Yhteystiedot

Henkilöstö

Tu­ki­ja­pal­ve­lu

Tukijapalvelu
arkisin klo 9.00-16.00

Johto

Pääsihteeri
Liisa Rohweder
Kauppatieteiden tohtori (kestävä kehitys)
 • Toiminnan johtaminen ja sidosryhmäsuhteet
Suojelujohtaja
Jari Luukkonen
Maatalous-metsätieteiden maisteri (ympäristötieteet)
 • Suojeluosaston johto
 • Johtoryhmän jäsen
 • Poliittinen vaikuttaminen
 • WWF:n kansainväliset yhteydet

Johdon tuki

Oikeudellinen neuvonantaja
Raija-Leena Ojanen
OTK, varatuomari
 • WWF:n suojeluohjelmien juridinen tukeminen
 • Lainsäädäntöseuranta ja WWF:n edustaminen lainsäädäntöhankkeissa
 • Poliittinen vaikuttaminen
Suojelun neuvonantaja
Jussi Nikula
Diplomi-insinööri (ympäristöstrategiat ja vesitalous)
 • Rahavirtojen uudelleenohjaaminen
 • Yritysyhteistyö
 • Vesijalanjälki, vesivastuu
Pääsihteerin assistentti
Evelin Blum
 • Pääsihteerin assistentti
 • Laskutus
 • Nooan Arkin kirjanpito
 • Matkajärjestelyt

Suomalainen luonto 

Ohjelmajohtaja
Petteri Tolvanen
Filosofian maisteri (biologia)
 • Esihenkilötehtävät
 • Suomen uhanalaiset lajit ja luontotyypit
 • Lajityöryhmät
Johtava metsäasiantuntija
Mai Suominen
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori (MMT)
 • Suomen metsäluonto
 • Metsiensuojelu
 • Ekologisesti kestävä metsätalous
Suojeluasiantuntija
Teemu Niinimäki
Filosofian maisteri (biologia)
 • Öljyntorjuntajoukot
 • Talkooleiritoiminta
 • Lajien suojelu
Kenttävastaava
Antti Lappo
 • Perinneympäristöjen suojelu
 • Talkooleiritoiminta

Meret ja sisävedet 

Ohjelmajohtaja
Sampsa Vilhunen
Filosofian tohtori (ekologia ja evoluutiobiologia)
 • Esihenkilötehtävät
 • Arktinen neuvosto ja Helcom-työ
 • Kansainvälinen Itämeriohjelma (Baltic Ecoregion Programme)
 • Rehevöityminen, kestävä kalastus ja -vesiviljely
Sisävesivastaava
Jenny Jyrkänkallio-Mikkola
Filosofian tohtori (maantiede), filosofian maisteri (hydrobiologia)
 • Sisävesityön koordinointi
 • Virtavesien kunnostaminen
 • Maatalouden ympäristönsuojelu
Suojeluasiantuntija
Teemu Niinimäki
Filosofian maisteri (biologia)
 • Öljyntorjuntajoukot
 • Talkooleiritoiminta
 • Lajien suojelu
Meriasiantuntija
Vanessa Ryan
Filosofian maisteri (hydrobiologia)
 • Merten aluesuunnittelu
 • Mertensuojelualueet
 • Öljyntorjuntajoukot
 • Helcom-työ
Meriasiantuntija
Anna Soirinsuo
Filosofian maisteri (meribiologia)
 
 • Merten muoviroska
 • Itämeren suojelu
 • Helcom-työ
Virtavesiasiantuntija
Manu Vihtonen
Iktyonomi (AMK)
 • Virtavesikunnostukset
 • Virtavesien vaellusesteettömyys
Suojeluasiantuntija
Viivi Kaasonen
Filosofian maisteri (ekologia ja evoluutiobiologia)
 • VALUTA-hanke
 • Maatalouden ympäristönsuojelu
 • Kuormituksen vähentäminen
Suojeluasiantuntija
Perttu Tamminen
Filosofian maisteri, ympäristöekologia
 • Kestävä kalastus ja kalastuspolitiikka
 • Kalaopas
 • Vesiviljely
Suojeluasiantuntija
Matti Ovaska
Filosofian maisteri (biologia)
(vanhempainvapaalla)

Kan­sain­vä­li­nen kehitys

Ohjelmajohtaja
Anne Tarvainen
Filosofian maisteri
 • Esihenkilötehtävät
 • Kehityspolitiikka
 • Kehitysyhteistyö, yhteydet ulkoasiainministeriöön
 • IUCN-työryhmä
Suojeluasiantuntija
Tanja Pirinen
Filosofian maisteri (biologia)
 • Kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnointi ja seuranta
 • Nepalin maaohjelma
 • Bhutanin maaohjelma
 • Kansainvälinen lajityö
Metsä- ja kehitysyhteistyöasiantuntija
Maija Kaukonen
Valtiotieteiden maisteri (kehitysmaatutkimus), Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (metsäekologia, trooppinen metsänhoito)
 • Kansainväliset metsäkysymykset
 • Indonesian ja Laosin maaohjelmat
 • Sosiaaliset näkökulmat metsien suojelussa
Kansainvälisen kehityksen asiantuntija
Visa Tuominen
Yhteiskuntatieteiden maisteri (kansainvälinen politiikka)
 • Yritystoiminta kehitysmaissa
 • Elinkeinot
 • Kestävät investoinnit
Kehitysyhteistyöasiantuntija
Henna Tanskanen
Filosofian maisteri (Applied Ecology and Conservation), ympäristöinsinööri (AMK)
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Sosiaaliset kysymykset
 • Itä-Afrikan maaohjelma
Kansainvälisen kehityksen asiantuntija
Aleksi Heiskanen
Metsänhoitaja, MMM (puumarkkinatiede)
(opintovapaalla)

Ilmasto-ohjelma

Ilmastovastaava
Bernt Nordman
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
 • Ilmastonmuutos

Ruo­kaoh­jel­ma

Ohjelmajohtaja
Stella Höynälänmaa
Filosofian maisteri (ympäristönmuutos ja -politiikka)
 • Eat4Change -hankkeen sisältöjen koordinointi
Suojeluasiantuntija
Mari Koistinen
Maatalous-metsätieteiden maisteri (kuluttajaekonomia), tradenomi
 • Kestävä ruuankulutus
 • Kestävä ruuantuotanto
 • WWF:n Lihaopas
Projektityöntekijä
Eeva-Maija Kakko
Luonnontieteiden kandidaatti (ympäristötieteet)
 • Projektinhallinnan tukeminen
 • Nuorten toiminta
 • Projektin sisäinen viestintä
 • Markets-työryhmän koordinointi

Eat4Change

Ohjelmajohtaja
Stella Höynälänmaa
Filosofian maisteri (ympäristönmuutos ja -politiikka)
 • Eat4Change -hankkeen sisältöjen koordinointi
Projektipäällikkö
Katja Lähdesmäki-Josefsson
MSC (Urban, Energy and Environmental planning), MSSc (European studies)
 • EU -rahoitusyhteydet
 • Eat4Change -hankkeen hankehallinto ja seuranta
Talous- ja hallintokoordinaattori
Terésa Sipilä
 • Hankkeen talousraportointi ja -seuranta
 • Hankepartnereiden taloushallinnon koordinointi
 • Hankepartnereiden taloushallintoon liittyvien ohjeistusten luominen
 • Hankkeen tilintarkastukset
Kampanjaspesialisti
Mari Pasula
Valtiotieteiden maisteri (maailmanpolitiikan tutkimus)
 • Eat4Change kampanjaviestinnän johtaminen
 • Kampanjaviestinnän budjetointi
 • Kampanjan sisällöntuotannon koordinaatio
 • Kampanjatulosten raportointi
Projektityöntekijä
Eeva-Maija Kakko
Luonnontieteiden kandidaatti (ympäristötieteet)
 • Projektinhallinnan tukeminen
 • Nuorten toiminta
 • Projektin sisäinen viestintä
 • Markets-työryhmän koordinointi

Ym­pä­ris­tö­kas­va­tus

Ohjelmajohtaja
Hanna Seimola
Filosofian maisteri (biologia, kasvatustiede), Postgraduate Diploma in Environmental Education
 • Esihenkilötehtävät
 • Kansainvälinen ympäristökasvatus
 • Kouluyhteistyö ja yhteistyöhankkeet
Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Anna Muotka
Kasvatustieteiden maisteri, luokanopetteja, kuvataiteen aineopettaja
 • Opettajan tietoperustainen ympäristöosaaminen – täydennyskoulutushanke
 • Verkkokoulutukset
 • Ilmastokasvatus
Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Maria Kröger
Luonnontieteiden kandidaatti (ekologia ja evoluutiobiologia, aineenopettaja)
 • Partioyhteistyö
 • Opetusmateriaalit
 • Koulutukset
 • Luonto lautasella -koulukiertue
Projektityöntekijä
Fanny Aapio
Filosofian maisteri (ympäristömuutos ja globaali kestävyys)
 • WWF Nuoret
 • Nuorten vaikuttamistyö

Viestintä

Viestintäjohtaja
Joonas Fritze
Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Viestinnän johto
 • Brändi
 • WWF-lehti
Viestinnän erityisasiantuntija
Anne Brax
Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Merten ja sisävesien suojeluun liittyvä viestintä
 • Kestävään kalastukseen ja uhanalaisten kalojen suojeluun liittyvä viestintä
Viestinnän asiantuntija
Antti Haavisto
Filosofian maisteri
 • Ruuantuotantoon ja -kulutukseen liittyvä viestintä
Viestinnän asiantuntija
Minttu-Maaria Partanen
Filosofian maisteri
 • Ilmastonmuutosviestintä
 • Ylikulutukseen ja ekologiseen jalanjälkeen liittyvä viestintä
Viestinnän asiantuntija
Silja Annila
Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Earth Hour
Viestinnän asiantuntija
Maria Rautio-Runeberg
Medianomi (AMK)
 • Suomalaiseen luontoon liittyvä viestintä
Viestinnän asiantuntija
Noora Laaksonen
Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Ympäristökasvatukseen liittyvä viestintä
 • Eat4Change -hankkeeseen liittyvä viestintä
Viestinnän asiantuntija
Paula Kallio
Valtiotieteiden maisteri
 • Sisällöntuotanto
Kehityspäällikkö, digitaalinen viestintä
Justus Hyvärinen
 • Verkkopalvelujen kehitys ja seuranta
 • WWF:n Luontolive
Digitaalisen viestinnän asiantuntija
Juho Talja
Medianomi (AMK)
 • Sosiaalisen median kanavien kehittäminen ja koordinointi
 • Verkkosivuston kehittäminen
Viestinnän asiantuntija
Minna Nyrhinen-Blazquez
Valtiotieteiden maisteri
(perhevapaalla)

Yri­ty­syh­teis­työ

Johtaja
Kati Malmelin
Kauppatieteiden maisteri (kansainvälinen talous)
 
 • Johtoryhmän jäsen
 • Yritysyhteistyön johto
 • Yritysyhteistyökumppanuudet
 
Asiakkuuspäällikkö
Aino Sirkesalo
Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Royalty-yhteistyö
 • Yrityslahjoitukset, joululahjoitukset
 • WWF:n ystäväyritys
 • Verkkokauppa
Asiakkuuspäällikkö
Juuso Lautiainen
Master of Science (Strategic Leadership towards Sustainability)
 • Yritysyhteistyökumppanuudet (esim. muovi, kalat, kiertotalous)
 • Yrityslahjoitukset
Konseptipäällikkö, Green Office
Eveliina Kuvaja
Kauppatieteiden maisteri (Corporate Environmental Management), Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (Ympäristöekonomia)
 • Green Office -konseptin johtaminen ja koordinointi
 • Green Officen hallinto ja kehitys
 • Green Office -yhteistyö
 • Myynti
Asiakkuuspäällikkö, Green Office
Helka Julkunen
MEBM (Master of Environmental Business Management), Ympäristöneuvoja
 • Green Office -yhteistyö
 • Green Office -sopimukset
 • Asiakkuuksien hoito
 • Myynti
 • Kansainväliset asiat
Asiakkuuspäällikkö, Green Office
Mikko Kuiri
Kauppatieteiden maisteri (Corporate Environmental Management), Tradenomi (Ympäristöjohtaminen)
 • Green Office -yhteistyö
 • Green Office -sopimukset
 • Asiakkuuksien hoito
 • Myynti
Asiantuntija, Green Office
Hanna Yrjölä
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (Metsäbiotalouden liiketoiminta ja politiikka)
 • Toimistotarkastukset
 • Verkostotapaamiset
 • Kulutustapamittari
 • Ilmastolaskuri
 • Omapalvelu
Markkinointiviestinnän asiantuntija
Emmi Karhiaho
Medianomi (AMK)
 • Yritysyhteistyöhön ja WWF Green Officeen liittyvä viestintä ja markkinointi

Yk­si­tyis­va­rain­han­kin­ta

Johtaja
Tarja Hakala
Kauppatieteiden maisteri
 
 • Johtoryhmän jäsen
 • Yksityisvarainhankinnan ja markkinointiviestinnän johto, resurssit, budjetointi ja tulosvastuu
 • Yhteistyö- ja mediakumppanit
 • Brändinhallinta
 • Prioriteettikampanjat
 • Tutkimukset
 
Varainhankintapäällikkö
Matti Ljufström
Tradenomi (ylempi-AMK / MBA)
 • F2F-tukijahankinnan yhteyshenkilö
 • Telemarkkinoinnin kumppanuudet ja koordinointi
 • Norppa-arpajaiset
 • CRM:n kehittäminen ja analytiikka
Varainhankintapäällikkö
Noora Käyhkö
Tradenomi (BBA), Professional Diploma in Digital Marketing (Dip DigM)
 • Varainhankinnallisten kampanjoiden ja markkinointiviestinnän projektinhallinta
 • Mediavaraukset, materiaalitoimitukset, trafiikki
 • Suorakeräyskirjeiden projetinhallinta
 • Painatukset, käännökset, postitukset
 • Yhteistyöprojektit (Hyvä testamentti -kampanja, koulujen Päivätyökeräys yms.)
Art Director (AD)
Alexandra Antell
Graafinen suunnittelija
 • Visuaalisen viestinnän vastaava
 • Graafinen suunnittelu ja tuotanto
 • Kampanjasuunnittelu
 • Valokuvat, kuvien ja kuvitusten koordinointi
CRM-asiantuntija
Sanna Björkman
 • Tukijapalvelun vastaava
 • Tukijarekisterin kehittäminen ja ylläpito
 • Kohderyhmäpoiminnat ja osoiteaineistot
 • Kuukausikummien e-lasku- ja suoramaksusopimukset
 • Telemarkkinointikampanjat
Markkinointiassistentti
Pilvi Pulma
 • Tukijapalvelu (tukijapuhelin ja tukijasähköposti)
 • Tukijarekisterin ylläpito
 • Vuosi- ja kuukausikummien laskutukset
 • Tukijoiden keräykset WWF:n työn hyväksi
 • Tukija-, kummi- ym. postitukset
 • Koulujen Päivätyökeräys-ilmoittautumiset
 • Toimistotarviketilaukset
Digitaalinen sisällöntuottaja
Terhi Liuhto
Medianomi (AMK)
 • Digitaalinen tuotanto ja verkkosivujen ylläpito
 • Sähköpostimarkkinoinnin työkalujen käyttö
 • Markkinointimateriaalien suunnittelussa avustaminen
 • Tukijapalvelu ja tukijarekisterin ylläpito
Markkinointiviestinnän asiantuntija
Lauri Levola
Medianomi (AMK)
 • Konsepti-, kampanja- ja tekstisuunnittelu
 • Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen
 • Sisältöstrategian kehittäminen
 • Online-mainonnan koordinointi
Markkinointiviestinnän asiantuntija
Miina Poikolainen
Humanististen tieteiden kandidaatti
 • Tukijoille suunnattu viestintä, WWF-lehti
 • Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen
 • Tukijatapahtumat ja muu kummiyhteistyö
Varainhankinnan asiantuntija
Katariina Sinivaara

Talous ja hallinto

Johtaja
Susanna Vuorela
 • Budjetointi ja talousseuranta
 • WWF:n varojen hoito
 • Testamentit
 • Tietosuoja-asiat
 • Muut toimiston yleiset asiat ja ICT-asiat
 • Oy Nooan Arkki Ab
Henkilöstöpäällikkö
Nora Viljanen
 • Henkilöstö- ja työsuhdeasiat
 • Rekrytointi
 • Työhyvinvointi
 • Osaamisen kehittäminen
Laskentapäällikkö
Soili Mikkola
 • Kirjanpito (yhteydenotot)
 • Kustannuslaskenta
 • Hankkeiden kirjanpito
 • Palkanlaskenta
Talousasiantuntija
Lauri Kattainen
 • Maksuliikenne
 • Kirjanpito
 • Matkalaskut
Talousasiantuntija
Outi Ober
Kauppatieteiden maisteri
 • Ostolaskut
 • Maksuliikenne
 • Kirjanpito
Pääsihteerin assistentti
Evelin Blum
 • Pääsihteerin assistentti
 • Laskutus
 • Nooan Arkin kirjanpito
 • Matkajärjestelyt