Julkaistu

WWF vetosi EU-komissaareihin uhanalaisten kalalajien puolesta

WWF Suomi vetoaa EU:n ympäristö- ja kalastuskomissaareihin Suomen uhanalaisten kalalajien puolesta. EU:n ympäristökomissaari Janez Potocnikille ja meri- ja kalastuspolitiikasta vastaavalle komissaari Maria Damanakille osoitetuissa kirjeissä WWF Suomi pyytää EU:ta puuttumaan järvilohen, Saimaan nieriän, meriharjuksen, meritaimenen sekä ankeriaan lähes rajoittamattomaan pyyntiin.

Mainitut neljä kalalajia ovat uusimman uhanalaisselvityksen mukaan äärimmäisen uhanalaisia, meriharjus RKTL:n mukaan jopa sukupuuton partaalla. Ankerias on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi, mutta Suomi ei tästä huolimatta noudata kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) suositusta ankeriaan väliaikaisesta kalastuskiellosta ankeriaskannan turvaamiseksi.

WWF Suomi ihmettelee kirjeessään, miksi kalalajeja ja niiden kantoja ei suojella yhtä tehokkaasti kuin nisäkkäitä tai lintuja. Esimerkiksi kiljuhanhen ja saimaannorpan suojelemiseksi on ponnisteltu pitkään ja uhrattu paljon voimavaroja eikä kukaan ymmärtäisi niiden metsästystä. ”Olisi johdonmukaista ja yleisen oikeustajun mukaista, että uhanalaisimpien kalojen kaikentyyppinen kalastus kiellettäisiin”, toteaa WWF Suomen meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen.

Paikalliset kalalajit ovat pääosin vailla lain suojaa Suomessa. Suomi onnistui liittymisvaiheessa neuvottelemaan EU:n kanssa kaloja koskevan poikkeuksen EU:n luonnonsuojelua koskevaan habitaattidirektiiviin ja kotimainen luonnonsuojelulainsäädäntömme suojaa huonosti kaupallista merkitystä omaavia kalalajeja.

“Seuraukset tästä onnettomasta politiikasta ovat tänään nähtävissä muun muassa useiden kalalajien päätymisenä uhanalaisten listalle”, painottaa Sampsa Vilhunen.

WWF lähetti viime joulukuussa myös maa- ja metsätalousministeriölle kirjeen, jossa pyydetään, että ministeriö rauhoittaisi asetuksellaan vähintään kyseiset äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellut kalakannat kaikelta kalastukselta. Tavoitteena on kantojen elpyminen kestäväksi määritetylle tasolle.

Komissaari Damanakille WWF jätti kirjeen komissaarin vieraillessa Suomessa viime viikolla ja kirje ympäristökomisaari Potocnikille toimitettiin tällä viikolla.

WWF Suomen kirje komissaari Potocnikille

WWF Suomen kirje komissaari Damanakille

WWF Suomen tiedote 9.12.2010:  WWF vaatii: Uhanalaisille kalalajeille sama lainsuoja kuin uhanalaisilla nisäkkäillä

Lisätiedot:
Meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen, WWF Suomi, puh. +358 40 550 3854
Suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF suomi, puh. +358 40 585 0020