Stora Enso

Yhteistyökumppani

Edistämme yhteistyössä Stora Enson kanssa metsien käytön kestävyyttä ja niiden vapaaehtoista suojelua Suomessa.

Esimerkkejä yhteistyöstä:

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Yrityksen tavoitteena on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja.

Yhteistyö alkoi vuonna 1999.

Lisätietoa Stora Enson FSC-ryhmäsertifioinnista

Yhteistyö WWF:n kanssa antaa meille lisää luon­toar­vo­ja huomioivaa näkökulmaa met­sä­no­mis­ta­ja­pal­ve­lui­him­me. Yhteinen ta­voit­teem­me on edistää metsien käytön kestävyyttä met­sä­no­mis­ta­jal­le helpolla tavalla.

Pekka Kallio-Mannila
Yritysvastuujohtaja, Stora Enso

Yhteistyö WWF:n kanssa antaa meille lisää luon­toar­vo­ja huomioivaa näkökulmaa met­sä­no­mis­ta­ja­pal­ve­lui­him­me. Yhteinen ta­voit­teem­me on edistää metsien käytön kestävyyttä met­sä­no­mis­ta­jal­le helpolla tavalla.

Pekka Kallio-Mannila
Yritysvastuujohtaja, Stora Enso