Julkaistu

WWF on yksi Suomen parhaista työpaikoista

WWF Suomi on valittu Great Place to Work -kilpailussa yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista. Great Place to Work Institute Finland tekee vuosittain tutkimuksen Suomen parhaista työpaikoista, jotka valitaan pääosin organisaatioiden omien työntekijöiden mielipiteiden perusteella. Runsaan 30 työntekijän WWF Suomi osallistui kilpailuun nyt ensimmäistä kertaa.

”Usein tunnutaan ajattelevan, että säätiöissä ja järjestöissä ei toimita ammattimaisesti, vaan puuhastellaan. Ainakaan WWF:ssä tämä ei pidä paikkaansa. Koska suojelemme luontoa lahjoitusvaroin, on toimintamme tuloksellisuus ja läpinäkyvyys erityisen tärkeää”, kertoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, jonka tavoitteena on sekä luonnon että ihmisten suojeleminen. Hyvä työpaikka ja hyvät luonnonsuojelutulokset ovat pääsihteeri Rohwederin mukaan suoraan yhteydessä toisiinsa. ”Great place to work -työtyytyväisyysarviointiin osallistuminen on osa WWF:n avoimuusperiaatetta ja osoitus tukijoillemme siitä, että toimimme myös sisäisesti tehokkaasti. Varojemme kohdentamisesta ja konkreettisista suojelutuloksistamme raportoimme puolestaan vuosikertomuksessa.”

Hyvässä elämässä työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa

”Emme siis osallistu työtyytyväisyyskilpailuun kilpailun vuoksi, vaan oman toimintamme kehittäminen on siinä kaikkein keskeisintä. Yritämme WWF:ssä muistaa, että hyvässä elämässä työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa. Koska saamme WWF:ssä tehdäomien arvojemme mukaista työtä, keskeiseksi johtamisen haasteeksi muodostuukin pitää sitoutuneiden ihmisten työmäärät kohtuullisina. Tämä tehdään muun muassa huolehtimalla siitä, että työ tehdään pääsääntöisesti normaalin työajan puitteissa ja että kertyneet plusliukumat käytetään säännöllisesti pois. Meillä myös suhtaudutaan etätyön tekemiseen myönteisesti.”

Keskeistä on luottamuksen ilmapiiri

”Olemme yhdessä asettaneet tavoitteeksemme, että WWF on meille paras työpaikka. On aivan mahtavaa, että kaikki työntekijät ovat sitoutuneet tähän ja tulokset näkyvät. Keskeistä on reilu yhdessä tekemisen meininki, avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri ja se, että jokainen voi olla oma itsensä. Elämä valuu hukkaan, jos siitä käyttää suuren osan työyhteisössä, jossa ei viihdy”, Liisa Rohweder sanoo.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, puh. 040 840 7461
Kati Malmelin, kehityspäällikkö, WWF Suomi, puh. 040 500 5485
Elina Erkkilä, suojeluasiantuntija (kosteikot), WWF Suomi, puh. 050 522 4540