Julkaistu

Ympäristöministeri Enestamilla veressään 38 kemikaalia

WWF testasi Euroopan ympäristö- ja terveysministerien veret

WWF:n tänään julkistamien tulosten mukaan EU:n ympäristö- ja terveysministereillä on veressään kymmeniä kemikaaleja – kirjaimellisesti pahaa verta. Neljällätoista WWF:n kesäkuussa testaamalla ministerillä on veressään yhteensä 55 teollista kemikaalia, joilla voi olla haitallisia terveysvaikutuksia. Suomessa verinäyte otettiin ministeri Jan-Erik Enestamilta, jonka verestä löytyi 38 eri kemikaalia, ennen kaikkea PCB-yhdisteitä.

Veritestit ovat osa WWF:n DetoX-kampanjaa, jossa WWF vaatii, että EU:n uusi kemikaalilainsäädäntö huomioi luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin ja säätelee tarkasti kemikaalien käyttöä.

Enestamin verestä löydettyjen PCB-yhdisteiden valmistus ja käyttö kiellettiin Suomessa vuonna 1990. PCB-yhdisteet ovat pysyviä aineita, jotka rikastuvat ravintoketjussa ja on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi. Pitkäaikaisesta altistuksesta voi seurata myös maksavaurioita, ja on mahdollista, että yhdisteet häiritsevät lisääntymistä. PCB:tä on käytetty erityisesti rakennusmateriaaleissa sekä moottorien muuntajissa. Orgaanisista klooratuista torjunta-aineista Enestamin veressä on esimerkiksi betaheksakloorisykloheksaania ja heksaklooribentseeniä. Näiden torjunta-aineiden käytössä on ollut pitkään Suomessa tiukkoja rajoituksia, mutta niiden pysyvyyden ja kertyvyyden takia jäämiä on edelleen ihmisissä. Enestamin verestä löytyi myös bromattuja palonestoaineita sekä yksi ftalaatteihin ja yksi keinotekoisiin myskeihin kuuluva aine.

"Kemikaalien määrä veressäni oli epämiellyttävä yllätys. EU:n kemikaalilainsäädännön yhteydessä on puhuttu melkein pelkästään kustannuksista, kun pitäisi puhua myös lainsäädännön tuomista hyödyistä muun muassa ihmisessä ja luonnossa vähenevinä kemikaalimäärinä", totesi ympäristöministeri Jan-Erik Enestam tänään Helsingissä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Ministerien verinäytteistä analysoitiin yhteensä 103 kemikaalin esiintymistä, joista löydettiin 55. Ministereillä oli keskimäärin 37 kemikaalia veressään. Korkein löydetty kemikaalimäärä oli 43 ja alhaisin 33. Löydetyistä kemikaaleista 25 oli sellaisia, joita löydettiin kaikkien ministerien verestä: yksi palonestoaine, kaksi torjunta-ainetta ja 22 PCB-yhdistettä. Korkein yksittäinen ja keskimääräinen pitoisuus havaittiin dietyyliheksaftalaatilla, joka on on endokriinen eli hermojärjestelmäään vaikuttava aine. Monet ministerien verestä löydetyt kemikaalit ovat pysyviä, ravintoketjussa rikastuvia ja hormonijärjestelmiä häiritseviä aineita. Kemikaalit voivat olla peräisin esim. huonekaluista, teflonpannuista, kosmetiikasta ja torjunta-aineista. Jotkin verinäytteistä löytyneistä kemikaaleista kiellettiin jo vuosikymmeniä sitä, osa puolestaan on käytössä yhä.

"Kaikki testatut ministerit ovat sellaisten kemikaalien saastuttamia, joiden vaikutukset ovat vielä pitkälti tuntemattomia. Kemikaalikokeilu ihmisen ja luonnon hyvinvoinnilla on jatkunut jo hämmästyttävän pitkään. Euroopan unionilla on nyt tilaisuus suojella luontoa ja ihmisiä vaarallisilta kemikaaleilta", WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

Samoja kemikaaleja kuin ministereistä on löydetty myös esimerkiksi jääkarhuista, delfiineistä ja linnuista. Tällä hetkellä eniten käytössä olevista 2500 teollisesta kemikaalista 86 prosentista on saatavilla vain puutteelliset tiedot, vaikka viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että kemikaaleilla on yhteys syöpiin, allergioihin, lisääntymisongelmiin ja lasten kehitysongelmiin.

WWF:llä on käynnissä myös kansainvälinen internetvetoomus, jonka kautta kansalaiset voivat vedota EU:n parlamenttiin.

Lisätietoja:
suojelujohtaja Jari Luukkonen, gsm 040 585 0020; tiedottaja Laura Saarilahti, gsm 040 556 9860

Raportti kaikkien testattujen ministerien testituloksista: www.wwf.fi/www/uploads/pdf/baqdblood.pdf
Kooste Enestamin tuloksista: www.wwf.fi/www/uploads/pdf/enestamin_veritestitulokset.pdf
Selostus tutkimusmenetelmistä: www.wwf.fi/www/uploads/pdf/veritestien_tulosten_selostus.pdf
Kemikaalivetoomus ja lisätietoa DetoX-kampanjasta: www.wwf.fi/kemikaalit ja www.wwf.fi/detox
Valokuvia tiedotusvälineiden käyttöön mm. ministeri Enestamin verinäytteen otosta: tilaukset Laura Saarilahti (ks. yhteystiedot yllä).
Betanauha ministerien verinäytteiden otosta: tilaukset Laura Saarilahti (ks. yhteystiedot yllä). Nauha ei sisällä kuvamateriaalia Enestamin verinäytteen otosta.


Liite tiedotteeseen

1. Testatut ministerit

Verinäytteet otettiin kesäkuussa 2004 seuraavilta ministereiltä:

 • Terveysministeri Constantina Akkelidou, Kypros
 • Ympäristöministeri Libor Ambrozek, Tsekin tasavalta
 • Ympäristöministeri (testin ottohetkellä) Hans Christian Schmidt, Tanska
 • Varaympäristöministeri Olavi Tammemäe, Eesti
 • Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam, Suomi
 • Ympäristöministeri Serge Lepeltier, Ranska
 • Ympäristöministeri Miklós Persányi, Unkari
 • Terveysministeri Mihaly Kokeny, Unkari
 • Varaympäristöministeri Roberto Tortoli, Italia
 • Terveysministeri Juozas Olekas, Liettua
 • Ympäristöministeri Laszlo Miklos, Slovakia
 • Ympäristöministeri Christina Narbona, Espanja
 • Ympäristöministeri Lena Sommestad, Ruotsi
 • Ympäristöministeri Alun Michael, Iso-Britannia

WWF:n veritesteissä kesäkuussa testattiin ministerien lisäksi myös 11 muuta vapaaehtoista. Heidän tuloksensa olivat hyvin samankaltaiset ministerien tulosten kanssa.

Päivitys 26.10.2004: ministerit kemikaalimäärän mukaisessa järjestyksessä

 • Cristina Narbona, Espanja, 43 kemikaalia
 • Constantina Akkelidou, Kypros, 39 kemikaalia
 • Juozas Olekas, Liettua, 39 kemikaalia
 • Libor Ambrozek, Tsekki, 38 kemikaalia
 • Jan-Erik Enestam, Suomi, 38 kemikaalia
 • Serge Lepeltier, Ranska, 37 kemikaalia
 • Laszlo Miklos, Slovakia, 37 kemikaalia
 • Hans Christian Schmidt, Tanska, 36 kemikaalia
 • Roberto Tortoli, Italia, 35 kemikaalia
 • Olavi Tammemäe, Viro, 33 kemikaalia
 • Miklós Persányi, Unkari, 33 kemikaalia
 • Lena Sommestad, Ruotsi, 33 kemikaalia
 • Alun Michael, Iso-Britannia, 33 kemikaalia

2. Testatut kemikaalit

 • Bromatut palonestoaineet (osa kielletty viime aikoina EU:ssa).
 • Ftalaatit (kielletty joissakin lasten leluissa mutta muuten vielä laajasti käytössä)
 • Perfluoratut kemikaalit (käytössä laajasti pizzojen ja ranskanperunoiden pakkauksissa, vaatteissa, matoissa ja teflonisissa paistinpannuissa)
 • PCB-yhdisteet
 • Organoklooriset torjunta-aineet (monet kielletty Euroopassa 20 vuotta sitten, esimerkiksi DDT)
 • Synteettiset hajusteet myskit (laajasti käytössä haju- ja partavesissä, saippuoissa ja muussa kosmetiikassa)
 • Antibakteeriset aineet (käytössä monissa kotitaloustuotteissa, kuten hammastahnoissa, pesunesteissä ja muovisissa keittiötarvikkeissa kuten leikkuulaudoissa)