetty heinä kerätään pois, ja ainakin osa siitä käytetään porojen talviruokintaan. Tulvaniittyjen hoidolla – niittämisellä, raivaamisella ja paisuttamisella – säilytetään Suomen ja Euroopankin mittakaavassa arvokasta niittykasvillisuutta Oulankajoen rannoilla.

Jokivarren tulvaniityiltä niitettiin vielä 1940- ja 50-luvuilla luonnonheinää karjalle. Oulankajoen pinta nousee jopa yli kaksi metriä kevättulvien aikaan, jolloin humuspitoinen vesi kuljettaa ravinteita niityille. Ravinteikkailla perinneniityillä viihtyykin harvinaisia kasvilajeja, kuten kanervisara (Carex ericetorum), pulskaneilikka (Dianthus superbus) ja silmällä pidettävät keto- ja ahonoidanlukko (Botrychium lunaria, B. multifidum).

WWF:n leiriläiset tekevät lisäksi kunnostustöitä kansallispuiston suositulla päiväreitillä, 12 kilometrin mittaisella Pienellä karhunkierroksella. Talkooleirin töihin kuuluu pitkospuiden rakentamista, leirintäalueen aitojen kunnostamista ja infotaulujen pystyttämistä. Myös Jyrävän yhdeksänmetrisen kosken läheisyydessä olevat maaportaat kunnostetaan. Yhteistyössä paikallisen paliskunnan kanssa talkooleiriläiset kunnostavat poroaitaa.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien Suomessa, Virossa, Venäjällä ja Ruotsissa. Leireillä tehdään reippaasti töitä aamukahdeksasta iltaviiteen, minkä vuoksi pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä. Huippukuntoa ei vaadita, mutta kestävyyttä ja maastokelpoisuutta täytyy leiriläisestä löytyä. Leiriläiset maksavat itse matkansa leiripaikalle ja takaisin, mutta muuten osallistuminen on maksutonta.

Tänä kesänä WWF:n talkooleireillä on ahkeroitu jo Flatholmenin saarella Bromarvissa (18.–20.5.) Päijänteellä (9.–17.6.), Vammalan Vehmaanniemessä (30.6.–1.7.), Salmisin ja Hallonnäsin saarilla Iniössä (2.–9.7.) ja Pernajan Sandholmenissa (14.–22.7.). Syyskuussa raivataan rantaniittyä vielä Svanvikin talkooleirillä Hankoniemellä. (5.–9.9.).

Lisätietoja:

WWF / leirin johtaja, metsäpäällikkö Harri Karjalainen, gsm 040563 7179
WWF / kenttäpäällikkö Antti Lappo, gsm 0400 204 544
Metsähallitus / luontovalvoja Arto Hänninen, gsm 0400 130297
Metsähallitus / erikoissuunnittelija Leena Jartti, gsm 050 524 8173