Climate Circle

Lahjoitus Yhteistyökumppani

Climate Circle ry järjesti 11.9.2019 Helsingissä Climate Cycling -pyöräilytapahtuman, jonka tavoitteena on sitouttaa yrityksiä ja organisaatioita ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tapahtuman yhteydessä kannustettiin osallistujia lahjoittamaan WWF:n ilmastotyöhön.

Climate Circle on yhdistys, joka kerää, tuottaa ja jakaa ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa. Yhdistys teetti keväällä 2019 kyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä yritysten ja valtion ilmastotoimista sekä valmiutta toimia itse ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kysely on tarkoitus toistaa puolivuosittain.

Iltalehti on 21.11.2019 uutisoinut Climate Circle ry:n toiminnanjohtajan rikostuomioista. WWF odottaa tällä hetkellä tietoja Climate Circle ry:n auditoinnin tuloksista ja yhdistyksen jatkosuunnitelmista. Voit lukea WWF:n lausunnon asiasta alta.