UPM

Pääyhteistyökumppani

Käynnistimme vuonna 2019 yhteistyön UPM:n kanssa Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Yhteistyössä haastamme UPM:ää saavuttamaan syksyllä 2018 julkistamansa No net biodiversity loss -sitoumuksen tavoitteet. UPM julkaisi sitoumuksensa tarkemmat tiedot ja keinot sen saavuttamiseksi sekä sitoi sen osaksi rahoitustaan maaliskuussa 2020. Odotamme UPM:n sitoumukselta hyviä tuloksia metsäluonnon turvaamiseksi.

Yhteistyömme UPM:n kanssa alkoi ensimmäisen kerran jo vuonna 1999, kun UPM tuli mukaan WWF Suomen perintömetsäohjelmaan. Vuodesta 2010 alkaen WWF Suomella ja UPM:llä on ollut useita yhteistyöjaksoja.  

Aiemman yhteistyön puitteissa olemme etsineet uusia tapoja kehittää keinoja, joilla turvaamme metsäluonnon monimuotoisuutta talousmetsissä sekä edistämme vapaaehtoisuuteen perustuvaa suojelua. Esimerkkejä aiemmasta yhteistyöstä:  

  •  Yhteisenä tavoitteenamme on ollut edistää FSC-sertifioinnin yhä laajempaa käyttöönottoa Suomen yksityismetsissä. UPM:n FSC-ryhmään oli vuoden 2019 loppuun mennessä liittynyt yli 500 000 hehtaaria yksityisiä metsänomistajia.
  • UPM on FSC-sertifioinut yhtiön omia metsiä lähes 500 000 hehtaaria.
  • Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi olemme kehittäneet yhteistyössä käytännön toimenpiteitä lajisuojeluun ja julkaisseet metsänomistajille ja metsäammattilaisille Valkoselkätikka ja metsänkäsittely -ohjeen. 
  • UPM tuli vuonna 2016 mukaan WWF Suomen Metsähaasteeseen. Yhtiö on sitoutunut tarjoamaan WWF:n Metsänhoito-oppaan mukaista metsänkäsittelyä metsänomistajan niin pyytäessä. 
  • Tilikaudella 2017 WWF-lehti painettiin UPM:n lahjoittamalleMaxiOffsetpaperille 
  • UPM on perustanut 14 Perintömetsä-kohdetta omiin metsiinsä.

UPM tarjoaa uusiutuvia ratkaisuja ja innovoi tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella. UPM on allekirjoittanut YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössä työskentelee noin 18 700 henkilöä. UPM Biofore – Beyond fossils.

UPM ja biodiversiteetti