Julkaistu

WWF perusti vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot

Operaatio Merenneidon kolmas toimintavuosi käynnistyi

Suomen WWF on perustanut vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot. Fortum Oyj:n tuella perustettuihin joukkoihin koulutetaan ja varustetaan 50 ryhmänjohtajaa, jotka onnettomuustilanteessa voivat työllistää vapaaehtoisia viranomaisten määräysten mukaan. Lisäksi joukkoihin voi ilmoittautua muita vapaaehtoisia, joita voidaan onnettomuustilanteessa hälyttää torjuntatöihin. Öljyntorjuntajoukkojen perustaminen ja seminaari "Öljyonnettomuuden seuraukset" käynnistivät tänään Operaatio Merenneidon, WWF:n Itämeren suojelun suuroperaation, kolmannen toimintavuoden.

Vapaaehtoisiin öljyntorjuntajoukkoihin pääsee kuka tahansa 18-69 -vuotias terve henkilö. Ilmoittautua voi WWF:n internet-sivuilla osoitteessa www.wwf.fi/itameri/oljyntorjuntajoukot.html. Osa ryhmänjohtajista on valittu, ja loput valitaan haastatteluin mm. ilmoittautuneiden joukosta. Öljyntorjuntajoukkoja voi myös tukea rahallisesti internet-osoitteessa www.wwf.fi/tue tai soittamalla numeroon 0600-121212 (5 euroa + pvm).

Ryhmäjohtajien välille luodaan "hälytysjärjestelmä", jotta onnettomuustilanteessa saadaan nopeasti kokoon henkilöt, jotka voivat irrottautua pelastustöihin lyhyellä varoitusajalla. Harkinnan mukaan ja viranomaisten hyväksynnällä paikalle voidaan myöhemmin hälyttää lisää muuta vapaaehtoistyövoimaa.

WWF hankkii ryhmänjohtajille tarvittavan perusvarustuksen: saappaat, haalarit, kertakäyttökäsineet, lapiot ja harjat. Onnettomuustilanteessa hankitaan varustusta myös muille vapaaehtoisille.

Onnettomuustilanteessa on suotavaa, että joukkoihin ilmoittautuneet osallistuvat öljyntorjuntaan, mutta rekisteröityminen ei velvoita osallistumiseen. Ryhmäjohtajiksi ilmoittautuminen edellyttää koulutukseen osallistumista 1-2 kertaa vuodessa. Koulutuksen tavoitteena on ryhmänjohtajien tietojen, taitojen ja valmiuksien lisääminen öljytuhojen torjuntaa ja ryhmänjohtotaitoja silmälläpitäen.

Fortum Oyj, joka on ollut pitkään Suomen WWF:n Itämeri-ohjelman pääyhteistyökumppani, tukee mm. vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen varustamista ja antaa asiantuntija-apua niiden koulutukseen. "Vaikka lähialueiden öljykuljetuksista vain osa liittyy yrityksemme toimintaan, haluamme olla mukana tukemassa arvokasta vapaaehtoistyötä. Työskentelemme jatkuvasti omien öljykuljetustemme riskien pienentämiseksi. Otimme esimerkiksi saattohinauksen käyttöön ensimmäisenä Itämerellä. Mikäli aluksen omat ohjausjärjestelmät pettäisivät hinaajat ohjaavat ja pysäyttävät sen turvallisesti Sköldvikin ja Naantalin meriväylillä. Hinaajat on varustettu myös öljyntorjuntakalustolla. Merellisen ympäristön hyvinvointi on meille tärkeää paitsi yrityksenä myös yksityishenkilöinä. Veneily, mökkeily, ulkoilu ja kalastaminen ovat monelle fortumlaiselle tärkeitä harrastuksia", sanoo johtaja Markus Karjalainen Fortum Shippingistä.

Vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot ovat osa WWF:n Operaatio Merenneitoa. Monet kaksi vuotta sitten käynnistetyn Itämeren suojeluoperaation tavoitteista ovat toteutuneet: esimerkiksi uuden hallituksen ohjelma sisältää monia WWF:n kaksi vuotta sitten vaatimia toimia rehevöitymistä aiheuttavien päästöjen vähentämiseksi ja öljyonnettomuuden ehkäisemiseksi.

"Öljykuljetusten kasvu toisaalta kuitenkin lisää onnettomuusriskiä ja siksi WWF haluaa omalta osaltaan auttaa viranomaisia onnettomuustilanteessa. Maailmalla sattuneet öljyonnettomuudet ovat osoittaneet, että vapaaehtoisilla on suuri merkitys nimenomaan rantojen puhdistuksessa, mikä on käytännössä käsityötä. Vapaaehtoisia on kuitenkin ohjeistettava. WWF:n koulutetut ryhmänjohtajat voivat toimia ikään kuin viranomaisten ja vapaaehtoisten välissä, mikä tehostaa öljyntorjuntaa", WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen perustelee öljyntorjuntajoukkojen merkitystä.

Lisätietoja:

WWF, Suojelujohtaja Jari Luukkonen, jari.luukkonen@wwf.fi, 040 5850020, meriasiantuntija Anita Mäkinen, anita.makinen@wwf.fi, 040 5271425

Lisätietoa öljyntorjunnasta: WWF:n "Öljyonnettomuuden jäljet" -seminaarin esitelmäreferaatit