Julkaistu

WWF:n uusi selvitys paljastaa Venäjän ja Japanin välisen laittoman puukaupan laajuuden

Ympäristöjärjestö WWF:n tänään julkaiseman uuden selvityksen mukaan yli puolet Venäjän ja Japanin puukaupasta tulee Venäjän Kaukoidän metsistä, joissa kaikista hakkuista laittomia on arviolta 50 prosenttia.

Selvityksen mukaan 55 prosenttia Japaniin viedystä puusta tulee Venäjän Kaukoidän metsistä, joissa metsänhoitotoimet ovat tuhlaavia ja lähes puolet hakkuuoperaatioista laittomia. WWF:n selvitys korostaa myös, että maailman uhanalaisimpiin kissaeläimiin kuuluvat siperiantiikeri (Panthera tigris altaica) ja amurinleopardi (Panthera pardus orientalis) ovat sukupuuton partaalla, koska laittomat hakkuut sirpaloittavat niiden asuinalueita Venäjällä. Ekologisesti ja taloudellisesti merkittävien vanhojen metsien laajuus Venäjällä on vähentynyt hakkuiden takia keskimäärin 35 prosenttia viimeisten vuosikymmenien aikana. Väheneminen johtuu arvokkaiden puulajien liiallisesta hakkuusta sekä koskemattomien metsien pirstaloitumisesta.

"Venäjän ja Japanin välisen puukaupan vitsaukset ovat luvattomat hakkuut, puun salakuljetus ja väärennetyt asiakirjat", sanoo Anatoly Kotlobay, Venäjän WWF:n metsäasiantuntija. "Tarkkailemme asiaa ja päätavoitteenamme on pysäyttää kokonaan laiton puukauppa."

WWF toimii sekä poliittisella että ruohonjuuritasolla vastustaessaan laittomia hakkuita ja kauppaa. WWF:n tuella ja aloitteesta on perustettu ryhmiä, jotka kartoittavat laittomia hakkuita ja pysäyttävät puun laitonta vientiä. Viimeisen neljän vuoden aikana on takavarikoitu yli 10 000 kuutiometriä puuta.

WWF huomauttaa, että Venäjän ja Japanin hallitukset voivat omalla panoksellaan vaikuttaa laittomiin hakkuisiin. WWF vetoaakin maiden hallituksiin, jotta ne solmisivat vientisopimuksen, joka tarkentaisi Venäjältä Japaniin vietävän puun alkuperän. Puun tulisi olla kestävästi ja laillisesti hakatusta metsästä. Molempien maiden hallitukset voisivat toteuttaa tätä sopimusta vahvistamalla tullivalvontaa ja kehittämällä markkinoita sertifioiduille, laillisille ja kestävästi hakatuille puutuotteille. Lisäksi hallitukset voivat tukea metsäyhtiöitä, jotka toteuttavat ekologisesti kestävää puuntuotantopolitiikkaa ja välttävät laittoman puun ostamista ja myymistä.

WWF:n selvitys korostaa, että lähes kaikki Venäjän ja Japanin markkinoiden välillä tapahtuva puukauppa on ympäristön ja yhteiskunnan kannalta vastuutonta toimintaa. WWF vetoaa maiden metsäyhtiöihin, jotta ne varmistaisivat, että niiden vienti- ja tuontipuu on laillisesti ja kestävästi käsitellyistä metsistä.

"Sekä Japanin että Venäjän hallitusten on varmistuttava siitä, etteivät ne edistä laitonta puukauppaa ja sen haitallisia yhteiskunnallisia, taloudellisia tai ympäristöllisiä vaikutuksia", sanoo Paul Toyne, laittomien hakkuiden asiantuntija WWF:ssä. "Puuteollisuudella on myös merkittävä rooli. WWF tarkkailee sen toimintaa varmistaakseen, että se on laillista ja kestävää. WWF tekee lisäksi yhteistyötä vastuullisten yritysten kanssa parantaakseen niiden metsänkäsittely- ja puunhankintakäytäntöjä."

Lisätietoja:

WWF/Niklas Hagelberg, projektivastaava, puh. (09) 7740 1042, gsm 040 570 5719

Raportti on ladattavissa osoitteesta: http://www.panda.org/forests4life/