K-ryhmä

Green Office Pääyhteistyökumppani Royalty-yhteistyö

Teemme yhteistyötä K-ryhmän (Kesko ja K-kaupat) kanssa uhanalaisten vaelluskalakantojen pelastamiseksi ja palauttamiseksi.

Lähdimme yhdessä kartoittamaan eri puolilta Suomea löytyviä tuhansia vaelluskalojen kutuesteitä ja poistamaan niitä talkoohengessä yhdessä maanomistajien ja paikallisten K-kauppiaiden kanssa. Yhteistyön alkuvaiheessa keskityttiin kutuesteiden kartoittamiseen ja toimintamallin pilotointiin. Varsinainen talkootoiminta kutuesteiden purkamiseksi alkoi vuonna 2018.

Yhteistyö on jatkumoa K-ryhmän pitkäjänteisesti tekemälle työlle kestävien kalakantojen turvaamiseksi. K-ryhmä on noudattanut tarkasti WWF:n Kalaoppaan suosituksia ja K-ryhmän kala- ja äyriäislinjaus täytti kymmenen vuotta vuonna 2018.

WWF on yksi maailman ar­vos­te­tuim­mis­ta ym­pä­ris­tö­jär­jes­töis­tä. Mo­ni­vuo­ti­nen yh­teis­työm­me antaa meille mah­dol­li­suu­den tehdä konk­reet­tis­ta vas­tuul­li­suus­työ­tä. Pääsemme nyt oikeasti laittamaan ku­mi­saap­paat jalkaan ja kädet saveen.

Matti Kalervo
Vastuullisuusjohtaja, Kesko

WWF on yksi maailman ar­vos­te­tuim­mis­ta ym­pä­ris­tö­jär­jes­töis­tä. Mo­ni­vuo­ti­nen yh­teis­työm­me antaa meille mah­dol­li­suu­den tehdä konk­reet­tis­ta vas­tuul­li­suus­työ­tä. Pääsemme nyt oikeasti laittamaan ku­mi­saap­paat jalkaan ja kädet saveen.

Matti Kalervo
Vastuullisuusjohtaja, Kesko

Kesko on suomalainen yritys, joka toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Kesko on vuonna 2017 valittu maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalle sijalle 25 ja samalla maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi.

Kesko on ensimmäinen suomalainen yritys, jonka Science Based Targets -ilmastotavoitteet on hyväksytty.

Yhteistyö alkoi vuonna 2017. Keskon kanssa tehtävä yhteistyö on nostettu esiin myös WWF:n kansainvälisessä Nature Means Business -julkaisussa.

Tiedote: K-ryhmä ja WWF yhteistyöhön uhanalaisten vaelluskalojen puolesta: “Kuteminen kuuluu kaikille”

Tutustu K-kalapolut -sivuun

Lue lisää WWF:n virtavesityöstä

 

Kesko tukee myös ilmastotyötämme arktisen alueen ja monimuotoisen luonnon suojelemiseksi. Joulukuussa 2019 toteutimme royalty-kampanjan, jonka aikana Kesko lahjoitti jokaisesta yhteistyön piiriin kuuluvan lahjakortin hinnasta yhden prosentin luonnonsuojelutyöllemme.

Lisätietoa lahjakortti-kampanjasta K-ryhmän sivuilla