Great Place to Work © Pauliina Heinänen / WWF
Julkaistu

WWF on yksi Suomen parhaista työpaikoista

WWF Suomi on tänäkin vuonna yksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place to Work -kyselyn perusteella. Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaavan Trust Indexin kokonaiskeskiarvo oli WWF:llä 93 /100%, joka on erittäin hyvä tulos. Omassa sarjassaan WWF Suomi sijoittui seitsemänneksi. 

”Olemme mukana Great Place to Work -kyselyssä nyt neljättä kertaa ja tuloksemme on jälleen erittäin hyvä. Hyvän työilmapiirin luominen ja erityisesti sen ylläpitäminen on jatkuvaa työtä – johtamista tunteella, järjellä ja tahdolla”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

”On myös tärkeää, että emme tuudittaudu siihen, että johtaminen on hoidettu hyvien tulosten myötä.”

Great Place to Work Institute Finland tekee vuosittain tutkimuksen Suomen parhaista työpaikoista, jotka valitaan organisaatioiden omien työntekijöiden mielipiteiden perusteella.

Instituutin mukaan hyvä työpaikka on sellainen, jossa työntekijät luottavat organisaationsa johtoon. Hyvässä työpaikassa työntekijät ovat ylpeitä siitä mitä tekevät ja nauttivat työtovereidensa kanssa työskentelystä.

Liisa Rohwederin mukaan tietyt johtamisen periaatteet ovat tulleet tärkeiksi.

”Meillä on todella vahvana periaatteena se, että kaikki saadaan mukaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Sen lisäksi painotamme avoimuutta ja luottamusta. Koen, että kaikkein tärkeintä on antaa vastuuta ja luottaa niin työtovereihin, esimiehiin kuin myös alaisiin. Se on ykkösjuttu”, sanoo pääsihteeri Rohweder.

Metsäasiantuntija Annukka Valkeapään mielestä luottamus työtovereihin ja johtoon tekee työstä paitsi mukavaa, myös tehokasta.

”Asiat etenevät talon sisällä sujuvasti: suojelun asiantuntijalle riittää olla asiantuntija omalla alallaan, sillä viestintään, varainhankintaan ja hallintoon on asiantuntemus erikseen ja yhteistyö on mutkatonta. Olen tosi onnekas, että saan työskennellä tärkeänä pitämieni asioiden eteen mukavassa porukassa ja mainiossa työilmapiirissä.”

”Vaikka työtä on paljon, selkeästi määritellyt vastuut tekevät työnteosta jäsentynyttä ja esimieheltä voi tarvittaessa pyytää apua tehtävien priorisoimiseen. Molemminpuolinen luottamus johdon ja asiantuntijoiden välillä motivoi tekemään oman työn mahdollisimman hyvin”, sanoo Annukka Valkeapää.

Pääsihteeri Liisa Rohwederin mukaan WWF osallistuu Great Place to Work -tutkimukseen, koska se on osa WWF:n läpinäkyvyyttä.

”Olemme vastuussa tukijoillemme siitä, että toimimme ammattimaisesti ja tehokkaasti. Hyvällä johtamisella tämä toteutuu”, Liisa Rohweder sanoo.

Lisätiedot:

Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, puh. +358 40 840 7461, liisa.rohweder@wwf.fi