Climate Circle

Lahjoitus Yhteistyökumppani

Climate Circle ry järjesti 11.9.2019 Helsingissä Climate Cycling -pyöräilytapahtuman, jonka tavoitteena on sitouttaa yrityksiä ja organisaatioita ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tapahtuman yhteydessä kannustettiin osallistujia lahjoittamaan WWF:n ilmastotyöhön.

Climate Circle on yhdistys, joka kerää, tuottaa ja jakaa ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa. Yhdistys teetti keväällä 2019 kyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä yritysten ja valtion ilmastotoimista sekä valmiutta toimia itse ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kysely on tarkoitus toistaa puolivuosittain.

Olen aina arvostanut WWF:n arvokasta työtä luonnon ja ympäristön eteen. Miet­ties­sä­ni oikeaa kumppania ja lah­joi­tus­koh­det­ta Climate Cycling -ta­pah­tu­mal­le WWF oli luon­nol­li­nen valinta.

Joonas Ruolahti
Toiminnanjohtaja, Climate Circle ry

Olen aina arvostanut WWF:n arvokasta työtä luonnon ja ympäristön eteen. Miet­ties­sä­ni oikeaa kumppania ja lah­joi­tus­koh­det­ta Climate Cycling -ta­pah­tu­mal­le WWF oli luon­nol­li­nen valinta.

Joonas Ruolahti
Toiminnanjohtaja, Climate Circle ry