Palvelut

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä tarjoaa helposti hallittavan tavan johtaa ja kehittää työpaikkasi ympäristövastuuta. Monipuoliset verkkotyökalut ja viestintämateriaalit sekä WWF:n asiantuntijat auttavat sinua viemään ympäristötoimet osaksi työyhteisön jokaista päivää.

 • Valmis ympäristöjärjestelmämalli

  Alkukartoitus ja ympäristöohjelman suunnittelu
  Tarkastus ja ympäristösertifiointi
  Asiantuntijat tukena

 • Verkkotyökalut

  Ympäristöjärjestelmän verkkoalusta Omapalvelu
  WWF:n Ilmastolaskuri
  WWF:n Kulutustapamittari

 • Materiaalit ja tapahtumat

  WWF Green Office -merkki
  Oppaat, kyselyt, vuosiraportit, julisteet ja kuvat
  Verkostotapahtumat ja koulutukset
  Uutiskirjeet

VALMIS MALLI YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN RAKENTAMISEEN

Nykytilan arviointi ja raamit ympäristövastuun kehittämiseen

WWF Green Officessa rakennat valmiin mallin pohjalta oman työpaikkasi tarpeisiin sopivan ympäristöjärjestelmän. Alkukartoituksessa tunnistetaan organisaatiosi vahvuudet ja kehityskohteet. Tulosten perusteella arvioimme yhdessä, mihin teemoihin juuri sinun työpaikallasi kannattaa keskittyä. Kun ympäristövaikutusten lähteet on tunnistettu, teet WWF:n tuella tavoitteellisen suunnitelman toiminnan kehittämiseksi.

Tarkastus ja ympäristösertifiointi

WWF tarkastaa organisaatiosi ympäristöjärjestelmän, kun se on rakennettu, sekä aina kolmen vuoden välein. Tarkastuksessa kouluttamamme Green Office -tarkastaja katsoo, että organisaatiosi täyttää WWF:n kriteerit eli ympäristönsuojelullisen minimitason. Tarkastaja antaa palautetta tehdystä työstä ja kehitysideoita, jotka auttavat viemään ympäristötyötänne eteenpäin. Tarkastus voidaan toimistokäynnin lisäksi toteuttaa myös etänä. Sisällöllisesti etätarkastus vastaa toimistotarkastusta.

WWF:n asiantuntijat apunasi

Vakuutamme, että et jää ympäristötyösi kanssa yksin! Green Officessa saat tueksesi maailman johtavan ympäristöjärjestön WWF:n erityisasiantuntemuksen. WWF:n asiantuntijat ovat yritysvastuun, ympäristöjohtamisen, ympäristönsuojelun ja vastuullisuusviestinnän ammattilaisia. Autamme sinua onnistumaan oman osaamisesi tasosta riippumatta. Ainut, mitä tarvitset, on halu toimia ympäristön parhaaksi.

VERKKOTYÖKALUT

Omapalvelu kokoaa kaiken tarvittavan

Organisaatiosi ympäristöjärjestelmä rakennetaan ja sitä hallinnoidaan Green Office Omapalvelussa. Sivustolla muun muassa ylläpidetään vuosittaisia ympäristöohjelmia. Verkkopalvelu toimii myös materiaalipankkina, josta löydät kaikki tarvittavat koulutus- ja viestintämateriaalit.

WWF:n Ilmastolaskurilla mittaat hiilijalanjäljen

Ilmastolaskuri auttaa seuraamaan päästöjen kehitystä ja näin parantamaan työpaikan ilmastotyötä. Sen avulla mitataan päästöjä ja kulutusta, jotka syntyvät työpaikan energiankulutuksesta, liikkumisesta, hankinnoista ja jätteistä. Itse hiilijalanjälkilaskennan lisäksi verkoston organisaatiot pääsevät tallentamaan ja lataamaan tiedot, seuraamaan kehitystä, ilmoittamaan kompensaatiot sekä vertailemaan tiettyjä tuloksia koko verkoston ja omien toimialojensa kesken. Green Officena hyödynnät Ilmastolaskurin viestintämateriaaleja sisäisesti ja ulkoisesti.

WWF:n Kulutustapamittarilla aktivoit työyhteisöä

Kulutustapamittari on kyselytyökalu, johon vastaamalla jokainen työntekijä voi mitata omien toimintatapojensa vaikutuksen ympäristöön. Kulutustapamittarin kysymykset mukailevat Green Officen teemoja muun muassa ruokaan, energiankulutukseen ja jätteiden lajitteluun liittyen. Saat vuosittain yhteenvedon oman työyhteisösi ja koko Green Office -verkoston tuloksista. Tulosten avulla arvioit, seuraat ja edistät työyhteisön ympäristötietoisuutta.

VIESTINTÄMATERIAALIT, OPPAAT JA TAPAHTUMAT

WWF Green Office -merkki tunnustuksena ympäristövastuusta

WWF Green Office -merkki vakuuttaa, että organisaation ympäristöjärjestelmän toiminta vastaa WWF:n asettamia kriteerejä. Kansainvälisesti tunnettu WWF:n panda tuo uskottavuutta ja luotettavuutta, kun viestit ympäristövastuusta asiakkaillesi, sidosryhmillesi ja työyhteisöllesi. Sisäisessä viestinnässä merkki on vapaasti käytössä heti Green Office -työn alkaessa. Kun toimipiste on ympäristösertifioitu, eli läpäissyt ensimmäisen tarkastuksensa, voit hyödyntää merkkiä myös ulkoisesti.

Oppaat ja viestintämateriaalit työyhteisön sitouttamiseen

Saat käyttöösi monipuolisia materiaaleja, joilla motivoit henkilöstön sekä johdon toimimaan luonnon hyväksi. Kuvilla, julisteilla ja muilla WWF Green Office -teemoihin liittyvillä viestintämateriaaleilla lisäät henkilöstön ympäristötietoisuutta. Oppaat, ohjeet ja kyselyt auttavat ympäristötyön toteuttamisessa.

Tukea vastuullisuusraportointiin ja tulosten viestintään

Green Officessa seurataan vuosittaisella raportoinnilla verkoston ympäristötyön tuloksia. WWF:n kokoaman vuosiraportin tuloksista saat hyödyllistä vertailutietoa organisaatiosi ympäristötyön kehittämiseen. Lisäksi voit hyödyntää dataa viestinnässä kertomalla sekä henkilöstölle että ulkoisille sidosryhmille tavoitteista ja oikeista teoista.

Verkostoitumista ja ajatusten vaihtoa

Haluatko verkostoitua ja kuulla, miten muissa yrityksissä ja organisaatioissa toimitaan? WWF Green Officena työyhteisösi pääsee osallistumaan verkostotapaamisiin, webinaareihin, työpajoihin ja talkoisiin. Tilaisuuksissa tapaat WWF:n asiantuntijoita ja vaihdat ajatuksia muiden verkoston jäsenten kanssa. Talkoot sopivat erityisesti virkistys- tai työhyvinvointipäivien ohjelmaksi.

Verkoston uutiskirjeet pitävät ajan tasalla

Asiakaskirjeiden avulla kuulet tärkeistä ohjeistuksista, uusista materiaaleista sekä ympäristövastuuseen ja luonnonsuojeluun liittyvistä uutisista.

Green Office on ollut ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­le tosi tärkeä, koska sieltä olemme saaneet kannustusta, tukea ja neuvontaa. Se on muodostanut ekoviraston pohjan ja vienyt konk­reet­ti­ses­ti eteenpäin ym­pä­ris­tö­toi­min­taa talossa.

Aino Pietarinen
erityisasiantuntija, Ympäristöministeriö

Green Office on ollut ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­le tosi tärkeä, koska sieltä olemme saaneet kannustusta, tukea ja neuvontaa. Se on muodostanut ekoviraston pohjan ja vienyt konk­reet­ti­ses­ti eteenpäin ym­pä­ris­tö­toi­min­taa talossa.

Aino Pietarinen
erityisasiantuntija, Ympäristöministeriö

Mitä liittymis- ja vuosimaksut pitävät sisällään?

Tutustu WWF Green Officen hinnastoon eri kokoisille toimistoille.

Katso hinnasto

Mitä liittymis- ja vuosimaksut pitävät sisällään?

Tutustu WWF Green Officen hinnastoon eri kokoisille toimistoille.