Yhteystiedot

Henkilöstö

Tu­ki­ja­pal­ve­lu

Tukijapalvelu
arkisin klo 9.00-16.00

Johto

Pääsihteeri
Jari Luukkonen
Maatalous-metsätieteiden maisteri (ympäristötieteet)
 • Toiminnan johtaminen ja sidosryhmäsuhteet

Johdon tuki

Oikeudellinen neuvonantaja
Raija-Leena Ojanen
OTK, varatuomari
 • WWF:n suojeluohjelmien juridinen tukeminen
 • Lainsäädäntöseuranta ja WWF:n edustaminen lainsäädäntöhankkeissa
 • Poliittinen vaikuttaminen
Suojelun neuvonantaja
Jussi Nikula
Diplomi-insinööri (ympäristöstrategiat ja vesitalous)
 • Rahavirtojen uudelleenohjaaminen
 • Yritysyhteistyö
 • Vesijalanjälki, vesivastuu
Pääsihteerin assistentti
Evelin Blum
 • Pääsihteerin assistentti
 • Laskutus
 • Nooan Arkin kirjanpito
 • Matkajärjestelyt
Henkilöstöpäällikkö
Inka Korhonen
Filosofian maisteri, Valtiotieteiden maisteri
 • Rekrytointi ja perehdytys
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työhyvinvointi
 • Työturvallisuus
 • Työyhteisöviestintä
Hankeneuvonantaja
Katja Lähdesmäki-Josefsson
MSC (Urban, Energy and Environmental planning), MSSc (European studies)
 • WWF:n hanketyön tukeminen ja kehitys
 • Julkinen rahoitus
 • Rahoitushakujen koordinointi
 • Eat4Change -hankkeen hankehallinto ja seuranta
Neuvonantaja, entinen pääsihteeri
Liisa Rohweder
Kauppatieteiden tohtori
 • Pääsihteerin neuvonantaja syksyyn 2024 saakka

Suomalainen luonto 

Ohjelmajohtaja
Petteri Tolvanen
Filosofian maisteri (biologia)
 • Esihenkilötehtävät
 • Suomen uhanalaiset lajit ja luontotyypit
 • Lajityöryhmät
Johtava metsäasiantuntija
Mai Suominen
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori (MMT)
 • Suomen metsäluonto
 • Metsiensuojelu
 • Ekologisesti kestävä metsätalous
Suojeluasiantuntija
Teemu Niinimäki
Filosofian maisteri (biologia)
 • Öljyntorjuntajoukot
 • Talkooleiritoiminta
 • Lajien suojelu
Suojeluasiantuntija
Eeva-Liisa Korpela
FM (biologia), MMT (agroekologia)
 • Maatalouspolitiikka
 • Perinneympäristöt
 • Pölyttäjähyönteiset
Suojeluasiantuntija
Meri Ensiö
Maatalous-metsätieteiden maisteri (metsäekologia)
 •   Metsälähde-hanke
 •   Metsätalouden vesiensuojelu
 •   Ekologisesti kestävä metsätalous
Kenttäkoordinaattori
Vilja Tupola
Filosofian maisteri (Maantiede)
 • Öljyntorjuntajoukot
 • Vieraslajien torjunta
 • Barents-vieraslajihanke

Meret ja sisävedet 

Ohjelmajohtaja
Sampsa Vilhunen
Filosofian tohtori (ekologia ja evoluutiobiologia)
 • Esihenkilötehtävät
 • Arktinen neuvosto ja Helcom-työ
 • Kansainvälinen Itämeriohjelma (Baltic Ecoregion Programme)
 • Rehevöityminen, kestävä kalastus ja -vesiviljely
Sisävesivastaava
Jenny Jyrkänkallio-Mikkola
Filosofian tohtori (maantiede), filosofian maisteri (hydrobiologia)
 • Sisävesityön koordinointi
 • Virtavesien kunnostaminen
 • Maatalouden ympäristönsuojelu
Meriasiantuntija
Vanessa Ryan
Filosofian maisteri (hydrobiologia)
 • Merten aluesuunnittelu
 • Mertensuojelualueet
 • Öljyntorjuntajoukot
 • Helcom-työ
Suojeluasiantuntija
Teemu Niinimäki
Filosofian maisteri (biologia)
 • Öljyntorjuntajoukot
 • Talkooleiritoiminta
 • Lajien suojelu
Suojeluasiantuntija
Matti Ovaska
Filosofian maisteri (biologia)
 • Kestävä kalastus ja kalastuspolitiikka
 • Kalaopas
 • Vesiviljely
Suojeluasiantuntija
Manu Vihtonen
Iktyonomi (AMK)
 • Virtavesien esteiden poistaminen ja koskikunnostukset
 • Kenttäkaluston ja varastojen kunnosta vastaaminen
Suojeluasiantuntija
Viivi Kaasonen
Filosofian maisteri (ekologia ja evoluutiobiologia)
 • VALUTA-hanke
 • Maatalouden ympäristönsuojelu
 • Kuormituksen vähentäminen
Meriasiantuntija
Iiris Kokkonen
Filosofian maisteri (hydrobiologia)
 • RANKKU-hanke
 • Rannikkovesien kuormituksen vähentäminen
 • Merten muoviroska

Kan­sain­vä­li­nen ohjelma

Ohjelmajohtaja
Anne Tarvainen
Filosofian maisteri
 • Esihenkilötehtävät
 • Poliittinen vaikuttaminen (kansainvälinen politiikka ja Suomen ulko- ja kehityspolitiikka)
 • Kansainvälinen yhteistyö
 • Kehitysyhteistyö, yhteydet ulkoministeriöön
 • IUCN-komitea
Suojeluasiantuntija
Tanja Pirinen
Filosofian maisteri (biologia)
 • Kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnointi ja seuranta
 • Kansainvälinen lajityö
Kansainvälinen metsäasiantuntija
Maija Kaukonen
Valtiotieteiden maisteri (kehitysmaatutkimus), Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (metsäekologia, trooppinen metsänhoito)
 • Kansainväliset metsäkysymykset
 • Metsäkatovapaa tuotanto ja arvoketju
 • Bolivian, Indonesian ja Laosin maaohjelmat
Suojeluasiantuntija
Henna Tanskanen
Filosofian maisteri (Applied Ecology and Conservation), ympäristöinsinööri (AMK)
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Sosiaaliset kysymykset
 • Madagaskarin ja Tansanian maaohjelmat
Kansainvälisen kehityksen asiantuntija
Visa Tuominen
Yhteiskuntatieteiden maisteri (kansainvälinen politiikka)
 • Yritystoiminta kehitysmaissa
 • Elinkeinot
 • Kestävät investoinnit
 • Nepalin ja Ugandan maaohjelmat
Projektikoordinaattori
Le Vo
Valtiotieteiden maisteri
 • Prosperous Farmers and Forests Partnership -hanke
Hankekoordinaattori
Emma Viitanen
Valtiotieteiden maisteri
 • Poliittinen vaikuttaminen

Ilmasto-ohjelma

Ohjelmajohtaja
Bernt Nordman
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
 • Ilmastonmuutos

Ruo­kaoh­jel­ma

Ohjelmajohtaja
Stella Höynälänmaa
Filosofian maisteri (ympäristönmuutos ja -politiikka)
 • Eat4Change -hankkeen sisältöjen koordinointi
Suojeluasiantuntija
Elisa Niemi
Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri (Agroekologia)
 • Ruokatyön sisällöt
 • Eat4Change-hankkeen Suomen toimiston projektikoordinaattori
 • WWF Nuoret
 • Nuorten vaikuttamistyö
Projektityöntekijä
Eeva-Maija Kakko
Filosofian maisteri (Environmental change and global sustainability)
 • Projektinhallinnan tukeminen
 • Nuorten toiminta
 • Projektin sisäinen viestintä
 • Markets-työryhmän koordinointi

Eat4Change

Ohjelmajohtaja
Stella Höynälänmaa
Filosofian maisteri (ympäristönmuutos ja -politiikka)
 • Eat4Change -hankkeen sisältöjen koordinointi
Suojeluasiantuntija
Elisa Niemi
Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri (Agroekologia)
 • Ruokatyön sisällöt
 • Eat4Change-hankkeen Suomen toimiston projektikoordinaattori
 • WWF Nuoret
 • Nuorten vaikuttamistyö
Hankeneuvonantaja
Katja Lähdesmäki-Josefsson
MSC (Urban, Energy and Environmental planning), MSSc (European studies)
 • WWF:n hanketyön tukeminen ja kehitys
 • Julkinen rahoitus
 • Rahoitushakujen koordinointi
 • Eat4Change -hankkeen hankehallinto ja seuranta
Projektityöntekijä
Eeva-Maija Kakko
Filosofian maisteri (Environmental change and global sustainability)
 • Projektinhallinnan tukeminen
 • Nuorten toiminta
 • Projektin sisäinen viestintä
 • Markets-työryhmän koordinointi

Ym­pä­ris­tö­kas­va­tus

Ohjelmajohtaja
Hanna Seimola
Filosofian maisteri (biologia, kasvatustiede), Postgraduate Diploma in Environmental Education
 • Esihenkilötehtävät
 • Kansainvälinen ympäristökasvatus
 • Yhteistyöhankkeet
 • Koulutukset
Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Johanna Lassander
Kasvatustieteen maisteri (luokanopettajan koulutusohjelma), Ympäristökasvattaja (EAT), Ratkaisukeskeinen valmentaja
 • Oppilaitosten ympäristötyö
 • Kouluvierailutoiminta
 • Opetusmateriaalit
Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Sanna Nurmi
Filosofian maisteri (biologian ja maantieteen aineopettaja), Ympäristökasvattaja (EAT)
 • Partioyhteistyö
 • WWF Nuoret
 • Vapaa-ajan ympäristökasvatus

Yri­ty­syh­teis­työ

Johtaja
Annemi Usva-Vänttinen
Kauppatieteiden maisteri
 • Johtoryhmän jäsen
 • Yritysyhteistyön johto, resurssit, budjetointi ja tulosvastuu
 • Yritysyhteistyökumppanuudet
Asiakkuuspäällikkö
Tiina Jussila
Kauppatieteiden maisteri
 • Royalty-yhteistyö
 • Yrityslahjoitukset, joululahjoitukset
 • WWF:n ystäväyritys
 • Verkkokauppa
 • Myynti
Asiakkuuspäällikkö
Sanna Laine
Restonomi, matkailun liikkeenjohto
 • Yritysyhteistyökumppanuudet
 • Myynti
Markkinointiviestinnän asiantuntija
Emmi Karhiaho
Medianomi (AMK)
 • Yritysyhteistyöhön ja WWF Green Officeen liittyvä viestintä ja markkinointi
Konseptipäällikkö, Green Office
Eveliina Kuvaja
Kauppatieteiden maisteri (Corporate Environmental Management), Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (Ympäristöekonomia)
(Perhevapaalla)
Konsepti- ja asiakkuuspäällikkö, Green Office
Kristiina Kalsta
MSc in Economics and Business Administration (Marketing), BBA (International Business)
 • Green Office -konseptin johtaminen ja koordinointi
 • Green Officen hallinto ja kehitys
 • Green Office -yhteistyö
 • Asiakkuuksien hoito
 • Myynti
Asiakkuuspäällikkö, Green Office
Mikko Kuiri
Kauppatieteiden maisteri (Corporate Environmental Management), Tradenomi (Ympäristöjohtaminen)
 • Green Office -yhteistyö
 • Green Office -sopimukset
 • Asiakkuuksien hoito
 • Myynti
Markkinointiviestinnän asiantuntija
Sara Salo
Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • WWF Green Officeen ja verkkokauppaan liittyvä viestintä ja markkinointi
Green Office -asiantuntija
Anna Korva
Liiketalouden tradenomi
 • Omapalvelu
 • Toimistotarkastukset
 • Verkostotapaamiset
 • Ilmastolaskuri
 • Kulutustapamittari
 • Vuosiraportointi

Yk­si­tyis­va­rain­han­kin­ta

Johtaja
Tarja Hakala
Kauppatieteiden maisteri
 • Johtoryhmän jäsen
 • Yksityisvarainhankinnan ja markkinointiviestinnän johto, resurssit, budjetointi ja tulosvastuu
 • Yhteistyö- ja mediakumppanit
 • Brändinhallinta
 • Prioriteettikampanjat sekä Hyvä testamentti -kampanja
 • Tutkimukset
Varainhankintapäällikkö
Matti Ljufström
Tradenomi (ylempi-AMK / MBA)
 • Varainhankinnan yhteistyökumppanuudet (feissaus ja telemarkkinointi)
 • Norppa-arpajaisten projektinhallinta ja ohjaus
 • Tukijarekisterin kehittäminen ja analytiikka
 • Uudet maksutavat
Varainhankintapäällikkö
Noora Käyhkö
Tradenomi (BBA), Professional Diploma in Digital Marketing (Dip DigM)
 • Markkinointiviestinnän ja varainhankinnallisten kampanjoiden kehittäminen, projektinhallinta ja ohjaus
 • Mediasuunnittelu ja -yhteydet
 • Painatus-, käännös- ja postitussuunnittelu sekä -yhteydet
 • Markkinointiviestinnälliset yhteistyöprojektit (mm. WWF:n Päivätyökeräys ja Tempaus kouluille)
Head of Brand Design
Alexandra Antell
Graafinen suunnittelija
 • Visuaalisen viestinnän johto
 • Graafinen suunnittelu ja tuotanto
 • Kampanjasuunnittelu
 • Valokuvat, kuvien ja kuvitusten koordinointi
CRM-asiantuntija
Sanna Björkman
 • Tukija- ja sidosryhmärekisterin kehittäminen ja ylläpito
 • Kohderyhmäpoiminnat ja osoiteaineistot
 • Kuukausikummien laskutus, e-lasku- ja suoramaksusopimukset
 • Telemarkkinointikampanjat
Markkinointiassistentti
Pilvi Pulma
 • Tukijapalvelu (tukijapuhelimeen ja tukijasähköpostiin vastaaminen)
 • Tukijarekisterin ylläpito
 • Vuosikummien laskutus
 • Tukijoiden merkkipäivä- ja Oma-keräykset WWF:n työn hyväksi
 • Postitukset kummeille ja lahjoittajille
 • Koulujen Päivätyökeräys-ilmoittautumiset
Visuaalinen sisällöntuottaja
Terhi Liuhto
Medianomi (AMK)
 • Visuaalinen ja digitaalinen sisällöntuotanto
 • Verkkosivujen ylläpito ja kehittäminen
 • Sähköpostimarkkinoinnin työkalut
Markkinointiviestinnän asiantuntija
Lauri Levola
Medianomi (AMK)
 • Konsepti-, kampanja- ja tekstisuunnittelu
 • Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen
 • Sisältöstrategian kehittäminen
 • Online-mainonnan koordinointi
Markkinointiviestinnän asiantuntija
Miia Voutilainen
 • Kummiviestintä ja -tapahtumat
 • Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen (sitouttava viestintä)
 • Konsepti-, kampanja- ja tekstisuunnittelu (joulu- ja korttikampanjat, testamentit)
 • Testamenttimarkkinoinnin projektinhallinta
 • Sähköpostimarkkinoinnin työkalut

Talous ja hallinto

Johtaja
Susanna Vuorela
 • Budjetointi ja talousseuranta
 • WWF:n varojen hoito
 • Testamentit
 • Tietosuoja-asiat
 • Muut toimiston yleiset asiat ja ICT-asiat
 • Oy Nooan Arkki Ab
Pääsihteerin assistentti
Evelin Blum
 • Pääsihteerin assistentti
 • Laskutus
 • Nooan Arkin kirjanpito
 • Matkajärjestelyt
Laskentapäällikkö
Soili Mikkola
 • Kirjanpito (yhteydenotot)
 • Kustannuslaskenta
 • Hankkeiden kirjanpito
 • Palkanlaskenta
Talousasiantuntija
Lauri Kattainen
 • Maksuliikenne
 • Kirjanpito
 • Matkalaskut
Talousasiantuntija
Outi Ober
Kauppatieteiden maisteri
 • Työajanseuranta
 • Palkanlaskenta
 • Hankkeiden kirjanpito
 • Kirjanpito
IT-vastaava
Antti Lappo
 • ICT-asiat
Taloushallinnon assistentti
Marianne Honkanen
Tradenomi (AMK)
 • Ostoreskontra
 • Kirjanpidon avustavat tehtävät

Viestintä

Viestintäjohtaja
Joonas Fritze
Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Viestinnän johto
 • Brändi
Viestintäpäällikkö (sijainen)
Silja Honkavuori
Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Toimittajien yhteydenotot
Viestinnän asiantuntija
Antti Haavisto
Filosofian maisteri
 • Ruuantuotantoon ja -kulutukseen liittyvä viestintä
 • WWF Nuoret
Viestinnän asiantuntija
Lea Pakkanen
Valtiotieteiden maisteri
 • Meriin ja sisävesiin liittyvä viestintä
Viestinnän asiantuntija
Minna Nyrhinen-Blazquez
Valtiotieteiden maisteri
 • Perinneympäristöihin, vieraslajeihin ja talkootyöhön liittyvä viestintä
 • WWF-lehti, toimituspäällikkö
Viestinnän asiantuntija
Totti Toiskallio
Valtiotieteiden maisteri
 • Ilmastoviestintä
 • Arktisen alueen viestintä
 • Ylikulutusviestintä
Viestinnän asiantuntija
Riikka Kaartinen
Filosofian tohtori (ekologia ja evoluutiobiologia)
 • Suomalaisiin lajeihin liittyvä viestintä
 • Suomalaisiin metsiin liittyvä viestintä
Viestinnän asiantuntija
Tiitu Saarikoski
Filosofian maisteri
 • Kansainväliseen kehitykseen liittyvä viestintä
 • Kansainvälisen lajityön viestintä
 • Kansainvälisen metsäkadon viestintä
Viestinnän asiantuntija
Heidi Volotinen
Humanististen tieteiden kandidaatti
 • Meriin ja sisävesiin liittyvä viestintä
Kehityspäällikkö, digitaalinen viestintä
Justus Hyvärinen
 • Verkkopalvelujen kehitys ja seuranta
 • WWF:n Luontolive
Digitaalisen viestinnän asiantuntija
Juho Talja
Medianomi (AMK)
 • Sosiaalisen median kanavien kehittäminen ja koordinointi
 • Verkkosivuston kehittäminen
Viestintäpäällikkö
Noora Jussila
Master of Business Administration (Communication Management)
Opintovapaalla.

WWF:n hallitus ja hallintoneuvosto

Hallituksen ja hallintoneuvoston tehtävänä on ohjata ja valvoa säätiön toimintaa.

Yhteistyöehdotus

Onko sinulla idea tai ehdotus luonnon auttamiseksi? Ota yhteyttä!