Mikä Green Office?

WWF Green Office on työkalu systemaattiseen ja tuloksekkaaseen ympäristöjohtamiseen.

Ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti

WWF Green Office toimii yrityksen tai organisaation ympäristöjohtamisen välineenä. Green Officessa rakennat valmiin mallin pohjalta oman organisaatiosi tarpeisiin sopivan ympäristöjärjestelmän, jonka avulla pienennät työpaikkasi hiilijalanjälkeä ja käytät luonnonvaroja viisaasti. Ympäristöjärjestelmästä on myös hyötyä kestävyyssääntelyn kiristyessä.

Kuinka suuri on toimiston hiilijalanjälki? Vain lähtötilanteen selvittämällä tiedät, missä teillä on eniten korjattavaa. Green Office -ympäristöjärjestelmän itsearvioinnilla paljastat toimistosi haitallisten ympäristövaikutusten aiheuttajat. Tämän jälkeen teet tulosten pohjalta vuosittaisen suunnitelman eli ympäristöohjelman. Green Officessa olemme koonneet sinulle kaiken valmiiksi, jotta voit asettaa tavoitteet toimintanne kehittämiseksi sekä mitata ja seurata tavoitteiden saavuttamista.

Kun toimistosi ympäristöjärjestelmä on valmis ja toimipiste on tarkastettu eli auditoitu, saa organisaatiosi WWF Green Office -sertifikaatin. Sertifikaatti on tunnustus siitä, että organisaation ympäristöjärjestelmän toiminta vastaa ulkoisesti asetettuja kriteerejä ja jatkuvaan parantamiseen on sitouduttu. Lisäksi ympäristösertifiointi kertoo asiakkaillesi ja sidosryhmillesi, että vaikuttavia toimenpiteitä oikeasti toteutetaan.

Ympäristöjärjestelmän prosessi

Muutokset, joita saat aikaan WWF Green Officena:

  • Tehostat organisaatiosi ympäristöjohtamista.
  • Saat tavoitteellisuutta ja mitattavuutta ympäristötyöhön.
  • Pienennät työpaikkasi päästöjä ja kulutat luonnonvaroja vastuullisesti.
  • Viestit vakuuttavasti ympäristövastuusta.
  • Sitoutat työyhteisön ympäristötekoihin.

Ympäristöjärjestelmä yrityksille, julkishallinnolle ja muille toimijoille

Tiesitkö, että...

Ajatus Green Officesta syntyi jo 90-luvun lopussa. Syntymäpäivää vietettiin 2002, kun WWF Green Office starttasi virallisesti. Alusta asti olemme tarjonneet toimistoille vaikuttavia ja konkreettisia toimenpiteitä luontoa turmelevien ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Seitsemän eri ikäistä ja näköistä ihmistä seisoo rennosti rivissä ja katsoo nauraen suoraan kameraan.

Meitä on moneksi. WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä soveltuu erityyppisille toimijoille ja skaalautuu pieniin sekä suuriin työpaikkoihin. Green Office -verkoston työpaikkoja yhdistää toimistoympäristössä työskentely ja halu toimia vastuullisesti.

Suomen WWF Green Office -verkostossa on mukana:

  • lähes 200 organisaatiota ja yritystä eri toimialoilta
  • yli 430 toimipaikkaa
  • yli 56 000 työntekijää
  • eri alojen asiantuntijayrityksiä, yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, pääkonttoreita, ministeriöitä ja virastoja, myyntitoimistoja, järjestöjä ja muita toimijoita

Green Office on osa maailman vaikuttavinta ympäristöjärjestöä WWF:ää

Haluamme teroittaa, että Green Officessa et tarvitse lainkaan omaa ympäristöosaamista, vaan halu toimia vastuullisesti riittää. Saat tueksesi maailman johtavan ympäristöjärjestön erityisasiantuntemuksen, sillä WWF Green Office on osa WWF Suomea.

Asiakkaamme halusi katsoa, kuinka olemme päässeet ta­voit­tei­siin, jotka olemme asettaneet itsellemme. Ei riitä, että yritys sanoo toimivansa vas­tuul­li­ses­ti, kun seuraava kysymys on, mitä te teette konk­reet­ti­ses­ti ja miten olette saa­vut­ta­neet ta­voit­tei­tan­ne.

Mika Wilén
markkinointi- ja viestintäjohtaja, ManpowerGroup
Lue asiakastarina

Asiakkaamme halusi katsoa, kuinka olemme päässeet ta­voit­tei­siin, jotka olemme asettaneet itsellemme. Ei riitä, että yritys sanoo toimivansa vas­tuul­li­ses­ti, kun seuraava kysymys on, mitä te teette konk­reet­ti­ses­ti ja miten olette saa­vut­ta­neet ta­voit­tei­tan­ne.

Mika Wilén
markkinointi- ja viestintäjohtaja, ManpowerGroup
Lue asiakastarina

Mistä oikeastaan syntyvät toimiston ympäristövaikutukset?

Green Office -työn ytimessä on seitsemän teemaa, joista toimistojen merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat. Arvioimme yhdessä, mihin Green Office -teemoihin organisaatiosi kannattaa keskittyä missäkin vaiheessa. Voit painottaa ympäristöjärjestelmässä eri teemoja eri vuosina tai valita heti alusta asti mukaan toimenpiteitä jokaisesta.

WWF Green Office -teemat:

1. Johtaminen
2. Viestintä ja sitouttaminen
3. Energia ja vesi
4. Hankinnat
5. Kierrätys, lajittelu ja siivous
6. Liikkuminen
7. Ruoka

Johtaminen

Ympäristövastuullisuutta voidaan parantaa vain, kun johto on sitoutunut siihen. WWF Green Office on työkalu tuloksekkaaseen ympäristöjohtamiseen. Ympäristöjärjestelmän avulla rakennat aktiivisen ja tavoitteellisen tavan, jolla edistät ja johdat organisaatiosi ympäristöasioita.

Viestintä ja sitouttaminen

Tarvitaan säännöllistä viestintää, jotta koko työyhteisö saadaan toimimaan luonnon hyväksi. Olemme koonneet avuksesi materiaalipankin Green Office Omapalveluun, josta löydät juuri oikeat sisällöt yrityksellesi. Sertifioinnin jälkeen voit myös hyödyntää WWF Green Office -merkkiä ulkoisessa viestinnässä ja markkinoinnissa.

Energia ja vesi

Toimiston suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät yleensä energiankulutuksesta. Green Officessa voit parantaa toimipisteenne energiatehokkuutta esimerkiksi vähentämällä sähkön kulutusta ja ottamalla huomioon energian alkuperän.

Hankinnat

Viisailla hankintapäätöksillä muutat markkinoita kestävämmiksi sekä vähennät jätteen syntymistä ja ylikulutusta. Green Office auttaa sinua valitsemaan vastuullisia tuotteita ja yhteistyökumppaneita.

Kierrätys, lajittelu ja siivous

Kierrättämällä ja tehokkaalla jätteiden lajittelulla osallistut olemassa olevien materiaalien hyödyntämiseen. Green Officen tuella vähennät luonnonvarojen ylikulutusta ja mahdollistat kiertotalouden ratkaisut.

Liikkuminen

Organisaatio voi leikata ison siivun päästöistään kehittämällä liikkumisensa tapoja. Autamme sinua esimerkiksi luomaan työasiamatkoille kestävän liikkumisen periaatteet.

Ruoka

Kasvisruoalla on lähes poikkeuksetta pienemmät ympäristövaikutukset kuin eläinperäisillä tuotteilla. Green Office opastaa valitsemaan vastuullisia ja kasviperäisiä tuotteita työpaikkasi tilaisuuksiin ja kahvihuoneeseen.

Ympäristötekoja tarvitaan työpaikoilla

Tiesitkö, että...

WWF Green Officen konkreettisten toimenpiteiden avulla toteutat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG).

Monet yritykset käyttävät luonnonvaroja ekologisesti kestämättömällä tavalla. Esimerkiksi kivihiilen ja fossiilisten polttoaineiden käyttö tuhoavat elinympäristöjä ja vauhdittavat ilmastonmuutosta. Maapallon tulevaisuuden kannalta on ratkaisevaa, että myös yritykset ja organisaatiot osallistuvat ilmastokriisin torjuntaan ja siihen sopeutumiseen.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kasvihuonekaasujen päästöjä on vähennettävä vuoteen 2050 mennessä maailmanlaajuisesti 80 prosenttia. WWF:n ilmastotyön tärkein tavoite on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen ja torjua ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ympäristölle ja ihmisille.

Tehokkaimmat keinot ilmastonmuutoksen torjumiseen ovat energiansäästö ja energiatehokkuus, uusiutuvien energiamuotojen käytön lisääminen sekä metsäkadon pysäyttäminen. Nämä kaikki ovat asioita, joihin toimisto voi vaikuttaa kehittämällä toimitilojaan ja työyhteisön tapoja.

Nykyinen ylikulutus ja tapamme elää uhkaa ilmaston lisäksi luonnon monimuotoisuutta. Vaadimme maapallolta paljon enemmän kuin se pystyy tuottamaan. Energian ja luonnonvarojen kulutuksen seurauksena maailman luonnon monimuotoisuus on vähentynyt 40 vuodessa yli 50 prosentilla, ja tropiikissa jopa 60 prosentilla. Tämä on tarkoittanut monien lajien ja niiden elinympäristöjen lopullista katoamista.

Green Office -ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­mä on auttanut ym­pä­ris­tö­työ­täm­me valtavasti. Tärkeimpänä olemme kaikki pitäneet sitä, että ym­pä­ris­tö­asiat pysyvät toimistolla esillä jatkuvasti.

Katja Hennier
Dittmar & Indreniuksen henkilöstöresurssien koordinaattori
Tutustu kolmen eri toimiston kokemuksiin

Green Office -ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­mä on auttanut ym­pä­ris­tö­työ­täm­me valtavasti. Tärkeimpänä olemme kaikki pitäneet sitä, että ym­pä­ris­tö­asiat pysyvät toimistolla esillä jatkuvasti.

Katja Hennier
Dittmar & Indreniuksen henkilöstöresurssien koordinaattori
Tutustu kolmen eri toimiston kokemuksiin

Mitä WWF Green Officen palvelut pitävät sisällään?

Green Officessa et jää ympäristötyösi kanssa yksin. Autamme sinua onnistumaan oman osaamisesi tasosta riippumatta.

Tutustu palveluihimme

Mitä WWF Green Officen palvelut pitävät sisällään?

Green Officessa et jää ympäristötyösi kanssa yksin. Autamme sinua onnistumaan oman osaamisesi tasosta riippumatta.