Julkaistu

WWF rohkaisee huippukokousta päättämään Tsad-järven tulevaisuudesta

WWF muistuttaa Tšadissa tällä viikolla tapaavia viiden afrikkalaisen maan johtajia siitä, että kokouksen tulokset ovat ratkaisevia Tšad-järvelle, joka on Afrikan uhatuin kosteikkoalue. Kamerunin, Tšadin, Nigerin, Nigerian ja Keski-Afrikan tasavallan presidentit keskustelevat huippukokouksessa erityisesti Tšad-järveä uhkaavasta kriisistä.

Tšad-järvi on yksi arvokkaimmista makean veden lähteistä Afrikassa. Järvi on maanosan neljänneksi suurin vesialue, ja sitä käyttää yli 20 miljoonaa ihmistä neljässä maassa. Vuonna 1960 Tšad-järvi peitti noin 25 000 neliökilometrin alueen, mutta se on 40 vuodessa kutistunut 80 prosenttia ja peittää nykyään vain 2000 neliökilometrin alueen. Keski-Afrikan tasavallan Chari-joki on järven tärkein vesilähde. Tšad-järveä uhkaavat muun muassa kuivuus, ilmastonmuutos ja kestämätön vesistönkäyttö.

”Ensimmäinen askel tilanteen parantamiseksi olisi järven nimeäminen kansainvälisesti tärkeäksi kosteikkoalueeksi”, sanoo suojelujohtaja Martin Tchamba Kamerunin WWF:stä. ”Maiden tulee myös muokata lainsäädäntöään varmistaakseen Tšad-järven altaan pitkäaikainen suojelu.”

Tšad-järven kansainvälisen tärkeyden tunnustamisen lisäksi WWF toivoo kokoukseen osallistuvien maiden sopivan järven biodiversiteettikartoituksen toteuttamisesta. Lisäksi WWF toivoo arviointia luonnonvaroista, joita Tšad-järvi tarjoaa ympäröiville yhteisöille. Niiden toimeentulo riippuu kalastuksesta ja kaupankäynnistä. ”Toivetilanteessamme ekosysteemi on ennallistettu ja vakautettu”, sanoo Abubakar Jauro, Tšad-järven altaan komission järjestösihteeri.

Yksi Tšad-järven suurimmista ongelmista on ruohomatto, joka peittää puolet järven pinnasta ja vaikeuttaa vesiliikennettä. Kestämätön vesistönkäyttö, ojien kaivaminen ja kunnollisen kastelujärjestelmän puuttuminen sekä suolan kerääntyminen maaperään pahentavat ongelmaa.

Tšad-järven rannoilla elävät ovat osa sitä yli miljardin ihmisen joukkoa maailmassa, jolta puuttuvat puhdas juomavesi ja kunnollinen viemäröinti. WWF:n Living Waters –kampanja haluaa avustaa alueen hallituksia edistämään puhtaan juomaveden saatavuutta ja kestäviä maanviljely- ja kalastusprojekteja.

Lisätietoja:

Lisa Hadeed, puh. +41 22 364 9030, email: lhadeed@wwfint.org
Shaleen Russell, puh. +41 22 364 9553, email: srussell@wwfint.org

Uutisnauha tiedotusvälineille Tšad-järven huippukokouksesta saatavana.
Tiedustelut: WWF/Viestintä, puh.(09) 7740 1074.