KTI Kiinteistötieto

Yhteistyökumppani

Toimimme KTI Kiinteistötieto Oy:n kanssa yhteistyössä kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja ilmastokelpoisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Pyrimme yhdessä edistämään keinoja kiinteistöjen energiatehokkuuden, ilmastotavoitteiden ja liiketoiminnan vastuullisuustyön mittaamiseen sekä lisäämään tietoisuutta Suomen kiinteistömarkkinoiden toimijoille siitä, mitä ilmastotavoitteisiin sopeutuminen tarkoittaa kiinteistöjen osalta.

Yhteistyömme alkoi vuonna 2018.

KTI Kiinteistötieto Oy on suomalaista kiinteistöalaa palveleva puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa informaatio- ja tutkimuspalveluja kiinteistöjohtamisen moninaisiin tarpeisiin.

Olemassa olevalla kiin­teis­tö­kan­nal­la on valtava merkitys il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­ses­sä, ja am­mat­ti­mai­set kiin­teis­tö­no­mis­ta­jat ovat etulinjassa tässä työssä. KTI:n ja WWF:n yhteistyö auttaa lisäämään tie­toi­suut­ta kiin­teis­tö­jen il­mas­to­vai­ku­tuk­sis­ta sekä il­mas­ton­muu­tok­sen hillinnän rat­kai­suis­ta ja hyvistä esi­mer­keis­tä.

Hanna Kaleva
Toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy

Olemassa olevalla kiin­teis­tö­kan­nal­la on valtava merkitys il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­ses­sä, ja am­mat­ti­mai­set kiin­teis­tö­no­mis­ta­jat ovat etulinjassa tässä työssä. KTI:n ja WWF:n yhteistyö auttaa lisäämään tie­toi­suut­ta kiin­teis­tö­jen il­mas­to­vai­ku­tuk­sis­ta sekä il­mas­ton­muu­tok­sen hillinnän rat­kai­suis­ta ja hyvistä esi­mer­keis­tä.

Hanna Kaleva
Toimitusjohtaja, KTI Kiinteistötieto Oy