Keräyslupa

Poliisihallitus, Arpajaishallinto ja Ålands landskapsregering

Keräyslupanumero: Suomi RA/2022/549, myönnetty 1.4.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

 • luvan saaja: Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto sr
 • Lupa on voimassa toistaiseksi 01.07.2022 alkaen
 • Tilikausi: 01.07.–30.06.
 • kerättävien varojen käyttötarkoitus.
  Kerätyt varat käytetään luonnon- ja ympäristönsuojeluun:

  • uhanalaisten eläin- ja kasvilajien, niiden elinalueiden sekä erilaisten luontotyyppien ja elinympäristöjen suojelu
  • uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö
  • ilmastonmuutoksen hidastaminen sekä siihen sopeutuminen
  • kestävän kehityksen sekä ympäristökasvatuksen edistäminen.

Kerättyjä varoja käytetään WWF Suomen ja kansainvälisen WWF:n suojelukohteissa, Euroopan unionin rahoittamissa hankkeissa sekä ulkoministeriön ohjelmatuen mukaisessa kehitysyhteistyössä.

Rahankeräystilit ovat:
Nordea
FI41 1572 3000 0111 89, NDEAFIHH
Nordea
FI98 1572 3000 3268 68, NDEAFIHH
Osuuspankki
FI40 5780 0710 0305 81, OKOYFIHH
Ålandsbanken
FI08 6601 0001 1523 70, AABAFI22
Danske Bank
FI69 8000 1700 2840 04, DABAFIHH

Keräyslupanumero: Ahvenanmaa Åland ÅLR 2023/3397/27.4.2023 (1.7.2023-30.6.2024).

 • syfte: till naturvårdsarbete i Finland samt finansiering av utvecklingssamarbetsprojekt.
 • insamlingssätt: genom brev, telefonsamtal, internet, sociala medier, tidningsreklam, utomhusreklam, donationer, inbetalning till bankgiro, evenemang, 20 st insamlingsbössor, face-to-face samt door-to-door.

Norppa-arpajaisten lupanumero:

Arpajaiset järjestetään Poliisihallituksen luvalla RA/2022/1725, myönnetty 08.12.2022, joka on voimassa 13.03.2023–12.09.2023 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

 • Poliisihallitus on myöntänyt luvan tavara-arpajaisten toimeenpanemiseen. Tavara-arpa r.y. on tavara-arpajaisten käytännön toimeenpanija.
 • Arpajaisten kertynyt tuotto käytetään uhanalaisten saimaannorpan ja muiden Suomen uhanalaisten lajien sekä Itämeren, suomalaisten sisävesien, perinneympäristöjen ja metsien suojeluun.