• Valot sammuvat

    Veritaksen valomerkki ympäristön puolesta

    23.03.2024 20:30 - 21:30
    Veritas Eläkevakuutus
    Lemminkäisenkatu 34, Turku, Finland

    Haluamme Veritaksessa lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista ympäri maailmaa. Osallistumalla Earth Houriin osoitamme tukemme ilmastonmuutoksen torjumiselle ja ympäristönsuojelulle. Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista maailmanlaajuisista riskeistä ja sen vaikutukset ulottuvat laajalti myös talouteen ja yritysten toimintaedellytyksiin. Meille sijoittajana ilmastonmuutos tarkoittaa sekä riskejä että mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on sijoituskohteiden valinnan ja niihin vaikuttamisen kautta edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä tukea yrityksiä siirtymässä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Listatuissa osake- ja yrityslainasijoituksissa olemme vuoden 2023 lopussa saavuttaneet jo 46 prosentin päästövähennyksen vuoden 2020 lähtötasoon nähden.