Julkaistu

WWF pettynyt hallituksen metsiensuojelurahoitukseen

Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelman (METSO) toteutus on vakavasti uhattuna puutteellisen rahoituksen vuoksi, arvioi WWF Suomi. WWF on pettynyt ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tänään esittämiin päätöksiin kohdentaa METSO-ohjelmaan vain 163,7 miljoonaa euroa kehyskaudelle 2009–2012. Tämä on vain noin puolet METSO-toimintaohjelmassa esitetystä minimirahoituksesta.

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö päättivät tänään kohdentaa Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelma METSOon kaikkiaan vain 163,7 miljoonaa euroa kehyskaudelle 2009–2012 (vajaat 41 miljoonaa euroa vuositasolla). Määrä on vain noin puolet METSO-toimintaohjelmassa esitetystä minimirahoituksesta.

WWF:n mukaan METSO-toimintaohjelman rahoitustarve vuosille 2008–2016 olisi ympäristöministeriön pääluokassa 1051,32 miljoonaa euroa (116,81 miljoonaa euroa per vuosi) ja maa- ja metsätalousministeriön pääluokassa 202,30 miljoonaa euroa (22,48 miljoonaa euroa per vuosi), eli METSO-työryhmän esittämien ylärajojen mukaisia.

”Hakkuiden lisääntyessä merkittävästi lähivuosien aikana pitäisi myös panostuksen metsien monimuotoisuuden suojeluun lisääntyä merkittävästi, jotta metsien käytön ekologinen kestävyys mitenkään voitaisiin turvata. METSO-toimintaohjelman erittäin vaatimaton rahoitustaso vaarantaa vakavasti metsien käytön kestävyyden”, sanoo pääsihteeri Timo Tanninen WWF Suomesta.

WWF pitää myös erittäin tärkeänä, että METSO-ohjelmaa toteutetaan valtion mailla etupainotteisesti ja huomattavasti METSO-työryhmän esitystä laajemmin. WWF:n arvio on, että valtion mailla voi olla jopa 50000 hehtaaria metsiä, jotka soveltuisivat METSO-ohjelmaan.

Lisätietoja:
WWF Suomi, pääsihteeri Timo Tanninen, puh. 040 574 9266
WWF Suomi, metsäpäällikkö Harri Karjalainen, puh. 040 563 7179