Elisa

Yhteistyökumppani

Vuonna 2020 Elisa toteutti yhdessä Helsingin kaupungin kanssa #merikotkaliven, joka seurasi Helsingissä Lopin saarella pesivää merikotkaparia. Tämän kokemuksen pohjalta WWF ja Elisa käynnistivät livekamera-yhteistyön.

Keväällä 2021 yhteistyö mahdollistaa WWF:n Luontoliven lintusaarikameran.

Yhteistyön tavoitteena on kehittää WWF:n Luontoliveä ja lisätä suomalaisten tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja luonnonsuojelusta.

Elisa on suomalainen tietoliikenne- ja digipalveluyritys. Yrityksellä on yli 5 000 työntekijää 16 maassa ja 2,8 miljoonaa asiakasta Suomessa ja Virossa.

Yhteistyö alkoi keväällä 2021.

Katso lintusaari-kameraa tästä

Uutinen: WWF:n uusi Lintusaarikamera seuraa näyttävien merilintujen elämää urbaanissa ympäristössä

Di­gi­taa­li­set ratkaisut edistävät kestävää tu­le­vai­suut­ta myös luon­non­suo­je­lus­sa ja haluamme olla mukana viemässä tätä kehitystä eteenpäin. Yh­teis­työs­sä WWF:n kanssa jatkamme tänäkin keväänä 5G-yhteyksien mah­dol­lis­ta­mia kor­kea­laa­tui­sia luon­to­lä­he­tyk­siä entistä laajempina. Näin voimme lisätä tie­toi­suut­ta uniikeista luon­to­koh­teis­ta ja tarjota uusia tapoja tutustua niihin, kuten esimerkiksi Helsingin Van­han­kau­pun­gin­lah­den Lopin ’lin­tusaa­reen’.

Minna Kröger
Yritysvastuujohtaja, Elisa

Di­gi­taa­li­set ratkaisut edistävät kestävää tu­le­vai­suut­ta myös luon­non­suo­je­lus­sa ja haluamme olla mukana viemässä tätä kehitystä eteenpäin. Yh­teis­työs­sä WWF:n kanssa jatkamme tänäkin keväänä 5G-yhteyksien mah­dol­lis­ta­mia kor­kea­laa­tui­sia luon­to­lä­he­tyk­siä entistä laajempina. Näin voimme lisätä tie­toi­suut­ta uniikeista luon­to­koh­teis­ta ja tarjota uusia tapoja tutustua niihin, kuten esimerkiksi Helsingin Van­han­kau­pun­gin­lah­den Lopin ’lin­tusaa­reen’.

Minna Kröger
Yritysvastuujohtaja, Elisa