Yhteystiedot

Henkilöstö

Johto

Pääsihteeri
Liisa Rohweder
Kauppatieteiden tohtori (kestävä kehitys)
 • Toiminnan johtaminen ja sidosryhmäsuhteet
Suojelujohtaja
Jari Luukkonen
Maatalous-metsätieteiden maisteri (ympäristötieteet)
 • Suojeluosaston johto
 • Johtoryhmän jäsen
 • Poliittinen vaikuttaminen
 • WWF:n kansainväliset yhteydet

Johdon tuki

Pääsihteerin assistentti
Evelin Blum
 • Pääsihteerin assistentti
 • Laskutus
 • Nooan Arkin kirjanpito
 • Matkajärjestelyt
Oikeudellinen neuvonantaja
Raija-Leena Ojanen
OTK, varatuomari
 • WWF:n suojeluohjelmien juridinen tukeminen
 • lainsäädäntöseuranta ja WWF:n edustaminen lainsäädäntöhankkeissa
 • poliittinen vaikuttaminen

Suomalainen luonto 

Ohjelmapäällikkö
Petteri Tolvanen
Filosofian maisteri (biologia)
 • Esimiestehtävät
 • Suomen uhanalaiset lajit ja luontotyypit
 • Lajityöryhmät
Johtava metsäasiantuntija
Panu Kunttu
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori (metsäekologia), filosofian maisteri (ekologia ja ympäristönhoito)
 • Kotimaan metsäpolitiikka
 • Metsien suojelun edistäminen
 • Haitalliset vieraslajit
Suojeluasiantuntija
Teemu Niinimäki
Filosofian maisteri (biologia)
 • Öljyntorjuntajoukot
 • Talkooleiritoiminta
 • Lajien suojelu
Kenttävastaava
Antti Lappo
 • Perinneympäristöjen suojelu
 • Talkooleiritoiminta

Meret ja sisävedet 

Ohjelmapäällikkö
Sampsa Vilhunen
Filosofian tohtori (ekologia ja evoluutiobiologia)
 • Esimiestehtävät
 • Arktinen neuvosto ja Helcom-työ
 • Kansainvälinen Itämeriohjelma (Baltic Ecoregion Programme)
 • Rehevöityminen, kestävä kalastus ja -vesiviljely
Sisävesivastaava
Jenny Jyrkänkallio-Mikkola
Filosofian tohtori (maantiede), filosofian maisteri (hydrobiologia)
 • Sisävesityön koordinointi
 • Virtavesien kunnostaminen
 • Maatalouden ympäristönsuojelu
Suojeluasiantuntija
Teemu Niinimäki
Filosofian maisteri (biologia)
 • Öljyntorjuntajoukot
 • Talkooleiritoiminta
 • Lajien suojelu
Suojeluasiantuntija
Matti Ovaska
Filosofian maisteri (biologia)
 • Kestävä kalastus
 • WWF:n Kalaopas
Meriasiantuntija
Vanessa Ryan
Filosofian maisteri (hydrobiologia)
 • Merten aluesuunnittelu
 • Mertensuojelualueet
 • Öljyntorjuntajoukot
 • Helcom-työ
Meriasiantuntija
Anna Soirinsuo
Filosofian maisteri (meribiologia)
 
 • Merten muoviroska
 • Itämeren suojelu
 • Helcom-työ
Virtavesiasiantuntija
Manu Vihtonen
Iktyonomi (AMK)
 • Virtavesikunnostukset
 • Virtavesien vaellusesteettömyys
Suojeluasiantuntija
Viivi Kaasonen
Filosofian maisteri (ekologia ja evoluutiobiologia)
 • VALUTA-hanke
 • Maatalouden ympäristönsuojelu
 • Kuormituksen vähentäminen

Kan­sain­vä­li­nen kehitys

Ohjelmapäällikkö
Anne Tarvainen
Filosofian maisteri
 • Esimiestehtävät
 • Kehityspolitiikka
 • Kehitysyhteistyö, yhteydet ulkoasiainministeriöön
 • IUCN-työryhmä
Suojeluasiantuntija
Tanja Pirinen
Filosofian maisteri (biologia)
 • Kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnointi ja seuranta
 • Nepalin maaohjelma
 • Bhutanin maaohjelma
 • Kansainvälinen lajityö
Metsä- ja kehitysyhteistyöasiantuntija
Maija Kaukonen
Valtiotieteiden maisteri (kehitysmaatutkimus), Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (metsäekologia, trooppinen metsänhoito)
 • Kansainväliset metsäkysymykset
 • Indonesian ja Laosin maaohjelmat
 • Sosiaaliset näkökulmat metsien suojelussa
Kehitysyhteistyöasiantuntija
Henna Tanskanen
Filosofian maisteri (Applied Ecology and Conservation), ympäristöinsinööri (AMK)
 • Kehitysyhteistyöhankkeiden seurannan kehittäminen
 • Itä-Afrikan maaohjelma
Kansainvälisen kehityksen asiantuntija
Aleksi Heiskanen
Metsänhoitaja, MMM (puumarkkinatiede)
 • Kansainväliset metsäkysymykset
 • Indonesian maaohjelma
 • Yksityissektorin yhteistyö

Ekologinen jalanjälki

Ohjelmapäällikkö
Jussi Nikula
Diplomi-insinööri (ympäristöstrategiat ja vesitalous)
 • Esimiestehtävät
 • Rahavirtojen uudelleenohjaaminen
 • Yritysyhteistyö
 • Vesijalanjälki, vesivastuu
Suojeluasiantuntija
Mari Koistinen
Maatalous-metsätieteiden maisteri (kuluttajaekonomia), tradenomi
 • Kestävä ruuankulutus
 • Kestävä ruuantuotanto
 • WWF:n Lihaopas
Energiatehokkuusasiantuntija
Elisabeth Anetjärvi
Diplomi-insinööri (energia- ja LVI-tekniikka) , Postgraduate Diploma in Energy and Sustainable Building Design
 • EU:n LIFE-ohjelman rahoittaman LIFE EconomisE -hankkeen asiantuntijan tehtävät
 • Rakennusten energiatehokkuus
 • Kestävä rakentaminen

Eat4Change

Projektipäällikkö
Stella Höynälänmaa
Filosofian maisteri (ympäristönmuutos ja -politiikka)
 • Eat4Change -hankkeen sisältöjen koordinointi
Projektipäällikkö
Katja Lähdesmäki-Josefsson
Master of Science in Engineering (Urban, Energy and Environmental Planning), Master of Social Science in European Studies
 • EU -rahoitusyhteydet
 • Eat4Change -hankkeen hankehallinto ja seuranta
 • LIFE EconomisE -hankkeen koordinointi
Talous- ja hallintokoordinaattori
Terésa Sipilä
 • Hankkeen talousraportointi ja -seuranta
 • Hankepartnereiden taloushallinnon koordinointi
 • Hankepartnereiden taloushallintoon liittyvien ohjeistusten luominen
 • Hankkeen tilintarkastukset
Kampanjaspesialisti
Mari Pasula
Valtiotieteiden maisteri (maailmanpolitiikan tutkimus)
 • Eat4Change kampanjaviestinnän johtaminen
 • Kampanjaviestinnän budjetointi
 • Kampanjan sisällöntuotannon koordinaatio
 • Kampanjatulosten raportointi
Projektityöntekijä
Fanny Aapio
Filosofian maisteri (ympäristömuutos ja globaali kestävyys)
 • Projektinhallinnan tukeminen
 • Kampanjan suunnitteluun osallistuminen
 • Projektin suojelusisältöjen valmistelu
Projektityöntekijä
Eeva-Maija Kakko
Luonnontieteiden kandidaatti (ympäristötieteet)
 • Projektinhallinnan tukeminen
 • Nuorten toiminta
 • Projektin sisäinen viestintä
 • Markets-työryhmän koordinointi

Ym­pä­ris­tö­kas­va­tus

Ohjelmapäällikkö
Hanna Seimola
Filosofian maisteri (biologia, kasvatustiede), Postgraduate Diploma in Environmental Education
 • Esimiestehtävät
 • Kansainvälinen ympäristökasvatus
 • Kouluyhteistyö ja yhteistyöhankkeet
 • Oppimateriaalit
Ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija
Essi Aarnio-Linnanvuori
Filosofian tohtori (ympäristötieteet)
 • Koulutukset
 • Yhteistyö Suomen Partiolaisten kanssa
 • Monialainen ympäristöopetus
 • Mobiilioppimateriaalit Suuri rantaseikkailu ja Vesistömysteeri
Ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija
Sanna Koskinen
Filosofian tohtori (ympäristötieteet), varhaiskasvatuksen opettaja
 • WWF Nuoret
 • Luonto lautasella -koulukiertue
 • Nuorten vaikuttamistyö
Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Anna Muotka
Kasvatustieteiden maisteri, luokanopetteja, kuvataiteen aineopettaja
 • Opettajan tietoperustainen ympäristöosaaminen – täydennyskoulutushanke
 • Verkkokoulutukset
 • Ilmastokasvatus

Viestintä

Viestintäjohtaja
Joonas Fritze
Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Viestinnän johto
 • WWF-lehti
Viestinnän erityisasiantuntija
Anne Brax
Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Merten ja sisävesien suojeluun liittyvä viestintä
 • Kestävään kalastukseen ja uhanalaisten kalojen suojeluun liittyvä viestintä
Viestinnän asiantuntija
Antti Haavisto
Filosofian maisteri
 • Ruuantuotantoon ja -kulutukseen liittyvä viestintä
Viestinnän asiantuntija
Paula Kallio
Valtiotieteiden maisteri
 • LIFE EconomisE -hankkeen viestintä
Viestinnän asiantuntija
Katja Rönkkö
MA in Media and Communication
 • Kansainvälisten hankkeiden viestintä
 • Kehitysyhteistyöviestintä
Viestinnän asiantuntija
Silja Annila
Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Ilmastonmuutosviestintä
 • Ylikulutukseen ja ekologiseen jalanjälkeen liittyvä viestintä
 • Earth Hour
Viestinnän asiantuntija
Noora Laaksonen
Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Ympäristökasvatukseen liittyvä viestintä
Viestinnän asiantuntija
Maria Rautio-Runeberg
Medianomi (AMK)
 • Suomalaiseen luontoon liittyvä viestintä
Kehityspäällikkö, digitaalinen viestintä
Justus Hyvärinen
 • Verkkopalvelujen kehitys ja seuranta
Digitaalisen viestinnän asiantuntija
Juho Talja
Medianomi (AMK)
 • Sosiaalisen median kanavien kehittäminen ja koordinointi
 • Verkkosivuston kehittäminen
Viestinnän asiantuntija
Minna Nyrhinen-Blazquez
Valtiotieteiden maisteri
(perhevapaalla)
Viestinnän asiantuntija
Minttu-Maaria Partanen
Filosofian maisteri
(äitiyslomalla)

Yri­ty­syh­teis­työ

Johtaja
Kati Malmelin
Kauppatieteiden maisteri (kansainvälinen talous)
 
 • Johtoryhmän jäsen
 • Yritysyhteistyön johto
 • Yritysyhteistyökumppanuudet
 
Asiakkuuspäällikkö
Aino Sirkesalo
Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Royalty-yhteistyö
 • Yrityslahjoitukset, joululahjoitukset
 • WWF:n ystäväyritys
 • Verkkokauppa
Asiakkuuspäällikkö
Juuso Lautiainen
Master of Science (Strategic Leadership towards Sustainability)
 • Yritysyhteistyökumppanuudet (esim. muovi, kalat, kiertotalous)
 • Yrityslahjoitukset
Konseptipäällikkö, Green Office
Eveliina Kuvaja
Kauppatieteiden maisteri (Corporate Environmental Management), Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (Ympäristöekonomia)
 • Green Office -konseptin johtaminen ja koordinointi
 • Green Officen hallinto ja kehitys
 • Green Office -yhteistyö
 • Myynti
Asiakkuuspäällikkö, Green Office
Helka Julkunen
MEBM (Master of Environmental Business Management), Ympäristöneuvoja
 • Green Office -yhteistyö
 • Green Office -sopimukset
 • Asiakkuuksien hoito
 • Myynti
 • Kansainväliset asiat
Asiakkuuspäällikkö, Green Office
Mikko Kuiri
Kauppatieteiden maisteri (Corporate Environmental Management), Tradenomi (Ympäristöjohtaminen)
 • Green Office -yhteistyö
 • Green Office -sopimukset
 • Asiakkuuksien hoito
 • Myynti
Asiantuntija, Green Office
Hanna Yrjölä
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (Metsäbiotalouden liiketoiminta ja politiikka)
 • Toimistotarkastukset
 • Verkostotapaamiset
 • Kulutustapamittari
 • Ilmastolaskuri
 • Omapalvelu
Markkinointiviestinnän asiantuntija
Emmi Karhiaho
Medianomi (AMK)
 • Yritysyhteistyöhön ja WWF Green Officeen liittyvä viestintä ja markkinointi

Yk­si­tyis­va­rain­han­kin­ta

Johtaja
Tarja Hakala
Kauppatieteiden maisteri
 
 • Johtoryhmän jäsen
 • Yksityisvarainhankinnan ja markkinointiviestinnän johto, resurssit, budjetointi ja tulosvastuu
 • Yhteistyö- ja mediakumppanit
 • Brändinhallinta
 • Prioriteettikampanjat
 • Tutkimukset
 
Varainhankintapäällikkö
Matti Ljufström
Tradenomi (ylempi-AMK / MBA)
 • F2F-tukijahankinnan yhteyshenkilö
 • Telemarkkinoinnin kumppanuudet ja koordinointi
 • Norppa-arpajaiset
 • CRM:n kehittäminen ja analytiikka
Varainhankintapäällikkö
Noora Käyhkö
Tradenomi (BBA), Professional Diploma in Digital Marketing (Dip DigM)
 • Varainhankinnallisten kampanjoiden ja markkinointiviestinnän projektinhallinta
 • Mediavaraukset, materiaalitoimitukset, trafiikki
 • Suorakeräyskirjeiden projetinhallinta
 • Painatukset, käännökset, postitukset
 • Yhteistyöprojektit (Hyvä testamentti -kampanja, koulujen Päivätyökeräys yms.)
Art Director (AD)
Alexandra Antell
Graafinen suunnittelija
 • Visuaalisen viestinnän vastaava
 • Graafinen suunnittelu ja tuotanto
 • Kampanjasuunnittelu
 • Valokuvat, kuvien ja kuvitusten koordinointi
CRM-asiantuntija
Sanna Björkman
 • Tukijapalvelun vastaava
 • Tukijarekisterin kehittäminen ja ylläpito
 • Kohderyhmäpoiminnat ja osoiteaineistot
 • Kuukausikummien e-lasku- ja suoramaksusopimukset
 • Telemarkkinointikampanjat
Markkinointiassistentti
Pilvi Pulma
 • Tukijapalvelu (tukijapuhelin ja tukijasähköposti)
 • Tukijarekisterin ylläpito
 • Vuosi- ja kuukausikummien laskutukset
 • Tukijoiden keräykset WWF:n työn hyväksi
 • Tukija-, kummi- ym. postitukset
 • Koulujen Päivätyökeräys-ilmoittautumiset
 • Toimistotarviketilaukset
Digitaalinen sisällöntuottaja
Terhi Liuhto
Medianomi (AMK)
 • Digitaalinen tuotanto ja verkkosivujen ylläpito
 • Sähköpostimarkkinoinnin työkalujen käyttö
 • Markkinointimateriaalien suunnittelussa avustaminen
 • Tukijapalvelu ja tukijarekisterin ylläpito
Markkinointiviestinnän asiantuntija
Lauri Levola
Medianomi (AMK)
 • Konsepti-, kampanja- ja tekstisuunnittelu
 • Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen
 • Sisältöstrategian kehittäminen
 • Online-mainonnan koordinointi
Markkinointiviestinnän asiantuntija
Miina Poikolainen
Humanististen tieteiden kandidaatti
 • Tukijoille suunnattu viestintä
 • Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen
 • Tukijatapahtumat ja muu kummiyhteistyö

Talous ja hallinto

Johtaja
Susanna Vuorela
 • Budjetointi ja talousseuranta
 • WWF:n varojen hoito
 • Testamentit
 • Tietosuoja-asiat
 • Muut toimiston yleiset asiat ja ICT-asiat
 • Oy Nooan Arkki Ab
 
Henkilöstöpäällikkö
Nora Viljanen
 • Henkilöstö- ja työsuhdeasiat
 • Rekrytointi
 • Työhyvinvointi
 • Osaamisen kehittäminen
Laskentapäällikkö
Soili Mikkola
 • Kirjanpito (yhteydenotot)
 • Kustannuslaskenta
 • Hankkeiden kirjanpito
 • Palkanlaskenta
Pääsihteerin assistentti
Evelin Blum
 • Pääsihteerin assistentti
 • Laskutus
 • Nooan Arkin kirjanpito
 • Matkajärjestelyt
Talousasiantuntija
Lauri Kattainen
 • Maksuliikenne
 • Kirjanpito
 • Matkalaskut
Talousasiantuntija
Outi Ober
Kauppatieteiden maisteri
 • Ostolaskut
 • Maksuliikenne
 • Kirjanpito

Tu­ki­ja­pal­ve­lu

Tukijapalvelu
arkisin klo 9.00-16.00
 • Yksityishenkilöiden tukemiseen liittyvät asiat
 • Kummimaksut
 • Lahjoittamiseen liittyvät asiat
 • Email: [email protected]