Keräyslupa

Poliisihallitus, Arpajaishallinto ja Ålands landskapsregering

Keräyslupanumero: Suomi RA/2017/672, myönnetty 27.6.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta (1.7.2017–30.6.2022).

  • luvan saaja: Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto sr
  • kerättävien varojen käyttötarkoitus: kerätyt varat käytetään luonnon- ja ympäristönsuojeluun, uhanalaisten eläin- ja kasvilajien, niiden elinalueiden sekä erilaisten luontotyyppien suojeluun ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön, muun kestävän kehityksen sekä ympäristökasvatuksen edistämiseen. Varoja käytetään WWF Suomen ja WWF Internationalin suojelukohteissa, EU:n rahoittamissa hankkeissa sekä ulkoministeriön kumppanuussopimuksen mukaisessa kehitysyhteistyössä.
  • keräys- ja vetoamistavat: lehdet, radio, tv, sähköposti, puhelinsoitto, koululaisten päivätyökeräys, tapahtumalippujen myynnin yhteydessä toimeenpantava rahankeräys, yritysyhteistyökumppanien tiloissa ostosten maksamisen yhteydessä toimeenpantava rahankeräys, lipas, internet, puhelin- ja tekstiviestikeräys, face-to-face ja door-to-door -varainhankinta, kirjeet sekä tilisiirtolomakkeet, tilaisuudet, tapahtumat ja henkilökohtaiset tapaamiset, oppaat, julisteet ja flyerit sekä printtimateriaali.
  • keräystunnus: Panda-pinssi, tarra, kortti, kirjanmerkki tai diplomi
Rahankeräystilit ovat:
Nordea
FI41 1572 3000 0111 89
Nordea
FI98 1572 3000 3268 68
OKO
FI40 5780 0710 0305 81
Ålandsbanken
FI08 6601 0001 1523 70
Danske Bank
FI69 8000 1700 2840 04

Keräyslupanumero: Ahvenanmaa Åland ÅLR 2021/3044/4.5.2021 (1.7.2021-30.6.2022).

  • syfte: till naturvårdsarbete i Finland samt finansiering av utvecklingssamarbetsprojekt.
  • insamlingssätt: genom brev, telefonsamtal, internet, sociala medier, tidningsreklam, utomhusreklam, donationer, inbetalning till bankgiro, evenemang, 20 st insamlingsbössor, face-to-face samt door-to-door.

Norppa-arpajaisten lupanumero:

Arpajaiset järjestetään Poliisihallituksen luvalla nro RA/2020/1702, myönnetty 25.11.2020, joka on voimassa 15.3.–14.9.2021 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

  • Poliisihallitus myöntänyt luvan tavara-arpajaisten toimeenpanemiseen. Tavara-arpa r.y. on arpajaisten käytännön toimeenpanija.
  • arpajaisten kertynyt tuotto käytetään uhanalaisten saimaan- ja itämerennorpan, muiden Suomen uhanalaisten lajien sekä Itämeren, suomalaisten sisävesien, perinneympäristöjen ja metsien suojeluun.