Ympäristösertifikaatti kertoo, että olette hyvien puolella

Sen lisäksi, että ympäristösertifikaatti vahvistaa brändiä ja vakuuttaa uudet asiakkaat, kertoo se sisäisesti työntekijöille, että organisaatiota johdetaan ympäristöarvoihin pohjautuen.

Viimeistään viime vuosien IPCC:n raporttien tyrmistyttävät tulokset ovat takoneet mieliin, että nyt on kiire toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Jokaisen, mukaan lukien yritysten ja organisaatioiden, pitää pienentää hiilijalanjälkeään.

Maailman merkittävimmän ilmastoraportin keskeisenä sanomana on, että maapallon lämpeneminen täytyy pysäyttää 1,5 asteeseen. Raportin mukaan tavoite on yhä mahdollista saavuttaa, jos päästöt ilmakehään saadaan taitettua jyrkkään laskuun jo lähivuosina.

Kuinka sinä todistat asiakkaillesi, kumppaneillesi ja jopa omille työntekijöillesi, että myös teidän organisaationne ottaa ympäristöasiat tosissaan? Luottavatko he pelkkään sanaasi?

Kumppaniksi tarvitset ulkopuolisen tahon, sillä itse et pysty arvioimaan toimintaanne objektiivisesti.

Ympäristösertifikaatti vakuuttaa asiakkaasi

Organisaation ympäristösertifiointi on yksi tapa näyttää asiakkaalle, että olette ympäristövastuullinen toimija. Tuolloin ostaja voi varmuudella luottaa siihen, että tekee yhteistyötä vastuullisen toimijan ja omiin arvoihin sopivan kumppanin kanssa. On hänen puoleltaan vastuullisuutta valita, kenen kanssa toimitaan ja kenen kanssa ei.

WWF Green Office -sertifikaatti kertoo, että vaikuttavia toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi oikeasti toteutetaan. Sertifikaatti on tunnustus siitä, että organisaation ympäristöjärjestelmän toiminta vastaa ulkoisesti asetettuja kriteerejä. Tietty minimitaso on täytetty ja jatkuvaan parantamiseen on sitouduttu.

Muutostyö aloitetaan aina sieltä, missä vaikutus on suurin. Se on yksinkertaisesti järkevää. Esimerkiksi jos huomataan, että toimitilan energia-asiat ovat huonolla tolalla, WWF:n asiantuntijoilta saa toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi, sähkön kulutuksen vähentämiseksi ja energian alkuperän huomioimiseksi.

Vastuullisuusviestintä lisää luottamusta

Ympäristövastuullisuus ei näy päällepäin, vaan siitä on viestittävä yhtä aktiivisesti kuin kaikesta muustakin tekemisestä. Median lisäksi asiakkaat toivovat tietoa vastuullisuudesta ja käytännön ympäristöteoista yritysten omista kanavista, kuten sosiaalisesta mediasta, verkkosivuilta ja yritysvastuuraporteista. Sertifioitu organisaatio voi uskottavasti kertoa ympäristötyöstään, kun taustatukena on faktoja ja lukuja. Asiakkaan päätyessä sisältöjen pariin hän ymmärtää, että vastuullisuus ei tarkoita pelkkää lakien noudattamista, vaan organisaatiolla on kunnianhimoisempia tavoitteita.

Vastuullisuusviestinnän ei myöskään tulisi jäädä vain viestintä- ja vastuullisuustiimien tonteille, vaan johdon, myynnin, HR:n, hankinnan, siis aivan koko organisaation, kannattaa kertoa ympäristötyöstä ja kannanotoista.

Onnistunut vastuullisuusviestintä kasvattaa asiakkaan luottamusta, ilahduttaa ja antaa toivoa. Tuo luottamus rakennetaan oikeilla teoilla ja läpinäkyvyydellä.

Ympäristösertifikaatti kertoo työnantajan arvoista henkilöstölle

Sen lisäksi, että ympäristösertifikaatti vahvistaa brändiä ja vakuuttaa uudet asiakkaat, kertoo se sisäisesti työntekijöille, että organisaatiota johdetaan ympäristöarvoihin pohjautuen. Työyhteisö tietää, että työnantaja on kiinnostunut ympäristöasioista, haluaa hillitä ilmastonmuutosta omalta osaltaan ja näin kuulua ilmastokriisin ratkaisijoiden joukkoon.

Green Officessa organisaatioon voidaan rakentaa vaikuttamiskanava työyhteisölle, mikä tarkoittaa, että jokainen pääsee halutessaan mukaan suunnittelemaan muutoksia ja parannuksia. Toimenpiteet eivät jää vain toimiston pikkuprojekteiksi, vaan ympäristöjärjestelmässä kaikella tekemisellä on tavoitteet, mittarit ja lopulta tulokset. Ympäristöjärjestelmä siis yhdistää työyhteisöä ja vahvistaa henkilöstön motivaatiota, kun omalla työpaikalla on mahdollisuus vaikuttaa.

Työpaikasta, joka osallistuu yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun, on helppo olla ylpeä – erityisesti aikana, jolloin yhä useampi hakee työltään merkityksellisyyttä. Kun henkilöstö on tyytyväinen, lähtee viesti ympäristöteoista kuin itsestään liikkeelle. Ja parhaimmillaan työntekijöiden innostus tarttuu myös potentiaalisiin asiakkaisiin.

Teksti: Anniina Virta-Toikka

Haluaisitko kuulua vastuullisten yritysten joukkoon?

Green Office toimii yrityksen tai organisaation ympäristöjohtamisen välineenä. Rakenna valmiin mallin pohjalta organisaatiosi tarpeisiin sopiva ympäristöjärjestelmä.

Lue lisää

Haluaisitko kuulua vastuullisten yritysten joukkoon?

Green Office toimii yrityksen tai organisaation ympäristöjohtamisen välineenä. Rakenna valmiin mallin pohjalta organisaatiosi tarpeisiin sopiva ympäristöjärjestelmä.