Teosto ry – Asennemuutos asteittain ympäristöjärjestelmän avulla

Teoston toimistolla WWF Green Office -ohjelma on vähitellen muuttanut työnteon käytäntöjä. Yhteinen retki Kasvitieteelliseen puutarhaan oli hitti, jolle suunnitellaan jo jatkoa.

Säveltäjäin Tekijäinoikeustoimisto Teoston tyylikkäät toimistotilat Helsingin Kampissa ovat todellisuudessa useamman järjestön koti. Yhteisen ympäristöjärjestelmän ylläpitämisen voisi kuvitella olevan haastavaa usean pienen järjestön toimistossa, mutta Teostolla homma hoituu.

”Jokaisella järjestöllä on oma edustajansa Green Office -tiimissämme. Yhteistyö vaati aluksi tottumista, mutta sujuu nykyään hyvin. Nostamme Green Office -asioita esiin muun muassa yhteisillä perjantaikahveilla kerran kuussa”, Teoston palveluneuvoja ja Green Office -yhteyshenkilö Anu Prinkkilä kertoo.

Teoston kanssa tiloissa majailevat Suomen Säveltäjät ry, Suomen Musiikkikustantajat ry, Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry, Music Finland, Tuotos ry ja Audiovisual Finland.

”WWF:n Green Office -asiantuntijoilta on saanut tarvittaessa paljon tukea, mikä on ollut suureksi avuksi.”

Ympäristön hyvinvointi etusijalla

Ympäristöohjelman myötä muun muassa liikenteestä aiheutuvat päästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Yhteistyö muiden eurooppalaisten alan järjestöjen kanssa tarkoitti aiemmin paljon lentomatkustamista, mutta nykyään tapaamisia hoidetaan yhä enemmän etäneuvotteluina. Lentojen karsiminen on vähentänyt paitsi päästöjä, myös kuluja.

”Vaikka monet Green Office -toimenpiteet aikaansaavat kustannussäästöjä, mielestämme ensisijaisen motivaation täytyy tulla ympäristön näkökulmasta. Sen huomioiminen on välttämätöntä”, sanoo Prinkkilä.

"Vaikka monet Green Office -toi­men­pi­teet ai­kaan­saa­vat kus­tan­nus­sääs­tö­jä, mielestämme en­si­si­jai­sen motivaation täytyy tulla ympäristön nä­kö­kul­mas­ta."

-Anu Prinkkilä, Teosto

"Vaikka monet Green Office -toi­men­pi­teet ai­kaan­saa­vat kus­tan­nus­sääs­tö­jä, mielestämme en­si­si­jai­sen motivaation täytyy tulla ympäristön nä­kö­kul­mas­ta."

-Anu Prinkkilä, Teosto

Teosto liittyi Green Officeksi vuonna 2009, ja muutti uusiin toimistotiloihinsa vuonna 2014. Muutto kaupungin keskustaan on rohkaissut henkilöstöä julkisen liikenteen käyttöön. Samaan aikaan etätyön tuoma joustavuus on helpottanut työntekoa.

”Muutokset vievät aikaa, etenkin asennemuutokset. Kesti aikansa viedä ajatus etätyöstä läpi talon sisällä, mutta käytännön aloittamisen jälkeen olemme saaneet vain positiivista palautetta”, Prinkkilä kertoo.

Yhdistävä voima

Hiljalleen vaikuttavia asennemuutoksia on tapahtunut myös jätteiden lajittelussa.

”Huomaan usein, että työkaverit kysyvät roskisten luona toisiltaan, että ’mihinkäs tämä kuuluu?’. Aiemmin ei ollut itsestään selvää, että asiaan edes kiinnitettäisiin huomiota, mutta nyt käydään keskustelua ja pyritään lajittelemaan oikein”, kuvailee Green Office -tiimin jäsen Helena Koskinen.

Keittiössä on muutakin uutta. Kertakäyttömukien sijaan vesi- ja kahviautomaatin vierestä löytyy kannelliset kestomukit, jotka on otettu aktiivisesti käyttöön.

Arkisten toimien lisäksi Teoston tiimi on kehittänyt yhteistä tekemistä koko toimiston porukalle. Kirppispäivänä neuvotteluhuone muunnettiin kirpputoriksi, jonne jokainen saattoi tuoda tavaroitaan myyntiin ja käydä työpäivän lomassa etsimässä löytöjä. Suuren suosion sai yhteinen retki Kaisaniemen Kasvitieteelliseen puutarhaan.

”Retkestä tuli niin paljon hyvää palautetta, että aiomme pian toteuttaa sellaisen uudelleen”, kertoo Koskinen.

Vastuullisena työnantajana huolehdit ympäristöstä

Pienennä työpaikkasi haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten hiilidioksidipäästöjä, WWF Green Officen avulla.

Mikä Green Office?

Vastuullisena työnantajana huolehdit ympäristöstä

Pienennä työpaikkasi haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten hiilidioksidipäästöjä, WWF Green Officen avulla.