• Valot sammuvat

    Il­mas­to­tal­koi­ta tarvitaan myös so­si­aa­lia­lal­la

    23.03.2024 20:30 - 21:30
    Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
    Ratamestarinkatu 11, Helsinki, Suomi

    Sosiaalialalla, kuten muillakin aloilla, täytyy tehdä ilmaston eteen perusteellista uudelleenarviointia: on uudistettava alan etiikkaa, tietoperustaa, toimintakäytäntöjä ja instituutioita ekologisesti kestävämpään suuntaan. Tulee pohtia, mitä kaikkea sosiaalialalla voidaan tehdä eri tavalla kuin aiemmin. Katsetta on suunnattava kansallisten kysymysten ohella myös globaaleihin ongelmiin, kuten ilmastopakolaisuuteen. Sosiaalialan ammattilaisten osaamista tarvitaan ilmastotalkoissa erityisesti siksi, koska sosiaalialalla on paljon kokemusta ja osaamista ihmisten kanssa tehtävästä muutostyöstä. Myös sosiaalialan ihmisten kokemus eettis-moraalisesta pohdinnasta, poliittisesta vaikuttamisesta ja suomalaisessa yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa olevien auttamisesta ovat eduksi ilmastotalkoisiin osallistumisessa. Talentia on mukana Earth Hourissa. Valot sammuvat Pasilan toimistolla, ja kannustamme jäseniämme osallistumaan tempaukseen.