Yhteystiedot

Henkilöstö

Tu­ki­ja­pal­ve­lu

Tukijapalvelu
arkisin klo 9.00-16.00

Johto

Pääsihteeri
Liisa Rohweder
Kauppatieteiden tohtori (kestävä kehitys)
 • Toiminnan johtaminen ja sidosryhmäsuhteet
Suojelujohtaja
Jari Luukkonen
Maatalous-metsätieteiden maisteri (ympäristötieteet)
 • Suojeluosaston johto
 • Johtoryhmän jäsen
 • Poliittinen vaikuttaminen
 • WWF:n kansainväliset yhteydet

Johdon tuki

Oikeudellinen neuvonantaja
Raija-Leena Ojanen
OTK, varatuomari
 • WWF:n suojeluohjelmien juridinen tukeminen
 • Lainsäädäntöseuranta ja WWF:n edustaminen lainsäädäntöhankkeissa
 • Poliittinen vaikuttaminen
Suojelun neuvonantaja
Jussi Nikula
Diplomi-insinööri (ympäristöstrategiat ja vesitalous)
 • Rahavirtojen uudelleenohjaaminen
 • Yritysyhteistyö
 • Vesijalanjälki, vesivastuu
Pääsihteerin assistentti
Evelin Blum
 • Pääsihteerin assistentti
 • Laskutus
 • Nooan Arkin kirjanpito
 • Matkajärjestelyt

Suomalainen luonto 

Ohjelmajohtaja
Petteri Tolvanen
Filosofian maisteri (biologia)
 • Esihenkilötehtävät
 • Suomen uhanalaiset lajit ja luontotyypit
 • Lajityöryhmät
Johtava metsäasiantuntija
Mai Suominen
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori (MMT)
 • Suomen metsäluonto
 • Metsiensuojelu
 • Ekologisesti kestävä metsätalous
Kenttävastaava
Antti Lappo
 • Perinneympäristöjen suojelu
 • Talkooleiritoiminta
Suojeluasiantuntija
Teemu Niinimäki
Filosofian maisteri (biologia)
 • Öljyntorjuntajoukot
 • Talkooleiritoiminta
 • Lajien suojelu
Suojeluasiantuntija
Matti Saarni
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (MMM)
 • Metsätalouden vesistövaikutukset
Kenttäkoordinaattori
Vilja Tupola
Filosofian maisteri (maantiede)
 • Vieraslajitalkoot
Suojeluasiantuntija
Eeva-Liisa Korpela
FM (biologia), MMT (agroekologia)
 • Maatalouspolitiikka
 • Perinneympäristöt
 • Pölyttäjähyönteiset

Meret ja sisävedet 

Ohjelmajohtaja
Sampsa Vilhunen
Filosofian tohtori (ekologia ja evoluutiobiologia)
 • Esihenkilötehtävät
 • Arktinen neuvosto ja Helcom-työ
 • Kansainvälinen Itämeriohjelma (Baltic Ecoregion Programme)
 • Rehevöityminen, kestävä kalastus ja -vesiviljely
Suojeluasiantuntija
Matti Ovaska
Filosofian maisteri (biologia)
 • Kestävä kalastus ja kalastuspolitiikka
 • Kalaopas
 • Vesiviljely
Sisävesivastaava
Jenny Jyrkänkallio-Mikkola
Filosofian tohtori (maantiede), filosofian maisteri (hydrobiologia)
 • Sisävesityön koordinointi
 • Virtavesien kunnostaminen
 • Maatalouden ympäristönsuojelu
Suojeluasiantuntija
Teemu Niinimäki
Filosofian maisteri (biologia)
 • Öljyntorjuntajoukot
 • Talkooleiritoiminta
 • Lajien suojelu
Meriasiantuntija
Vanessa Ryan
Filosofian maisteri (hydrobiologia)
 • Merten aluesuunnittelu
 • Mertensuojelualueet
 • Öljyntorjuntajoukot
 • Helcom-työ
Suojeluasiantuntija
Manu Vihtonen
Iktyonomi (AMK)
 • Virtavesien esteiden poistaminen ja koskikunnostukset
 • Kenttäkaluston ja varastojen kunnosta vastaaminen
Suojeluasiantuntija
Viivi Kaasonen
Filosofian maisteri (ekologia ja evoluutiobiologia)
 • VALUTA-hanke
 • Maatalouden ympäristönsuojelu
 • Kuormituksen vähentäminen
Meriasiantuntija
Iiris Kokkonen
Filosofian maisteri (hydrobiologia)
 • RANKKU-hanke
 • Rannikkovesien kuormituksen vähentäminen

Kan­sain­vä­li­nen ohjelma

Ohjelmajohtaja
Anne Tarvainen
Filosofian maisteri
 • Esihenkilötehtävät
 • Kehityspolitiikka
 • Kehitysyhteistyö, yhteydet ulkoasiainministeriöön
 • IUCN-työryhmä
Suojeluasiantuntija
Tanja Pirinen
Filosofian maisteri (biologia)
 • Kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnointi ja seuranta
 • Nepalin maaohjelma
 • Bhutanin maaohjelma
 • Kansainvälinen lajityö
Metsä- ja kehitysyhteistyöasiantuntija
Maija Kaukonen
Valtiotieteiden maisteri (kehitysmaatutkimus), Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (metsäekologia, trooppinen metsänhoito)
 • Kansainväliset metsäkysymykset
 • Indonesian ja Laosin maaohjelmat
 • Sosiaaliset näkökulmat metsien suojelussa
Kansainvälisen kehityksen asiantuntija
Visa Tuominen
Yhteiskuntatieteiden maisteri (kansainvälinen politiikka)
 • Yritystoiminta kehitysmaissa
 • Elinkeinot
 • Kestävät investoinnit
Kehitysyhteistyöasiantuntija
Henna Tanskanen
Filosofian maisteri (Applied Ecology and Conservation), ympäristöinsinööri (AMK)
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Sosiaaliset kysymykset
 • Itä-Afrikan maaohjelma
Kansainvälisen kehityksen asiantuntija
Aleksi Heiskanen
Metsänhoitaja, MMM (puumarkkinatiede)
(opintovapaalla)

Ilmasto-ohjelma

Ilmastovastaava
Bernt Nordman
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
 • Ilmastonmuutos
Suojeluasiantuntija
Helka Julkunen
MEBM (Master of Environmental Business Management), Ympäristöneuvoja
 • Hyödykkeiden hiilineutraalius

Ruo­kaoh­jel­ma

Ohjelmajohtaja
Stella Höynälänmaa
Filosofian maisteri (ympäristönmuutos ja -politiikka)
 • Eat4Change -hankkeen sisältöjen koordinointi
Suojeluasiantuntija
Elisa Niemi
Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri (Agroekologia)
 • Ruokatyön sisällöt
 • Eat4Change-hankkeen Suomen toimiston projektikoordinaattori
Projektityöntekijä
Eeva-Maija Kakko
Luonnontieteiden kandidaatti (ympäristötieteet)
 • Projektinhallinnan tukeminen
 • Nuorten toiminta
 • Projektin sisäinen viestintä
 • Markets-työryhmän koordinointi

Eat4Change

Ohjelmajohtaja
Stella Höynälänmaa
Filosofian maisteri (ympäristönmuutos ja -politiikka)
 • Eat4Change -hankkeen sisältöjen koordinointi
Projektipäällikkö
Katja Lähdesmäki-Josefsson
MSC (Urban, Energy and Environmental planning), MSSc (European studies)
 • EU -rahoitusyhteydet
 • Eat4Change -hankkeen hankehallinto ja seuranta
Talous- ja hallintokoordinaattori
Terésa Sipilä
 • Hankkeen talousraportointi ja -seuranta
 • Hankepartnereiden taloushallinnon koordinointi
 • Hankepartnereiden taloushallintoon liittyvien ohjeistusten luominen
 • Hankkeen tilintarkastukset
Suojeluasiantuntija
Elisa Niemi
Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri (Agroekologia)
 • Ruokatyön sisällöt
 • Eat4Change-hankkeen Suomen toimiston projektikoordinaattori
Viestinnän asiantuntija
Noora Laaksonen
Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Eat4Change kampanjaviestinnän johtaminen (sijaisuus)
 • Eat4Change-kampanjan sisällöntuotannon koordinointi
 • Kampanjaviestinnän budjetointi
 • Kampanjatulosten raportoinnin tuki
Projektityöntekijä
Eeva-Maija Kakko
Luonnontieteiden kandidaatti (ympäristötieteet)
 • Projektinhallinnan tukeminen
 • Nuorten toiminta
 • Projektin sisäinen viestintä
 • Markets-työryhmän koordinointi
Kampanjaspesialisti
Mari Pasula
Valtiotieteiden maisteri (maailmanpolitiikan tutkimus)
(vanhempainvapaalla)    

Ym­pä­ris­tö­kas­va­tus

Ohjelmajohtaja
Hanna Seimola
Filosofian maisteri (biologia, kasvatustiede), Postgraduate Diploma in Environmental Education
 • Esihenkilötehtävät
 • Kansainvälinen ympäristökasvatus
 • Yhteistyöhankkeet
 • Aikuiskoulutus
 • Luonto lautasella -koulukiertue
Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Sanna Palvanen
Filosofian maisteri (biologian ja maantieteen aineopettaja), Ympäristökasvattaja (EAT)
 • WWF Nuoret
 • Nuorten vaikuttamistyö
 • Partioyhteistyö
 • Oppilaitosten ulkopuolinen ympäristökasvatus
Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Maria Kröger
Luonnontieteiden kandidaatti (ekologia ja evoluutiobiologia, aineenopettaja)
 • Koulukiertue
 • Opetusmateriaalit
 • Koulutukset

Viestintä

Viestintäjohtaja
Joonas Fritze
Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Viestinnän johto
 • Brändi
 • WWF-lehti
Viestinnän asiantuntija
Antti Haavisto
Filosofian maisteri
 • Ruuantuotantoon ja -kulutukseen liittyvä viestintä
Viestinnän asiantuntija
Silja Annila
Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Kansainväliseen kehitykseen liittyvä viestintä
 • Kansainvälisen lajityön viestintä
 • Kansainvälisen metsäkadon viestintä
Viestinnän asiantuntija
Minna Nyrhinen-Blazquez
Valtiotieteiden maisteri
 • Suomalaiseen luontoon liittyvä viestintä
 • WWF-lehti, toimituspäällikkö
Viestinnän asiantuntija
Paula Kallio
Valtiotieteiden maisteri
 • Ympäristökasvatuksen viestintä
Kehityspäällikkö, digitaalinen viestintä
Justus Hyvärinen
 • Verkkopalvelujen kehitys ja seuranta
 • WWF:n Luontolive
Digitaalisen viestinnän asiantuntija
Juho Talja
Medianomi (AMK)
 • Sosiaalisen median kanavien kehittäminen ja koordinointi
 • Verkkosivuston kehittäminen
Earth Hour -koordinaattori
Maria Rautio-Runeberg
Medianomi (AMK)
 • Earth Hour 2022 -tapahtuman suunnittelu ja toteutus
Viestinnän erityisasiantuntija (vapaalla)
Anne Brax
Yhteiskuntatieteiden maisteri

Yri­ty­syh­teis­työ

Johtaja
Kati Malmelin
Kauppatieteiden maisteri (kansainvälinen talous)
 
 • Johtoryhmän jäsen
 • Yritysyhteistyön johto
 • Yritysyhteistyökumppanuudet
 
Asiakkuuspäällikkö
Aino Sirkesalo
Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Royalty-yhteistyö
 • Yrityslahjoitukset, joululahjoitukset
 • WWF:n ystäväyritys
 • Verkkokauppa
Asiakkuuspäällikkö
Juuso Lautiainen
Master of Science (Strategic Leadership towards Sustainability)
 • Yritysyhteistyökumppanuudet (esim. muovi, kalat, kiertotalous)
 • Yrityslahjoitukset
Asiakkuuspäällikkö, Green Office
Mikko Kuiri
Kauppatieteiden maisteri (Corporate Environmental Management), Tradenomi (Ympäristöjohtaminen)
 • Green Office -yhteistyö
 • Green Office -sopimukset
 • Asiakkuuksien hoito
 • Myynti
Asiantuntija, Green Office
Hanna Yrjölä
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (Metsäbiotalouden liiketoiminta ja politiikka)
 • Toimistotarkastukset
 • Verkostotapaamiset
 • Kulutustapamittari
 • Ilmastolaskuri
 • Omapalvelu
Markkinointiviestinnän asiantuntija
Emmi Karhiaho
Medianomi (AMK)
 • Yritysyhteistyöhön ja WWF Green Officeen liittyvä viestintä ja markkinointi
Konseptipäällikkö, Green Office
Kristiina Kalsta
BBA (International Business)
 • Green Office -konseptin johtaminen ja koordinointi
 • Green Officen hallinto ja kehitys
 • Green Office -yhteistyö
 • Myynti
Konseptipäällikkö, Green Office (vanhempainvapaalla)
Eveliina Kuvaja
Kauppatieteiden maisteri (Corporate Environmental Management), Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (Ympäristöekonomia)

Yk­si­tyis­va­rain­han­kin­ta

Johtaja
Tarja Hakala
Kauppatieteiden maisteri
 • Johtoryhmän jäsen
 • Yksityisvarainhankinnan ja markkinointiviestinnän johto, resurssit, budjetointi ja tulosvastuu
 • Yhteistyö- ja mediakumppanit
 • Brändinhallinta
 • Prioriteettikampanjat
 • Tutkimukset
Varainhankintapäällikkö
Matti Ljufström
Tradenomi (ylempi-AMK / MBA)
 • Varainhankinnan yhteistyökumppanuudet (feissaus ja telemarkkinointi)
 • Norppa-arpajaisten projektinhallinta ja ohjaus
 • Tukijarekisterin kehittäminen ja analytiikka
 • Uudet maksutavat
Varainhankintapäällikkö
Noora Käyhkö
Tradenomi (BBA), Professional Diploma in Digital Marketing (Dip DigM)
 • Markkinointiviestinnän ja varainhankinnallisten kampanjoiden kehittäminen, projektinhallinta ja ohjaus
 • Mediasuunnittelu ja -yhteydet
 • Painatus-, käännös- ja postitussuunnittelu sekä -yhteydet
 • Markkinointiviestinnälliset yhteistyöprojektit (Hyvä testamentti -kampanja, koulujen Päivätyökeräys)
Art Director (AD)
Alexandra Antell
Graafinen suunnittelija
 • Visuaalisen viestinnän vastaava
 • Graafinen suunnittelu ja tuotanto
 • Kampanjasuunnittelu
 • Valokuvat, kuvien ja kuvitusten koordinointi
CRM-asiantuntija
Sanna Björkman
 • Tukija- ja sidosryhmärekisterin kehittäminen ja ylläpito
 • Kohderyhmäpoiminnat ja osoiteaineistot
 • Kuukausikummien laskutus, e-lasku- ja suoramaksusopimukset
 • Telemarkkinointikampanjat
Markkinointiassistentti
Pilvi Pulma
 • Tukijapalvelu (tukijapuhelimeen ja tukijasähköpostiin vastaaminen)
 • Tukijarekisterin ylläpito
 • Vuosikummien laskutus
 • Tukijoiden merkkipäivä- ja Oma-keräykset WWF:n työn hyväksi
 • Postitukset kummeille ja lahjoittajille
 • Koulujen Päivätyökeräys-ilmoittautumiset
Digitaalinen sisällöntuottaja
Terhi Liuhto
Medianomi (AMK)
 • Visuaalinen ja digitaalinen sisällöntuotanto
 • Verkkosivujen ylläpito ja kehittäminen
 • Sähköpostimarkkinoinnin työkalut
Markkinointiviestinnän asiantuntija
Lauri Levola
Medianomi (AMK)
 • Konsepti-, kampanja- ja tekstisuunnittelu
 • Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen
 • Sisältöstrategian kehittäminen
 • Online-mainonnan koordinointi
Markkinointiviestinnän asiantuntija
Miia Voutilainen
 • Kummiuutiset ja muu tukijoille suunnattu viestintä
 • WWF-lehden sisältöihin osallistuminen
 • Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen
 • Tukijatapahtumat ja muu kummiyhteistyö
Varainhankinnan asiantuntija
Katariina Sinivaara
 • Varainhankinnallisten kampanjoiden projektinhallinnan avustaminen
 • Mediavaraukset ja materiaalitoimitukset
 • Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen
 • Tukijapalvelu ja tukijarekisterin ylläpito
Markkinointiviestinnän asiantuntija (opintovapaalla)
Miina Poikolainen
Humanististen tieteiden kandidaatti

Talous ja hallinto

Johtaja
Susanna Vuorela
 • Budjetointi ja talousseuranta
 • WWF:n varojen hoito
 • Testamentit
 • Tietosuoja-asiat
 • Muut toimiston yleiset asiat ja ICT-asiat
 • Oy Nooan Arkki Ab
Henkilöstöpäällikkö
Nora Viljanen
 • Henkilöstö- ja työsuhdeasiat
 • Rekrytointi
 • Työhyvinvointi
 • Osaamisen kehittäminen
Laskentapäällikkö
Soili Mikkola
 • Kirjanpito (yhteydenotot)
 • Kustannuslaskenta
 • Hankkeiden kirjanpito
 • Palkanlaskenta
Talousasiantuntija
Lauri Kattainen
 • Maksuliikenne
 • Kirjanpito
 • Matkalaskut
Talousasiantuntija
Outi Ober
Kauppatieteiden maisteri
 • Ostolaskut
 • Maksuliikenne
 • Kirjanpito
Pääsihteerin assistentti
Evelin Blum
 • Pääsihteerin assistentti
 • Laskutus
 • Nooan Arkin kirjanpito
 • Matkajärjestelyt