WWF © BMJ / Shutterstock

Palvelut ja maksut

Green Office -toimistot saavat WWF:ltä tukea ympäristöjohtamiseen. Tarjoamme käyttöönne valmiit työkalut ja neuvomme toimiston ympäristöjärjestelmän rakentamisessa ja kehittämisessä.

Palvelut

Merkki ja diplomi

Kun toimistonne täyttää WWF:n Green Office -kriteerit, saatte käyttöönne Green Office -merkin ja diplomin. Merkkiä voitte hyödyntää viestinnässänne WWF:n ohjeiden mukaisesti.

Tapahtumat

Järjestämme Green Office -toimistoille verkostotapaamisia, työpajoja, vierailuja ja muita tapahtumia. Tapahtumissa käsitellään ympäristöohjelmaan liittyviä aiheita, keskustellaan kiperistä kysymyksistä ja vaihdetaan kokemuksia muiden Green Office -toimistojen kanssa.

Työkalut

Saatte käyttöönne WWF:n työkaluja ympäristöjärjestelmän rakentamisen ja ylläpidon avuksi.

  • Kompassi-verkkotyökalu antaa eväitä itsearviointiin ja pohjan ympäristöohjelman rakentamiselle. Kompassista löytyvät myös tärkeät materiaalit sekä Green Office -logo.
  • Ilmastolaskurissa raportoidaan vuosittain toimiston indikaattorit eli kulutusluvut. Ilmastolaskurin avulla arvioidaan esimerkiksi sähkön- ja lämmönkulutuksesta, liikkumisesta, kuljetuksista ja paperinkulutuksesta syntyviä hiilidioksidipäästöjä.
  • Kulutustapamittari on työkalu, johon vastaamalla jokainen voi arvioida omien toimintatapojensa ympäristöystävällisyyttä.
  • Best Practices -sivustolle on koottu parhaita Green Office -käytäntöjä ympäri maailmaa. Tarjoa oman toimistosi esimerkki mukaan!

Viestintä ja vinkit

Saatte meiltä apua ympäristöystävällisten ratkaisujen tekemiseen. Pidämme toimistoihin säännöllisesti yhteyttä, kerromme ajankohtaisista asioista ja jaamme Green Office -vinkkejä. Toimistotarkastuksissa saatte asiantuntijoiltamme ajankohtaista tietoa ja neuvoja ympäristöjärjestelmän kehittämisessä. Lisäksi toimistollenne postitetaan maksutta WWF lehti.

"Tavat, laitteet ja asenteet ovat muuttuneet. Säästimme vuoden aikana 500 000 arkkia kopiopaperia."

Kiinteistöpäällikkö Matti Tauriainen, Fazer Food Services

Maksut

Green Office -maksuilla katetaan toiminnan kuluja ja tuetaan WWF:n suojelutyötä. Green Office -toimistona autatte meitä vähentämään luonnonvarojen kulutusta, hidastamaan ilmastonmuutosta sekä suojelemaan uhanalaisia lajeja ja niiden elinympäristöjä.

Henkilöstön
lukumäärä
Liittymismaksu Vuosimaksu,
suurin toimipaikka
Vuosimaksu,
lisätoimipaikka
1-30 1 500 € 2 000  700 
31-60 2 000 € 2 800  1 000  
61-100 2 500 € 3 500  1 200 
101-300 3 000 € 4 800  1 400 
301-700 4 000  5 800  2 000 
701-1200 5 000  7 500 € 2 500 
1201-2000 6 000  8 500  3 000 
yli 2000 sovitaan erikseen sovitaan erikseen sovitaan erikseen
  • Liittymismaksu määräytyy toimiston henkilöstön lukumäärän mukaan. Se maksetaan Green Office -sopimuksen laatimisen yhteydessä. Liittymismaksu maksetaan kerran ja se koskee organisaation suurinta toimistoa.
  • Vuosimaksu määräytyy toimiston henkilöstön ja erillisten toimipaikkojen lukumäärän mukaan. Se maksetaan ensimmäisen kerran, kun organisaatiolle on myönnetty Green Office -merkin käyttöoikeus, ja sen jälkeen toistuvasti vuosittain.
  • Maksuihin lisätään arvonlisävero 24 %.
  • Hinnoittelu koskee Suomessa toimivia organisaatioita.
  • Jos organisaatiolla on yli kymmenen toimipaikkaa, Green Office -ohjelman toteuttamismallista sovitaan erikseen.

Jaa tämä sivu: