Julkaistu

Ympäristöjärjestöiltä ja puualan yrityksiltä julkilausuma laittoman puun kaupan kieltämiseksi EU:ssa

WWF haastaa suomalaiset metsäyritykset mukaan vetoomukseen

WWF, Greenpeace ja Fern sekä yli seitsemänkymmentä eurooppalaisilla puutuotemarkkinoilla toimivaa yritystä julkistivat tänään yhteisen julkilausuman laittoman puun ja puutuotteiden tuonnin kieltämiseksi EU:n alueelle. WWF vetoaa myös suomalaisiin metsäyrityksiin, jotta ne antavat tukensa EU:n esittämille toimille laittoman puukaupan torjumiseksi.

Ympäristöjärjestöjen ja puualan yritysten julkilausuma esitettiin Euroopan parlamentissa konferenssissa, joka käsitteli laittomia hakkuita ja niihin liittyvää hallintoa ja kauppaa. Vetoomuksen allekirjoittaneet yritykset kuten B&Q, Homebase and Habitat (Englanti), Castorama (Ranska), IKEA, Skanska International (Ruotsi), Unital (Italian puuhuonekaluteollisuuden liitto), JYSK Nordic (Tanska) ja Puertas Luvipol (Espanja) toivovat selkeitä sääntöjä, jotka edistävät reilua kilpailua ja kestäviä markkinoita.

“Laittoman puun halpatuonti ja eräiden yritysten piittaamattomuus sosiaalisia ja ympäristövelvoitteita kohtaan aiheuttavat markkinoiden ja kilpailun vääristymiä sekä uhkaavat työmarkkinoita. Jos EU:lta puuttuu laittoman puun tuonnin kieltävä lainsäädäntö, eniten kärsivät yritykset, jotka haluavat vastata vastuullisten kuluttajien kysyntään ja hyötyä panostuksestaan kestäviin toimintatapoihin”, sanoo Hollannin puukauppaliiton johtaja André de Boer.

EU:n komission mukaan puolet EU:n alueelle tuotavasta trooppisesta puusta on laittomasti hakattua. Virallista tietoa laittoman puun osuudesta Venäjän tuonnista ei ole, mutta WWF:n arvioiden mukaan sitä saattaa olla jopa neljännes. Suomi on tärkein Venäjän puun kauttakulkumaa EU:n markkinoille, ja viime vuonna puuntuonti Venäjältä Suomeen oli noin 13 miljoonaa kuutiota.

EU:n laitonta puunkorjuuta ja siihen liittyvää kauppaa koskevaan FLEGT-ohjelmaan kuuluu asetusehdotus vapaaehtoiseksi puuntuontilupajärjestelmäksi. Suomi on aiemmin ainoana EU-maana vastustanut komission ehdotusta lupajärjestelmästä ja suhtautuu siihen edelleen varauksellisesti.

WWF haastaa suomalaiset metsäyhtiöt allekirjoittamaan vetoomuksen

Suomalaiset metsäyhtiöt ovat esittäneet, että puun alkuperän jäljittämisjärjestelmät estävät nykyisellään riittävästi laittoman puutavaran tuonnin Suomeen.

“Nykyisissä seurantajärjestelmissä on vakavia laittoman puun mentäviä aukkoja: on riski, että puuta hankintaan alueilta, joilta puuttuu Venäjän lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi tai hakkuukohteilta, joissa on laiminlyöty hakkuuluvan ylityksestä johtuvat lisämaksut ja -verot”, sanoo WWF Suomen metsäpäällikkö Harri Karjalainen.

"Suomen valtion ja suomalaisten metsäyhtiöiden tulee nostaa vastuu laittomien hakkuiden torjumisesta ohi lyhytnäköisten kauppapoliittisten etujen. Haastammekin suomalaiset metsäyritykset allekirjoittamaan vetoomuksen", Karjalainen sanoo.

"Suomi ei vieläkään ole tullut ulos kuorestaan ja paljastanut aikooko maamme hallitus tukea EU-komission FLEGT-ehdotusta laittoman puutavaran tuonnin lopettamiseksi. Päinvastoin. Suomi on miltei ainoana EU-maana pitänyt ehdotusta "liian byrokraattisena ja monimutkaisena". Nyt olisi
korkea aika paljastaa korttinsa", Greenpeacen tiedottaja Mikael Sjövall toteaa.

Vetoomuksen allekirjoittaneet yritykset sekä heidän julkilausumansa ovat WWF:n internetsivuilla.

Lisätietoja:

WWF Suomi, metsäpäällikkö Harri Karjalainen, 040 563 7179; Greenpeace Pohjola, tiedottaja Mikael Sjövall, 050 369 6202.

Taustatietoa:

• Laittomat hakkuut aiheuttavat ympäristötuhoja, vääristävät markkinoita ja köyhdyttävät paikallisyhteisöjä. Maailmanpankin mukaan laittomat hakkuut aiheuttavat valtioille vuosittain 12 miljardin euron tappiot menetettyinä vero- ja tullituloina ja poljettuina hintoina. Venäjän arvioidaan menettävän vuosittain noin miljardi euroa laittomien hakkuiden takia. WWF:n kooste laittomien hakkuiden laajuudesta on pdf-tiedostona internetissa.

• Laittomiin hakkuisiin liittyvien ongelmien esille tuomiseksi EU:n komissio hyväksyi toukokuussa 2003 laittomien hakkuiden toimintaohjelman (Action Plan for Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT) ja antoi neuvostolle ehdotuksen tuottajamaiden kanssa tehtävistä vapaaehtoisista lupajärjestelmistä. Lupajärjestelmien avulla metsäsektorin hallinnointia voitaisiin parantaa ja puun jäljitettävyysjärjestelmällä voitaisiin varmistaa että EU:n alueelle tuodaan ainoastaan lailliseksi lisenssoitua puuta. Ympäristöjärjestöt tukevat vapaaehtoista tuontilupajärjestelmää, mutta sekä järjestöt että vetoomuksen allekirjoittaneet yritykset ovat yhtä mieltä siitä, etteivät pelkät vapaaehtoisuuteen perustuvat keinot riitä.

• FLEGT asetus on seuraavaksi käsiteltävänä EU:n ministerineuvostossa todennäköisesti ennen EU-elinten kesälomataukoa. Suomessa asetusluonnos on ollut eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä alkuvuodesta.

• Fern on ympäristöjärjestö, jonka World Rainforest Movement perusti vuonna 1995 edistämään vastuullista ja kestävää metsänhoitoa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä EU:n alueella.