”Saan pienistä voitoista mo­ti­vaa­tio­ta jatkaa” – Pyry Toivonen kertoo, millaista on olla nuori ym­pä­ris­tö­vai­kut­ta­ja

Pyry Toivonen on tehnyt ympäristövaikuttamista niin sosiaalisessa mediassa kuin ympäristöjärjestöissäkin. Ympäristövaikuttaminen vaatii hänen mielestään tiettyä taistelijasielun luonnetta, sillä palkinnot ovat harvassa.

Pyry Toivonen, 22, on biologian opiskelija Turun yliopistossa. Hän kiinnostui biologiasta ja luonnonsuojelusta sekä sitä kautta ympäristövaikuttamisesta ensimmäistä kertaa lukiolaisena vuonna 2016. Tähän vaikutti esimerkiksi Donald Trumpin valinta samana vuonna Yhdysvaltain presidentiksi.

”Mietin, mitä mä voin tehdä. Olin jo seurannut päivänpolitiikka, mutta törmättyäni ympäristöpolitiikkaan tajusin sen olevan tapa suojella meidän luontoamme”, Toivonen kertoo.

Ympäristöjärjestöjen pariin Pyry kertoo päätyneensä seurauksena vaikeammasta elämänvaiheesta, jolloin hän kaipasi lisää sosiaalista sisältöä elämäänsä. Aluksi taival vei Vihreisiin nuoriin, jossa hän toimi ympäristötyöryhmässä sekä myöhemmin liittohallituksessa.. Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite oli juuri silloin ajankohtainen, joten Pyry alkoi perehtyä metsätalousasioihin sekä kirjoittamaan poliittisia kannanottoja aiheeseen liittyen.

”Mulle vaikuttaminen on erityisesti poliittista: se on äänestämistä, eri puolueisiin vaikuttamista ja puolueiden sisällä vaikuttamista. Jos haluaa muutosta Suomeen, niin mun mielestä tehokkainta on vaikuttaa poliittisesti.”

WWF Nuorissa pääsi mukaan moneen toimintaan

Vihreissä nuorissa toimimisen jälkeen Toivonen halusi olla puoluepoliittisesti sitoutumaton ja haki WWF Nuoriin sekä Turun luonnonsuojeluyhdistykseen. WWF Nuorissa hän toimi vuodet 2020–2021 ja teki paljon viestinnällistä vaikuttamista. Vuonna 2020 hän oli mukana Proteiinimyytti-kampanjassa yhteistyössä Jalotofun kanssa ja vuonna 2021 kuntavaaleihin liittyvissä poliittisen vaikuttamisen projekteissa. Lisäksi Pyry osallistui WWF Nuorissa ollessaan Nuorten vaikuttajien metsäfoorumiin, joka oli mieleenpainuva vaikuttamistempaus, Tapahtumassa pääsi keskustelemaan aiheesta paikan päällä asiallisesti, eikä keskustelu ollut hänen mukaansa ”sellaista Twitter-väittelyä”.

Pyry onkin tehnyt ympäristövaikuttamista jo pitkään myös sosiaalisessa mediassa ja etenkin Twitterissä. Hän kertoo aloittanensa vaikuttamisen Twitterissä väittelemällä ilmastodenialistien kanssa. Sen jälkeen oli helppoa tehdä luonteva siirtymä kansalliseen aiheeseen eli metsiin ja metsätalouteen. Opiskelualana biologia tarjosi tieteellistä osaamista metsä- ja luontoasioissa. Pyrystä tuli Twitterissä nuori metsätalousvaikuttaja ja hän onkin saanut kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin puhumaan aktiivisen twiittaamisen ja blogipostausten kirjoittamisen kautta. Metsiin ja metsätalousasioihin Pyry kokee vaikuttaneensa eniten.

”Mä en koe itseäni aktivistiksi vaan ennemmin vaikuttajaksi tai ihan vaan kansalaiseksi, ja mun tapani vaikuttaa on enemmän viestinnällinen kuin barrikadeille meno.”

”Nuoret ovat ketteriä mobilisoitumaan ja käyttämään sosiaalista mediaa vaikuttamiseen”

Pyrylle vaikuttamisessa tärkeää on tarjota muille resursseja ja valmiita argumentteja esimerkiksi blogipostausten muodossa. Näitä muut voivat jakaa ja sitä kautta vaikuttaa. Kaikilla ei välttämättä ole tietoa tai aikaa etsiä relevanttia tietoa käsiinsä, joten on hyvä olla saatavilla valmiita jaettavia tietopaketteja.

Haastavinta ympäristövaikuttamisessa onkin Pyryn mielestä väärän tiedon leviäminen sekä eri tahojen vastakkaiset intressit ympäristökysymyksissä. Haastavaa on välillä myös se, että nuorilla on vähemmän valtaa vaikuttaa verrattuna moniin muihin ryhmiin.

”Toisaalta nuoret ovat ketteriä mobilisoitumaan ja käyttämään esimerkiksi sosiaalista mediaa vaikuttaakseen muihin nuoriin”, Toivanen pohtii.

Palkitsevinta ympäristövaikuttamisessa olisi Pyryn mukaan nähdä tuloksia.  Usein joutuu kuitenkin tyytymään pieniin voittoihin. Esimerkiksi siihen, että jonkin valeväitteen leviäminen vähenee tai loppuu. Mieltä lämmittää myös hallituksen lisäämä luonnonsuojelun rahoitus, vaikka sekin voisi olla paljon suurempi. Ainakin suunta on hänen mielestään oikea.

”Se vaatii vähän semmoista taistelijasielua, kun ei saa niin paljon palkintoja. Mutta palkitsevaa on, kun vaikuttamistyö huomioidaan ja validoidaan. Se auttaa jatkamaan. Se kertoo, että mitä teen, ei ole turhaa tai en ole huono.”

Entä miten Pyry kannustaisi muita nuoria, jotka haluavat vaikuttaa ympäristöasioihin ja esimerkiksi nyt eduskunnan käsittelyssä olevaan ilmastolain uudistukseen?

”Kannattaa vedota eri poliitikkoihin suoraan tai vaikuttaa puolueen sisällä. Siten voi vaikuttaa puolueen linjaukseen. Toki voi järjestää mielenosoituksia ja osallistua niihin. Itseään ei myöskään tarvitse kokea aktivistiksi tai väitellä Twitterissä monta tuntia päivässä. Ei välttämättä tarvitse kauhean paljonkaan tehdä, voi esimerkiksi jakaa postauksia Instagramissa. Sillä tavoin tieto leviää  ja ilmapiiri ympärillämme muuttuu. Ja tietysti aina kannattaa äänestää!”

(Teksti: Eevastiina Talvisto, WWF Nuoret)

Pyryn kootut vinkit nuoren poliittiseen vaikuttamiseen

  • Jaa tietoa sosiaalisessa mediassa

Poliittinen vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa on yksinkertaisimmillaan olemassa olevien blogikirjoitusten, artikkelien tai muiden postausten jakamista.

  • Oikaise väärää tietoa sosiaalisessa mediassa
  • Vaikuta ympäristöjärjestöissä tai puolueiden nuorisojärjestöissä

Liittymällä järjestöihin voit myös löytää uusia kavereita. WWF Nuoriin haetaan uusia jäseniä kerran vuodessa ja siihen voi hakea 18-25-vuotiaat nuoret.

  • Liity puolueeseen ja vaikuta puolueen sisällä sen linjauksiin
  • Vetoa poliitikoihin
  • Allekirjoita kansalaisaloitteita ja jaa niistä tietoa (allekirjoittamista varten pitää olla 18-vuotias)
  • Kirjoita mielipidekirjoituksia lehtiin
  • Äänestä vaaleissa
  • Osallistu mielenosoituksiin
  • Hyväksy, ettei tuloksia välttämättä tule nopeasti. Iloitse pienistä voitoista!