Käyttöehdot

Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto sr:n (”WWF Suomen”) verkkosivuston käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”). Käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen sinun ja WWF Suomen välillä.

1 Ehtojen hyväksyminen

Tutustu huolellisesti näihin Käyttöehtoihin. Käyttämällä verkkosivustoa vahvistat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi Käyttöehdot.

2 Immateriaalioikeudet

Verkkosivusto ja sen sisältämä aineisto on immateriaalioikeuksien suojaamaa ja mahdollisesti WWF Suomen tai kolmansien osapuolien lisenssien alaista. Kaikki oikeudet verkkosivustolla olevaan aineistoon pidätetään.

Verkkosivuston ja niiden sisällön käyttö on sallittu vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Aineiston levittäminen, julkaisu, kopiointi, yleisön saataville saattaminen, myyminen tai muu hyödyntäminen muussa kuin omassa verkkopalveluiden käyttöön liittyvässä tarkoituksessa ei ole sallittua ilman WWF Suomen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Sivustolla olevaa julkiseksi ilmoitettua aineistoa voidaan kuitenkin käyttää myös muuhun kuin yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen ilman WWF Suomen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tällaisissa tilanteissa aineiston lähde on kuitenkin ilmoitettava selvästi.

3 Käyttäjän lähettämä aineisto

WWF Suomi ei vastaa käyttäjien verkkosivustolle lähettämän tai muutoin verkkosivustolla näkyvän käyttäjien aineiston sisällöstä. Vakuutat ja vastaat täysimääräisesti, että verkkosivustolle lähettämäsi tai ilmoittamasi aineisto ei ole lainvastaista tai sopimatonta ja että se ei loukkaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia. Vakuutat, että sinulla on tarvittavat suostumukset toimittamasi aineiston lähettämiseen, esimerkiksi mahdollisten kolmansien osapuolten aineiston lähettämiseen verkkosivustolle sekä tällaisen kolmannen osapuolen nimen ilmoittamiseen.

Lähettämällä aineistoa verkkosivustolle annat WWF Suomelle rajoittamattoman oikeuden julkaista ja muulla tavalla käyttää aineistoa maksutta ja ilman velvoitteita sinua kohtaan. WWF Suomen verkkosivustolle lähettämäsi aineiston omistusoikeus säilyy sinulla. WWF Suomella on milloin tahansa oikeus ilman etukäteistä ilmoitusta tai korvausvelvollisuutta poistaa lähettämäsi aineisto verkkosivustoltaan.

4 Vastuunrajoitus

WWF Suomi ei vastaa välillisistä vahingoista, kuluista tai tappioista, jotka aiheutuvat verkkosivuston käytöstä tai käytön estymisestä. WWF Suomi ei vastaa myöskään vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta muusta WWF Suomen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. WWF Suomi ei takaa verkkosivuston olevan keskeytyksettä käytettävissäsi.

Verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Siirtymällä mille tahansa kolmannen osapuolen tarjoamalle verkkosivustolle poistut WWF Suomen tarjoamien palveluiden piiristä. WWF Suomi ei vastaa tällaisten verkkosivustojen toiminnasta, sisällöstä, sivustojen keräämien tietojen käsittelystä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Suosittelemme tutustumaan sivustojen käyttö- ja tietosuojaehtoihin huolellisesti.

5 Yhteydenotot

Mikäli sinulla on kysyttävää WWF Suomen verkkosivustosta tai näistä Käyttöehdoista, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@wwf.fi.

6 Yleistä

WWF Suomella on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa verkkosivuston ominaisuuksia sekä rajoittaa pääsyä verkkosivustolle. WWF Suomi voi lisäksi milloin tahansa lopettaa verkkosivuston tarjoamisen sekä poistaa verkkosivuston kautta kerätyt ja käsitellyt tiedot tai toimittamasi aineiston.

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi ja WWF Suomella on oikeus yksipuolisesti muuttaa niitä milloin tahansa. Muutos astuu voimaan, kun muutoksesta on ilmoitettu verkkosivustolla tai kun muulla tavoin toimitettava ilmoitus on lähetetty. Jatkaessasi verkkosivuston käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen hyväksyt muutetut Käyttöehdot.

Käyttöehtoihin ja verkkosivuston käyttöön sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.