K-ryhmä

Green Office Pääyhteistyökumppani Royalty-yhteistyö

Teemme yhteistyötä K-ryhmän (Kesko ja K-kaupat) kanssa uhanalaisten vaelluskalakantojen pelastamiseksi ja palauttamiseksi. Yhteistyö alkoi vuonna 2017.

K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-yhteistyössä kartoitetaan ja avataan eri puolilta Suomea löytyviä vaellusesteitä. Avaamme vaellusesteitä ja teemme kutusoraikkoja yhdessä maa- ja vesialueiden omistajien, paikallisten K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Yhteistyön alkuvaiheessa keskityttiin vaellusesteiden kartoittamiseen ja toimintamallin pilotointiin. Varsinainen talkootoiminta vaellusesteiden purkamiseksi alkoi vuonna 2018. Tavoitteena on samalla lisätä tietoisuutta ja keskustelua Suomen uhanalaisista vaelluskalakannoista.

Yhteistyön tunnistaa “Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista. Seuraa K-Kalapolut-yhteistyön työn tuloksia ja katso animaatio Suomen vaelluskaloista sekä vaellusesteistä ja niiden purkamisen vaikutuksista K-Kalapolut-sivustolta.

 

WWF on yksi maailman ar­vos­te­tuim­mis­ta ym­pä­ris­tö­jär­jes­töis­tä. Mo­ni­vuo­ti­nen yh­teis­työm­me antaa meille mah­dol­li­suu­den tehdä konk­reet­tis­ta vas­tuul­li­suus­työ­tä. Pääsemme nyt oikeasti laittamaan ku­mi­saap­paat jalkaan ja kädet saveen.

Matti Kalervo
Vastuullisuusjohtaja, Kesko

WWF on yksi maailman ar­vos­te­tuim­mis­ta ym­pä­ris­tö­jär­jes­töis­tä. Mo­ni­vuo­ti­nen yh­teis­työm­me antaa meille mah­dol­li­suu­den tehdä konk­reet­tis­ta vas­tuul­li­suus­työ­tä. Pääsemme nyt oikeasti laittamaan ku­mi­saap­paat jalkaan ja kädet saveen.

Matti Kalervo
Vastuullisuusjohtaja, Kesko

Yhteistyö on jatkumoa K-ryhmän pitkäjänteisesti tekemälle työlle kestävien kalakantojen turvaamiseksi. K-ryhmä on noudattanut tarkasti WWF:n Kalaoppaan suosituksia ja K-ryhmän kala- ja äyriäislinjaus täytti kymmenen vuotta vuonna 2018.

Kesko on tukenut myös ilmastotyötämme arktisen alueen ja monimuotoisen luonnon suojelemiseksi. Joulukuussa 2019 toteutimme royalty-kampanjan, jonka aikana Kesko lahjoitti jokaisesta yhteistyön piiriin kuuluvan lahjakortin hinnasta yhden prosentin luonnonsuojelutyöllemme.

Kesko on suomalainen yritys, joka toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Kesko on vuonna 2017 valittu maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalle sijalle 25 ja samalla maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi. Kesko on ensimmäinen suomalainen yritys, jonka Science Based Targets -ilmastotavoitteet on hyväksytty.

Tiedote: K-ryhmä ja WWF yhteistyöhön uhanalaisten vaelluskalojen puolesta: ”Kuteminen kuuluu kaikille”

Uutinen: WWF:n ja K-ryhmän neljäs K-Kalapolut-kausi käynnistyy pienpoikastarkkailulla – vaelluskalojen hyväksi tehdään töitä poikkeusaikanakin

Lue lisää WWF:n virtavesityöstä