Etätyöstä hyvinvointia ja tehokkuutta

Tullin Pasilan toimistolla etäyhteydet lisäävät työtyytyväisyyttä ja massiiviset paperimäärät saadaan kuriin kaksipuoleisella tulostuksella.

Helsingin Pasilassa Tullin toimistolla Katariina Jankkila avaa etäyhteyden Lappeenrannan toimipisteeseen. Pian Green Office -yhteyshenkilö ja Tullin ympäristövastaava Anssi Hiiva ilmestyy näytölle. Etäneuvottelut ovat lisääntyneet Tullin käytännön työssä, ja Green Office -ryhmän yhteydenpito on yksi osoitus uudesta toimintatavasta.

”Meillä on kymmeniä toimipisteitä ympäri Suomea. Etäpalaverit ovat yleistyneet todella paljon ja matkustaminen maakunnista on vähentynyt”, Hiiva sanoo.

”Etäpalaverien mahdollisuus on lisännyt työtyytyväisyyttä, kun ihmisten ei tarvitse matkustaa Torniosta tänne kahden tunnin palaveriin. Se on aikamoinen helpotus”, täydentää Jankkila.

Pasilassa Green Office -ryhmään kuuluu kymmenen ympäristöasioista kiinnostunutta ja vapaaehtoisesti toimintaan lähtenyttä henkilöä eri osastoilta. Ryhmän jäsen Pirkko Paavola-Häggblom asuu Turussa ja käy töissä Pasilassa.

”Etäyhteyksien avulla pidämme viikoittain materiaalihallinnon yhteiset virtuaaliaamukahvit, joissa puhumme asioista vapaamuotoisesti. Säännölliseen kahvitteluun osallistuvat ne, joiden kalenteriin se sopii, ja olo on kuin olisimme samassa huoneessa. Tämä on lisännyt työhyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta”, Paavola-Häggblom kertoo.

Tullin työntekijät Katariina Jankkila ja Pirkko Paavola-Häggblom istuvat työpisteen ääressä ja nauravat.

Järkevää tilankäyttöä

Tullin Pasilan toimipiste liittyi Green Office -verkostoon 2014. Taustalla oli lainsäädäntö, joka velvoitti valtion virastoja tekemään energiatehokkuussuunnitelman ja kiinnittämään huomiota ympäristöasioihin.

Etätyöskentelyn mahdollistaminen on yksi merkittävistä muutoksista, joita parin vuoden aikana on tehty. Alku oli varovainen, sillä etätyötä ei ole vielä kovin pitkään hyödynnetty valtionhallinnossa. Yhä parempi teknologia on kuitenkin edistänyt käytäntöä.

”Hankkimalla hyvät laitteet voidaan suosia etätöitä ja luopua siitä lämmitettävästä ja jäähdytettävästä tilasta, joka usein seisoo tyhjänä. Lisäksi tutkimme tilojen käyttöastetta ja olemme siirtymässä osittain nimeämättömiin työpisteisiin. Kaikki tämä tehostaa tilankäyttöä, parantaa energiantehokkuutta ja toivottavasti tukee työntekoa esimerkiksi niin, että saadaan parempi työn ja yksityiselämän tasapaino niille, joille etätyö on mahdollista”, Paavola-Häggblom sanoo.

Paperivuoret pienemmäksi

Tullilla käytetään edelleen paljon paperia, joten sen kulutuksen vähentäminen valittiin yhdeksi Green Office -toimenpiteeksi. Toimiston tulostimet on nyt asetettu tulostamaan kaksipuoleisesti ja mustavalkoisena. Pelkästään näillä teoilla paperinkulutus on saatu selvään laskuun.

"Hankkimalla hyvät laitteet voidaan suosia etätöitä ja luopua siitä läm­mi­tet­tä­väs­tä ja jääh­dy­tet­tä­väs­tä tilasta, joka usein seisoo tyhjänä."

-Pirkko Paavola-Häggblom, Tulli

"Hankkimalla hyvät laitteet voidaan suosia etätöitä ja luopua siitä läm­mi­tet­tä­väs­tä ja jääh­dy­tet­tä­väs­tä tilasta, joka usein seisoo tyhjänä."

-Pirkko Paavola-Häggblom, Tulli

Hiiva kertoo, että vuodessa Pasilan toimipisteen paperinkulutus väheni 1435 riisillä. Yksi riisi sisältää 500 arkkia paperia, joten vähennys on yli 700 000 paperiarkkia.

Muita konkreettisia saavutuksia ovat olleet kertakäyttömukien vaihtaminen kestomukeihin ja lajittelun tehostaminen.

Sitouttamista vapaaehtoisuuden avulla

”Tiedotus näin suuressa, 546 hengen toimistossa on melko haastavaa. Olemme huomanneet, että intrassa tiedottaminen ei ole paras tapa vaikuttaa, vaan tarvitsemme enemmän kasvokkain tapahtuvaa viestintää viedäksemme Green Office -ajatuksia läpi”, Jankkila sanoo.

Lajittelun kanssa tämä tarkoitti sitä, että ympäristöryhmäläiset kiinnittivät taukotiloissa työkavereiden huomion uusiin kierrätysohjeisiin. Viestit kulkevat myös toiseen suuntaan: käytävillä kuulee palautetta hyvästä ympäristötyöstä.

”Tietysti jotkin asiat ovat herkkiä, kuten nimettömiin työpisteisiin siirtyminen ja henkilökohtaisista roska-astioista luopuminen. Muutos tapahtuu vähitellen, mutta aloitimme ennakoinnin tiedottamalla tämän vuoden alussa, että vapaaehtoiset voivat luopua roska-astiastaan jo nyt”, Jankkila kertoo.

”Oli hyvä oivallus lähteä liikkeelle ajoissa ja vapaaehtoispohjalta. Kun jotkut antavat esimerkin, ei asia tule yllätyksenä, kun myöhemmin roskiksista luovutaan”, Hiiva täydentää.

Tullilla ympäristötietoisuutta pidetään välttämättömänä.

”Jos työntekijät esimerkiksi lajittelevat roskat kotonaan huolella, on vähän noloa, jos työnantaja on huonommalla tasolla. Green Office on ollut tosi positiivinen asia, eräänlainen yhteinen harrastus ja kehys, jonka sisällä tulee ajatelleeksi ympäristöasioita tietoisesti”, Paavola-Häggblom kuvailee.

Green Officessa sitoutat työyhteisön ympäristötekoihin

Henkilökunta on motivoitunut ja työpaikastaan ylpeä, kun organisaatiota johdetaan ympäristöarvoihin pohjautuen.

Mikä Green Office?

Green Officessa sitoutat työyhteisön ympäristötekoihin

Henkilökunta on motivoitunut ja työpaikastaan ylpeä, kun organisaatiota johdetaan ympäristöarvoihin pohjautuen.

Lisää tarinoita aiheesta