Fiskars Group

Lahjoitus Pääyhteistyökumppani

Fiskars Group tukee työtämme lahjoittamalla 50 000 euroa Mekongin alueen monimuotoisen luonnon suojelutyöhön. Lahjoitus tehdään WWF Suomelle, joka kohdentaa tuen Mekongin aluetoimistolle.

Kuuden valtion, Kambodžan, Laosin, Myanmarin, Thaimaan, Vietnamin ja Kiinan eteläisen Yunnanin maakunnan, läpi kulkeva Mekongin jokialue on lajistoltaan maailman toiseksi rikkain. Fiskars Groupin lahjoituksen avulla ehkäisemme metsäkatoa ja elinympäristöjen tuhoutumista, jotka ovat yksiä alueen luonnon suurimmista uhista. Metsien pirstaloituminen nostaa myös riskiä villieläimistä ihmisiin leviäviin tauteihin eli zoonooseihin. Kun eläinten luontaiset elinalueet kaventuvat ja kulkureitit muuttuvat, joutuvat eläimet ja ihmiset aiempaa useammin kohtaamisiin. Suojelemalla Mekongin metsiä voimme samalla ehkäistä uusien pandemioiden kehittymistä.

Aloite yh­teis­työ­hön WWF:n kanssa tuli työn­te­ki­jöil­täm­me. Luonnon hyvinvointi ja mo­ni­muo­toi­suus nousivat esiin, kun mietimme tapoja, joilla voisimme osallistua työhön uusien pan­de­mioi­den eh­käi­se­mi­sek­si. Yrityksenä haluamme tukea luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den suojelua ja olla osa globaalia työtä tulevien pan­de­mioi­den eh­käi­se­mi­sek­si.

Leni Valsta
kestävän kehityksen johtaja, Fiskars Group

Aloite yh­teis­työ­hön WWF:n kanssa tuli työn­te­ki­jöil­täm­me. Luonnon hyvinvointi ja mo­ni­muo­toi­suus nousivat esiin, kun mietimme tapoja, joilla voisimme osallistua työhön uusien pan­de­mioi­den eh­käi­se­mi­sek­si. Yrityksenä haluamme tukea luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den suojelua ja olla osa globaalia työtä tulevien pan­de­mioi­den eh­käi­se­mi­sek­si.

Leni Valsta
kestävän kehityksen johtaja, Fiskars Group

Lue lisää tiedotteesta: Fiskars Group tukee WWF:n toimintaa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi Mekongin alueella

Teemme myös royalty-yhteistyötä Fiskars Groupin tuotemerkkien Fiskarsin ja Iittalan kanssa.

Fiskars Groupin visiona on luoda positiivinen, kestävä vaikutus elämänlaatuun. Konserni toimii 30 maassa, ja tuotteita on saatavana yli 100 maassa.