Keräyslupa

Poliisihallitus, Arpajaishallinto ja Ålands landskapsregering

Keräyslupanumero: Suomi RA/2022/549, myönnetty 1.4.2022, muutoshakemus myönnetty 30.4.2024, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

 • luvan saaja: Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto sr
 • Lupa on voimassa toistaiseksi 01.07.2022 alkaen
 • Tilikausi: 01.07.–30.06.
 • kerättävien varojen käyttötarkoitus.
  Kerätyt varat käytetään luonnon- ja ympäristönsuojeluun:

  • uhanalaisten eläin- ja kasvilajien, niiden elinalueiden sekä erilaisten luontotyyppien ja elinympäristöjen suojelu
  • luonnonkatastrofeihin varautuminen sekä niiden tuhojen hillitseminen ja korjaaminen
  • uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö
  • ilmastonmuutoksen hidastaminen sekä siihen sopeutuminen
  • kestävän kehityksen sekä ympäristökasvatuksen edistäminen.

Kerättyjä varoja käytetään WWF Suomen ja kansainvälisen WWF:n suojelukohteissa, Euroopan unionin rahoittamissa hankkeissa sekä ulkoministeriön ohjelmatuen mukaisessa kehitysyhteistyössä.

Rahankeräystilit:

 • Nordea FI41 1572 3000 0111 89, NDEAFIHH
 • Nordea FI98 1572 3000 3268 68, NDEAFIHH
 • Nordea FI38 1572 3000 3695 61, NDEAFIHH
 • Osuuspankki FI40 5780 0710 0305 81, OKOYFIHH
 • Ålandsbanken FI08 6601 0001 1523 70, AABAFI22
 • Danske Bank FI69 8000 1700 2840 04, DABAFIHH

Keräyslupanumero: Ahvenanmaa Åland ÅLR 2023/3397/27.4.2023 (1.7.2023-30.6.2024).

 • syfte: till naturvårdsarbete i Finland samt finansiering av utvecklingssamarbetsprojekt.
 • insamlingssätt: genom brev, telefonsamtal, internet, sociala medier, tidningsreklam, utomhusreklam, donationer, inbetalning till bankgiro, evenemang, 20 st insamlingsbössor, face-to-face samt door-to-door.

Norppa-arpajaisten lupanumero:
Arpajaiset järjestetään Poliisihallituksen luvalla RA/2023/1589, myönnetty 28.12.2023, joka on voimassa 11.03.2024–10.09.2024 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

 • Poliisihallitus on myöntänyt luvan tavara-arpajaisten toimeenpanemiseen. Tavara-arpa r.y. on tavara-arpajaisten käytännön toimeenpanija.
 • Arpajaisten kertynyt tuotto käytetään uhanalaisten saimaan- ja itämerennorpan, muiden Suomen uhanalaisten lajien sekä Itämeren, suomalaisten sisävesien, perinneympäristöjen ja metsien suojeluun.