Julkaistu

WWF:n vapaaehtoiset kunnostavat harvinaisia lehdesniittyjä Saaristomerellä

WWF:n kesän ensimmäisellä Saaristomerellä pidettävällä talkooleirillä jatketaan harvinaisten ja erittäin arvokkaiden lehdesniittyjen kunnostamista EU:n tuella Iniössä Salmisholmenin saarella. Yhdessä Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluiden kanssa järjestettävä viikon mittainen leiri alkoi viime perjantaina, ja kunnostustöissä ahkeroi lähes 20 vapaaehtoista.

Hevoset, naudat ja syksyisin myös lampaat laidunsivat laajalti Salmisholmenin niittyjä ja hakamaita 1960-luvun lopulle asti. Vielä 1980-luvulla laidunnuksessa olivat saaren pohjoisosien niityt. Nyt kunnostettavat etelä-Salmisholmenilla sijaitsevat valtion omistamat lehdesniityt ja hakamaat ovat kuitenkin kasvaneet 1960-luvulla loppuneen hoidon myötä pahoin umpeen. Lehdesniittyjen ja hakamaiden puusto on tihentynyt liiaksi ja alueelle on kasvanut myös havupuita. Lehdesniittyjen tilaa parannetaan poistamalla havupuut ja harventamalla muuta puustoa, jolloin palautetaan lehdesniityille tyypillinen rakenne, jossa puiden ja puuryhmien välissä on avoimia niittylaikkuja. Salmisholmenin lehdesniityillä ja hakamailla kasvavat vielä vaarantunut metsäomenapuu (Malus sylvestris), hakamaiden tyyppikasvi tuoksumatara (Galium odoratum). Perhosista alueella viihtyvät vaarantuneet pikkuapollo (Parnassius mnemosyne) ja ketopussikoi (Coleophora dianthi). Alueelta on löytynyt myös monia harvinaisia kotiloita.

Nyt järjestettävä leiri on kolmas WWF:n leiri Salmisholmenilla. Keväällä 2002 aloitettiin kevätsiivouksella ja pienimuotoisella raivaamisella. Kesällä 2002 leirillä raivattiin hakamaita, ketoja ja lehdesniittyjä. Laidunaita rakennettiin kesän ja syksyn aikana. Alue otetaan uudelleen laidunmaaksi heti leirin päättyttyä, jolloin saareen tuodaan nautoja. Talkooleirien lisäksi aluetta ovat kunnostaneet myös Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluiden työntekijät.

Viime vuosisadan puolivälissä alkaneen maaseudun rakennemuutoksen takia laidunnus on vähentynyt. Tämä on johtanut perinneympäristöjen valtaisaan vähenemiseen Suomessa, ja monet niistä riippuvaiset kasvi- ja hyönteislajit ovat kadonneet tai harvinaistuneet. Erityisen harvinaisia perinneympäristöjä ovat ainoastaan lounaissaaristossa esiintyvät lehdesniityt; niitä on jäljellä vain muutamia kymmeniä hehtaareja.

Leireillä pitkät perinteet

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien. Saaristomeren alueella urakoidaan nyt 26. kerran. Saaristossa järjestettävät talkoot kuuluvat Operaatio Merenneitoon, WWF:n kampanjaan Itämeren pelastamiseksi. Leiri on myös osa WWF:n koordinoimaa kolmivuotista EU LIFE -luontohanketta, jossa kunnostetaan umpeenkasvaneita niittyjä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

WWF:n talkooleirit tarjoavat joka kesä noin sadalle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön. Leireillä mm. hoidetaan perinnemaisemia, parannellaan luonnonsuojelualueiden rakenteita, rakennetaan pitkospolkuja ja raivataan laidunalueita. Työtä tehdään ruokapalkalla. Leirit ovat maksuttomia, mutta osallistujat maksavat itse matkansa. Alaikäraja on 18 vuotta.

Tänä kesänä leirejä järjestetään heinäkuussa Venäjällä Paanajärvellä ja Hankoniemellä sekä elokuussa Ruotsissa Upplandin saaristossa Rävstenissä. Syyskuussa urakoidaan Sipoossa viikonlopun ajan.

Lisätietoja:
Metsähallitus / leirin johtaja Kaj-Ove Pettersson, puh. 0400 647027
WWF / projektipäällikkö Mikko Tiira, puh. 040 707 6668