Julkaistu

WWF:n vapaaehtoiset talkootöissä Vammalan Vehmaanniemessä 30.6.–1.7.

WWF:n vapaaehtoiset talkooleiriläiset työskentelevät Vehmaanniemen luonnonsuojelualueen niittyjen hyväksi jo 15. kesänä peräkkäin. Valtakunnallisesti arvokasta perinnemaisemaa kunnostetaan viikonlopun ajan 30.6.–1.7. yhdessä paikallisen Soroptimistiklubin jäsenten kanssa. Alueelle kaivataan myös uutta lampuria lampaineen.

WWF sai Vammalan Vehmaanniemen seitsemän hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen lahjoituksena vuonna 1977 sillä edellytyksellä, että alueen luonnontila säilytetään tuleville sukupolville. Vehmaanniemi on valtakunnallisesti arvokas perinneympäristökokonaisuus niittyineen ja laidunhakoineen. Paikka on myös asutushistoriallisesti merkittävä, mistä merkkinä alueella on useita kivikautisia hautapaikkoja ja kiviraunioita, jotka osoittavat niittyjen olevan lähes parituhatta vuotta vanhoja.

Aluetta hoidetaan Pirkanmaan alueellisen ympäristökeskuksen hyväksymän käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Talkooviikonlopun aikana raivataan ja niitetään laidunnuksen lopettamisen myötä umpeenkasvaneita niittyjä. Vuosikymmeniä sitten muodostuneet laidunniityt ja hakamaat kasvavat umpeen ilman säännöllistä hoitoa. Ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyt perinneympäristö ja monien uhanalaisten niitty- ja ketolajien esiintymisalueet voidaan turvata vain hoitamalla aluetta joka vuosi.

Hoitosuunnitelman mukaisesti maisemaa avarretaan niin, että se alkaa muistuttaa 1950-luvun tilannetta, jolloin Vehmaanniemellä laidunnettiin karjaa ja korjattiin heinää. Vehmaanniemeä on hoidettu vuodesta 1978 lähtien, ja hoidon merkit näkyvät jo monipuolistuneena lajistona.

Alueen lammaslaidunnus alkoi vuonna 1991. Pitkäaikaisen lampurin lopetellessa työtään WWF ja Vehmaanniemi kaipaisivat uutta lammaskatrasta alueelle. Halukkaat lampurit voivat olla yhteydessä WWF:ään. Alueen laiduntamisesta on mahdollista saada maatalouden erityisympäristötukea.

Leireillä pitkät perinteet

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea sekä Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa. Leireillä tehdään ruokapalkalla töitä kahdeksasta viiteen, minkä vuoksi alaikäraja on 18 vuotta. Leiriläiset maksavat itse matkansa, muuten osallistuminen on maksutonta.

Tänä kesänä WWF:n talkooleirejä järjestetään vielä Salmisin ja Hallonnäsin saarilla Iniössä (2.–9.7.), Pernajan Sandholmenissa (14.–22.7.), Oulangan kansallispuistossa Kuusamossa (29.7.–5.8.) sekä Hankoniemellä Svanvikissa (5.–9.9.). Talkootyötä on jo tehty toukokuussa Flatholmenin saarella Bromarvissa sekä kesäkuussa Haapasaaressa Päijänteen kansallispuistossa.

Lisätietoja:
WWF / suojelujohtaja Jari Luukkonen, gsm 040 585 0020
WWF / projektikoordinaattori Toni Jokinen, gsm 050 557 6465